DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1950 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Još samo nekoliko riječi o suzbijanju. Ono se vrši mehaničkim putem
i kemijskim sredstvima. Jajna legla, kukuljice i leptiri mogu se sakupljati
i uništavati. I gusjenice se mogu sa stabala stresati i zatim uništavati.
Cecconi preporučuje premazivanje jajnih legala katranom neposredno prije
ili za vrijeme izlaska gusjenica. Prema Schimitscheku u Austriji je ovaj
štetnik izazvao golobrst godine 1948. i 1949. u šest-godišnjoj sastojini kanadske
topole, u okolini Münchendorfa. Uništavanje se vršilo sa preparatima
E 605 (Parathioncm) i Gesarolom. Nema sumnje da se sva kemijska
sredstva, koja se sa uspjehom upotrebljavaju za suzbijanje gusjenica gubara
glavonje mogu upotrebiti i za uništavanje topolinog gubara. Reznice
topole treba prije sadnje pregledati i očistiti od eventualnih jajnih legala
topolinog gubara.


Ing, Ninoslav Lovric (Zagreb):


NEKA DIZALA KOD PRIMJENE SKIDERA


Danas se nastoji što više mehanizirati utovar i istovar drva u šumi,
na stovarištu i u pilani, jer smanjenom upotrebom ručne radne snage povećava
se efekt i ekonomičnost rada: Način mehanizacije ovisi o prilikama
i raspoloživim sredstvima. Prema tome ne mogu se smatrati pojedini način;_, .
mehanizacije primijenljivi u svim slučajevima, a ostale odbaciti kao neuporabljive
i nepodesne.


Rad u šumi odvija se pod naročitim okolnostima. Prilikom mehanizacije
treba biti oprezan utoliko što se moraju primijeniti takovi strojevi,
koji u pogledu materijala, težine i sigurnosti pogona potpuno odgovaraju
tim posebnim uvjetima rada. U obzir dolazi samo materijal najbolje kvalitete
i s najmanjom težinom. Prema tome su najbolji strojevi građeni od
laganih metala i visokovrijednog čelika.


Eksploatacija se šuma vrši redovno po lančanom sistemu rada.
Jedan rad uvjetuje drugi i obustava nekog dijela posla štetno se odrazuje
na cjelokupni učinak. Radionice za popravak strojeva nalaze se obično
dosta udaljeno od radilišta i dulje vremena treba čekati dok se popravi
stroj. Sve nas to upućuje, da izrada strojeva mora biti veoma solidna, tako
da nema kvarova za vrijeme pogona, odnosno obustave rada.


Vlastita težina i konstrukcija strojeva treba biti takova da je stroj
premjestiv, t. j . brzo i lako se dade montirati i demontirati, jer se posao
ne vrši na jednom mjestu. Solidnost izrade je vrlo važna, jer se posao vrši
neprekidno, dakle i po najgorim vremenskim prilikama.


Iz izloženog je svakako jasno, da će troškovi oko izrade ovakovog
stroja biti visoki, ali će se bolje isplatiti, nego li izgradnja jeftinijeg stroja
djelomično podesnog za praktičnu primjenu. Svim uvjetima i zahtjevima,
koje traži šumarstvo od strojeva za svoju upotrebu, može se jedino udovoljiti
primjenom sredstava i porjiagala s kojima rasjgolaže moderna
tehnika.


487