DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1950 str. 79     <-- 79 -->        PDF

^*-2.^ Struktura bukovß prcborne sastojine m Odolfovcu u
Zagrebačkoj Qori s obzirom na ....... Temaljmca 31^51 m»


Prom´atra}uoi spoimen´Utuit fotograiEju viiidim-o, da je mladik ra.alo zastupljem Na
tereuti smo´ vidjeli, da vi´še mjesta im toj iistoij (povpšmi ipAazuju isto- stamje. Mjesti.^


miČTio su staxa staibla ipr.ej,alko zastuiplj^eina i usliiijed prejake xasjone -mladi´k se mje ...^.)
miormainoo razviijiati. Strulktura. drvne mase i teimeljmce aaim. također poka´zaijei, da je
pred´zadinjj,i ´debljiinsMi razred prejako. zastupiljeoiL No sva stabla iznad 60 cm prsnog
promjera su p.rašla svojlu zrelost, psa . se moralk. (postepeno posjećdv Mjestimično, pak
gdje stama s-ta´bla nisu toliko s^as-tupiljiena, [pokazuje «mibdik bujan ra´st i lijep raizvoj. Na
ovom se pirimjeru vrlo Itjespoi vidi dodirno područje rada uy>gdja i uTedivanja šuma..
(Referat sa terenskih vježbi iz uređavanja" šuma, studenata šumarstva zagreibačkog Polj.
Suraiarskog fakulteta)


Sabolić Juraj


stud. šumairstval IV. god.


Armirano-betonski normalni železnički pragovi — Jedno od železnidko-grMevindkih
piroduzeća otpočelo Je izrađivati armirano-betonske normalne železničke pragove.
Da bi se tračnice na njima mogle pričvrstiti sa svake strane praga osta\4jena su ^.. dva
uduibljenja prizmatskog oblika, tako da se u njiih ^umeće di^o prethodno´ natopljeno^ u
kreozo´tu ili neko>m diiČnom iimpregnacionom sredstvu. Zatim se tračnice suć5m. kovom priovirste kao i kod drA^enili pragova.


Za sada upo´treba ovih pragova ograničena je na ona mesta gde obično lokomotive
iAacuju vatru (pd čišćenju ognjišta) kao i na sporednim kodosccima. Težina im
Iznosi oko 220 kig, što pretstavlja veliku, mamu kod njihovog prenosa, odnosno pri samom
nameš tanju.


Kako će se pokazati ovi novi železnički pragovi u našim prilikama i da li će uspeti
bar delomdčno da potisnu drvene (hrastove, bukove ili borove) železničke pr.a;gGve to^će
nam pokazati bud´ućnost ,& obzirom na njihove tehničke osobine, trajanje, proizvodne


troškove i slično.


.. Pejoski


417