DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1950 str. 74     <-- 74 -->        PDF

dvema letoma naša agronomska fakulteta, ko )e začela z delom osamljena.
Njen^e skušnje v tem časti pa so bile drogocena pomoć .... kolektivu.
PraTtako je bil ta deležea BaMonjeTOsii ia podpore drugih bratskih fakultet,
pred^sem zagrebške z ^^.^ bogato tradScijo ter z velikimi ....stvenimi
in pedagoškimi uspehi-_ ? t ^


Kolektiv nove fakultete se zaveda, da bo k v vzaietiinem šodeiovaniti
usipešno premagoval subjektivne in objektivne težave pn dviganju u-stanove
na dostojno višiiio. v znanstveno-pedagoškem, gospodarskem m socxi^inopoliti´čnena
pogledu. i-, r . ^ .. c .


Proi, ing-rranjo´ oevni´k


Problem iifege mladih sastojiBa listača n NR Hrvatskoj


Nj.ega iBladib sastojma neprestano je siov problem, iafca u načeto
postoji saglaisnost u mnogim osnovnim pitanjima .Zajedničko gledište
uzgaja´čia o nj^ezi sastojina proredama u savremenom uzgajanju šumia može
se ukratko sažeti u ovim osnovnim postavkama: L trajnO´ štititi proizvodnu
snagu tla i iođržavati piovoljnu .sastojiiisku ... naročito pO´Sredstvom
podstojnog dijela sastojine u svrhu bolje zračne i zemne vlage, aktivizi^
ranja mikroorganizama i normalnog rastvaranja listinca, 2. povećati proizvodnost
sastojina napose na izabranim boljim stablima njegom krošnje I
debla; njegu krošnje obavljati poistepenim koncentričnim povećanjem
prostora oko ...^ a njegu debla «prečavanjiem stvaranja i razvitka donjih
grana te zbog bržeg venen.jia i suš´enj´ia postojećih —po poznatoim načelu
autora visoke prorede . o p p e-a: krošnja na suncu, deblo u sjeni,
korijenje u svježoj zemlji. Oistvarivamje tih osnovnih zaisada može se općenito
postići taiko, da se iz sastojinie uklanja sve što ne koristi iU što ]:e
štetno fS c h r Ö de r).


Zadatak je to razmjerno lagam, ako su saistojine od njihova osnutka
dobro raizvijeine i ako je usto povoljan omjer s^mjeso drveća, Ali većina
sastoijina redovno nije tako´ razvijena te u takvim okolniostima njega sastojaina
nije jednostavan zadataik i on se pojavljuje kao akutan problem.
Razlozi takvom stanju mogu biti raznoliki, na pr, nepravilno izvršena
oplo-Aia sjeiča (nedovoljno pomlađivanje, nepoželjaji omi]!er smjese drveića),
prevelik broj loše uzraslih stabala i stabala iz panja, izo´Stanak čišćenja i
ranih proreda, niska proreda, zanemaren ili nedosljedno proveden cilj
gospodarenlja, i dr.


Talkav problem postoji i u njezi mnogih mjladih šiuma listača na
području između Salve i Drave u NR, Hrvatskoj, Da bi se problem njege
naših miladih sastojina listića počeo r;ješavati na široj osnovici, Institut za
šumarska istraživanja ministarstva šumarstva NR. Hrvatske otvorio ije taj
vrlo akutan pmhlem još polovicom prošle godinie. Na osnovu zaključka
konferencije instituta koncem iste godine u saveznom ministarstvu šumarstva
rjiešavanje tog problema u šumama listača postavljeno je imstitutu
Hrvatske kao zadatak saveznog značaja. Prilazeći postepeno rješavanju
tog, zadatka, na micijativu instituta u drugoj polovini prošle godine grupa
stručnjaka Mi.tarstva šumarstva NRH izvršila je kratak pregled mladih
sasto^ma u okolici Zagreba, gdje je ai oisnovnim linijama prikazan 1 rasprav*


412