DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1950 str. 24     <-- 24 -->        PDF

I


parasita.koji u velikom broju napadaju gladom iscrpljene gusjenice, (topolin
gubar ima veliki broj prirodnih neprijatelja). Time je gradacije dovršena.


Gusjenica topolinog gubara je veoma proždrljiva. 2dere danju i noću.
Mlade gusjenice skeletiraju list, a veće pojedu veći dio površine lista
ostavljajući glavnu žilu. Ako ova bude pregrižena i list padne seli se gusjenica
na drugi list. Obično se pod napadnutim topolama nalazi mnoštvo
djelomično požderanog lišća. Topola obično iste godine potjera novi list.


Gusjenice u rječkom parku bile su polovinom jula u trećem i četvrtom
razvojnom stadiju. One su požderale do tada 80% lišća na krošnjama
topole. Prve kukuljice nađene su 18. jula, premda je još uvijek bilo gusjenica
koje su žc´erale. 29. jula na deblima topola primječeni su bijeli leptiri
koji su danju obično mirno sjedili ističući se bijelom bojom na tamnijoj
podlozi topolir e kore. Ženke su odlagale jaja i već 4. augusta iz prvih
legala izašle su gusjenice. Nismo bili u mogućnosti vršiti dalnje posmatanje
na mjestu pojave štetnika, pa smo_ gusjenice uzgajali dalje u Zavodu
za entomologiju. One su se presvukle četiri puta. Posljednje presvlačenje
bilo je neposredno prije zakukuljenja. 18. septembar gusjenice su se zakukuljile,
a 3, oktobra izišli su leptiri druge generacije. Dva dana nakon ´
toga ženke su odložile jaja, koja će prezimiti.


Ostaje otvoreno pitanje da li su prošle 1949 godine gusjenice izašle
tokom istoga ljeta i prezimjele, kako je prije navedeno, u pukotinama
kore ili stelje, ili su prezimila jaja, a gusjenice izašle proljeća ove godine.


Nema sumnje da su vremenske prilike sa visokim dnevnim temperaturama
i malom zračnom vlagom te minimalnim oborinama bile povoljne
za embrionalni razvoj ovoga štetnika.


Iz svega što je naprijed navedeno vidi se da u ekologiji nekoga štetnika
(ili insekta uopće) ne možemo postaviti neko točno pravilo, jer je
ona ovisna o mnogim faktorima među kojima prvo mjesto zauzima klima.
U svojoj entomologiji koja je nedavno izašla prof. Kovačević kaže: »Trajanje
razvoja, kukaca, broj generacija, dužina ieta, stadij prezimljavanja,
sve su to momenti o kojima moramo voditi računa, naročito kada proučavamo
život kukaca i njihovu važnost za privredu ili kad postavljamo
prognozu o štetama na raznim kulturama i određujemo mjere zaštite . ..«
Poznavanje, dakle, biologije odnosno ekologije štetnih insekata omogućuje
da ih uspješno suzbijamo. Imali smo mnogo primjera neuspjelih akcija suzbijanja
upravo zbog nedovoljnog poznavanja ekologije štetnika. Postoje
ogromne vremenske razlike u pojedinim fazama razvitka istoga štetnika
u raznim krajevima. Dovoljno je samo spomenuti, da se do sada kod nas
smatralo da gusjenice borova prelca gnjezdara* (Cnethocampa pityocampa
Schiff.) ide u zemlju radi zakukuljenja ppčetkom ili tokom mjeseca maja.
Ovakve podatke nalazimo i u stranoj literaturi. U stvari on ide u zemlju
koncem mjeseca februara ili tokom marta što smo utvrdili u posljednje
dvije godine proučavanja ovog štetnika. I ne samo to, već i druge pojedinosti
iz života pojedinog štetnika potrebno je znati ako ga hoćemo
s uspjehom suzbijati. Upravo time smo se rukovodili kad smo odlučili
napisati ukratko neke pojedinosti iz života topolinog gubara.


* Ovako naziva profesor Kovačević ovoga leptira, koga inače nazivaju borov
četnjak ili bor»v litijaš. Nama se naziv borov prelac gnjezdar. čini vrlo pogodnim i u
duhu našeg jezika, pa smo ga zato i mi tako nazivali
486


\