DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 9     <-- 9 -->        PDF

se neravnine u iskorišćenju ugrađenih kapaciteta, a sve to dolazi od nepoznavanja
postupka za izračunavanje tehničkih kapaciteta.


Već i pri/Jodom nabavki strojeva i prigodom planiranja proizvodnje
neobično je važno pitanje: kako odrediti tehničke kapacitete na bazi tehničkih
podataka, koji su dani u prospektima same tvornice. Koliko se puta
naruči od ovih strojeva više a od onih manje samo zbog toga, što nije proučeno
pitanje tehničkih kapaciteta. Ako se »na temelju prakse« utvrdi
ova greška, onda je moguće da se drugi put kod narudžbe prede u drugu
krajnost.


Rješavanju tog problema treba u interesu bolje organizacije rada što
prije pristupiti. Inženjeri i tehničari koji će povodom zadnje reorganizacije
privrede doći nešto bliže pogonu i biti tješnje vezani za samu proizvodnju,
moći će bez sumnje zajedničkim radom popuniti one praznine, koje su se
u organizaciji rada pojavile. Nije pravilno, da se ovako složeni problemi
prepuste poenterima i normircima .tehnički nedovoljno obrazovanim, jer
je organizacija rada široko polje na kojem viši i srednji tehnički kadrovi
imaju i prilike i mogućnosti, da razviju svoje sposobnosti u korist zajednice.


Očigledno je postojala tendencija, da se normirački radovi svrstavaju
u »sitnice«, pa se baš tu dolje u pogonu sakupio slabiji kadar, često bespomoćan,
da administrativno savlada organizacione probleme, koji su naišli
pojavom novih sistema rada: tehničko normiranje, brigadni i lančani sistem,
evidencija radnih učinaka .tehnička kalkulacija, proizvodno planiranje i t. d.
Tehnički i teoretski obrazovaniji kadrovi težili su i bez poznavania proizvodnje,
da se učvrste na administrativnim funkcijama, gdje je njihovo teiretsko
znanje bez poznavanja proizvodnje često ostajalo sterilno, Još
uvijek se događa, da su pogoni ostali sa starijim stručnjacima, empiričarima
unatoč činjenice, da je dovoljan broj tehničkih kadrova napustio školske
klupe.


Ove okolnosti svakako treba kod budućih razmještaja tehničkih kadrova
uzeti u obzir tako, da pogoni dobiju onu pomoć, koja je preduslov
za bolju organizaciju rada i za stvarne a ne prividne racionalizacije.


Ing. Zlatarić Boris (Zagreb):


NEKA OSNOVNA PITANJA SJEMENARSKE POLITIKE
U ŠUMARSTVU


I


Pitanje sjemenarstva u šumarstvu postalo je veoma aktuelno. Kod
nas se sve više pošumljuje i traži sjeme, a često se ne zna odakle ono potječe,
kakve je provenijencije. U općoj i velikoj potražnji za sjemenom
dešava se da se sjeme iz nizina unosi u planine, iz unutrašnjosti u primorje
i si. To se dešava također i sa sadnicama (na pr. u području Rijeke, Senja,
Splita i t. d.). Treba se zamisliti nad tim, jer se na taj način negdje vrše


427