DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 8     <-- 8 -->        PDF

No odrediti taj odnos: postići najveću brzinu pomicanja daske kod
dane turaže, a da bi kvalitet blanjanja zadovoljio, to je moguće samo tako
ako kvalitet blanfanja predstavimo veličinom odnosno razmako
m c i k 1 o i d a. To je dakle novi elemenat za tehničku normu.


Neka je turaža blanjalice 3000 o/min, neka ima 4 noža na obodu radne
osovine i neka je kvalitet reza određen sa razmakom cikloida q — 1 mm
(to su sitne uvale, prostim okom jedva vidljive). Otuda izlazi pomak u
minuti p


p = (3000 X 4 X 1) : 1000 m/minuta ili 12 metara po minuti.


Prirodno je, ako hoćemo grublje oblanjanu plohu, da q možemo birati
i sa više od lmm. Izaberemo li na pr. 2 mm, a turaža stroja iznosi 5000
o/min, tada je


p = (5000 X 4 X 2) : 1000 = 20 metara po minuti.


Ovaj stepen kvalitete obrade ne smije biti ni u kojem slučaju zanemaren.
Drugi se kvalitet traži za brodarski pod, a drugi za dijelove namještaja
ili panelske srednjice. Prema tome bit će i druga brzina rada i drugi
kapacitet u svakom od ovih slučajeva.


I ovdje je pogrešno, ako neki rukovaoci ili rukovodioci sami na svoju
ruku bez saglasnosti mašinskih stručnjaka mijenjaju bilo koji od činilaca,
koji su dani po konstruktoru, u samoj fabrici strojeva. U jednoj tvornici
parketa (Đurdenovac) povišena je brzina pomicanja bez povišenja turaže,
pa se dobio znatno slabiji kvalitet obrađene površine. Na taj način ni
ovdje nije izvršena stvarna racionalizacija, nego se samo povisio postotak
škarta na račun veće proizvedene količine.


Prigodom određivanja tehničke norme strojeva i uređaja treba poći
od danih elemenata, koji su gotovo uvijek kompleksni, pa otuda samo
skupno promjenljivi. Promjena turaže izaziva sasvim drugo opterećenje
remena, osovine, noža, energije, utroška maziva i dr. Ako ta promjena
nije znatna ,onda naravno nije u pitanju veliki riziko pa se tu i tamo mogu
dopustiti izvjesna pomeranja u saglasnosti sa maišinskim stručnjacima. No
velike promjene u remenicama ili forsiranje pomicanja na račun kvalitete
proizvoda ni u kom slučaju ne smiju da pređu u proizvoljnu praksu, jer to
većinom daje prividne racionalizacije: na račun postignute količine javlja
se lom, slab kvalitet ili šteta u ma kom drugom vidu. Stroj i njegove sastavne
dijelove treba pcsmatrati kao živ organizam, koji ima snagu prema
njegovim organima i mišićima. Prethodno ne razviti organe i ne ojačati
muskulaturu, a opteretiti organizam povišenom mjerom, znači izvršiti nad
njim otvoreno nasilje i izazvati opći poremećaj.


No kakogod se dešavaju preopterećenja strojeva, tako isto imamo
slučajeve, da mnogi strojevi rade sa »po snage«. I ovdje je uzrok nepoznavanje
tehničkih kapaciteta ,pa ljudi iz pretjerane bojazni i opreza rade »za
svaki slučaj« sa najmanjom brzinom. Ovdje se očigledno gubi i energija i
vrijeme i dio amortizacija, a pojavljuje se i niz drugih rasipa, koji su vezani
za slab stepen iskorišćenja strojeva. Kod mnogo strojeva u pogonu javljgju


426