DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1950 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Ing. Milan Androić (Zagreb):


TOPOLIN GUBAR (STILPNOTIA SALICIS L.)


U našoj kao i drugim zemljama pridaje se veliko značenje uzgoju
vrsta drveća brzog rasta, među koje u prvom redu spadaju topole. Topolovina
se sve više upotrebljava u građevinarstvu, industriji papira i celuloze,
za telefonske stupove, furnirsko drvo, izradu šibica i t. d. Zbog velikog
prirasta u drvnoj masi i mogućnosti sve šire upotrebe njenog drveta u
drvnoj industriji, u mnogim državama postoje posebni instituti, koji se bave
specijalno izučavanjem uzgoja raznih vrsta topola, Kod nas se je još prije
rata započelo sa uzgojem kanadske topole i osnivanjem topolinih matičnjaka.
Tek poslije rata postavio si je Institut za šumarska istraživanja Ministarstva
šumarstva NRH kao jedan od važnih zadataka dublje i potpunije
proučiti mogućnosti uzgoja raznih vrsta topola na našim zemljištima.


No kao što druga tako i ova vrsta drveća imade svojih neprijatelja
medu gljivama i insektjma. Neke vrste topola smatraju se općenito osjetljivim
na rak. U topolovim rasadnicima kao i mladim sastojinama topole kod
nas bila je dosta česta pojava gljive Cenangium populneum (piknidska
forma ove gljive naziva se Dotischiza populnea). Ova gljiva često napada
topole koje rastu na zemljištu koje im ne odgovara ili one koje su fiziološki
oslabljene bilo zbog klimatskih uzroka ili napada insekata. Insekti, štetnici
topole, su prilično brojni. Između ostalih najpoznatijih su ovi štetnici debla:
velika i mala topolova strizibuba (Saperda carcharias L. i S. populnea L.),
te Lamia textor iz familije strizibube (Cerambycidae), velika i mala topolina
staklokrilka (Aegeria apiformis Cl., Sciapteron tabanifornis Rott.)
iz familije Staklokrilci (Sesiidae). Na drvetu prouzrokuje duge smeđe mrlje
muha Dizygomyza carbonnaria Zett., iz reda dvokrilaca (Diptera) familije
Agromyzidae. Nabrojene su vrste tehnički štetne. Kao fiziološke štetočine
smatramo velikog i malog brestovog te hrastovog pisara (Eccoptogaster
scolitus F., E. multistriatus Mrsch. i E. intricatus Rtzb.) i Trypophloeus
asperatus Gill, svi iz familije Scolitidae (Ipidae). Na Ušću topole dolazi
babak (Lytta vesicatoria L.) iz familije Meloidae, te topolove zlatice (Melasoma
popu´li L, i Melasoma tremulae F.) iz familije Chrisomelidae.


Iz reda.leptira (Lepidoptera) familije gubari (Lymantridae) dolazi na
topoli topolin gubar (Stilpnotia Salicis L.).


Nabrojeni štetnici nisu kod nas rijetki. Na području Slovenij e u
Mursko j šum i ustanovili smo napad velike i male topolove strizibube,
topolove staklokrilke kao i jednog od nabrojenih potkornjaka. U mladoj
deset-godišnjoj sastojini kanadske topole na području šumarije Oto k
kra j Vinkovaca , pored gljive Dotischizae ustanovljen je napadaj
potkornjaka Trypophloeus asperatus (napad* ovog potkornjaka općenito se
ne smatra opasnim). Topolnik kraj Osijek a napao je 1948 godine gubar
glavonja (Lymantria dispar L.), no našli smo i pojedinačna legla topolinog
gubara. Ove godine gusjenice ovoga leptira izvršile su golobrst u parku
ispred kazališta u. Rijeci . Dvadesetak stabala kanadske topole bilo je
u mjesecu julu potpuno obršteno.


484