DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1950 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Ing. Ivo Podhorski (Zagreb)


KAPILARNO KLIJALO


Glavni sastavni dio svih klijala za šumsko sjeme jest staln o vlažn
a podloga , na kojn se stavlja sjeme. Ta podloga sastoji obično iz
upijajućeg materijala: bugačice, flanela, kartona ili poroznih glinenih ploča.
Navlaživanje podloge vrši se upijanjem vode, koja se nalazi oko ili ispod
podloge.


Pitanje stalnog navlaživanja podloge klijanja rješavalo se na razne načine.
Obično se u podlogu dovodi voda trakovima materije, koja ju upija i
kapilarno diže iz spremišta za vodu (Liebenberg, Haack i dr.), ili podloga
izravno upija vodu, koja se nalazi oko nje i pod njom (Steiner, »Šuma« i
dr.). Sastavni dio klijala koji sadrži rezervnu vodu redovno povećava cijelu
spravu, a klijala sa glinenim pločama razmjerno su teška.


Ovdje se iznosi jedan novi tip klijala, kod kojega nije potrebno naknadno
dolijevanje vode, ili se ono vrši tek nakon duže vremena. Taj je tip
klijala jednostavan, jeftin, lako se dade sastaviti ili izraditi, te ne zaprema
mnogo prostora. Princip tog klijala jest ovaj:


Na podlogu od bugačice postavlja se, stanovitim postupkom, preokrenuta
posuda šireg grla puna vode, koja stalno i jednoliko navlažuje podlogu
od bugačice, na kojoj se nalazi ispitivano sjeme.


Kod tog klijala bugačica izvlači iz preokrenute posude vodu samo
do svog potpunog zasićenja vodom. Voda kod toga ne izlazi više nego što
je bugačica upija i nikada ne previre niti izlazi van bugačice. Na taj način
osigurava se stalno i jednolično vlažna podloga Iz bugačice isparena voda
nadomješta se sama stalnim upijanjem iz preokrenutog suda i vodu nije
potrebno češće nadolijevati. Kod većih sudova naknađivanje vode sasvim
otpada. Voda se u sudu troši polagano, oko 3 del vode, na podlozi od
1 dem2; dostaje kroz 20 dana ispitivanja klijavosti. Potrošnja vode ovisi
i o površini bugačice. Grlo staklene posude treba da je toliko široko, da
na njemu posuda u preokrenutom stavu stabilno stoji. Taj tip klijala može
se sastaviti u više oblika, od kojih bi za širu praksu dolazila u obzir ova
tri:


1. Jednostavno kapilarno klijalo (SI. 1)
Jednostavno kapilarno klijalo sastoji se iz podložne četverokutne
drvene daščice A 16,5 cm dugačke, 11,5 cm široke i 2,5 cm debele. Na nju
se stavlja pločica B od stakla ili pocinčanog lima veličine 10 X 15 cm. Na
tu staklenu ili limenu ploču dolazi upijajući sloj C iste veličine, a on se sastoji
od dva lista novinskog papira i jednog lista bugačice na njima. Mogu
se uzeti i sva tri lista od bugačice, u kojem slučaju je vlaga podloge
nešto jača.


Na upijajučoj podlozi C izreže se ma jednom od kraćih rubova klimoliki
isječak E, dug oko V« promjera otvora staklene posude. Staklena posuda
D, čaša ili kakva druga staklenka sadržine do par del, sa dovoljno širokim
grlom, napuni se vodom i u preokrenutom položaju stavi na upijajuću pod


384
ŠUMARSKI LIST 9-10/1950 str. 47     <-- 47 -->        PDF

logu C, tako da otvor posude pokriva isječak E na upijajućoj podlozi
C. Isječak E služi u svrhu da bi voda iz posude došla u izravni kontakt
sa dolnjim slojevima upijajuče podloge C. Osim toga on omogućava
bolju cirkulaciju zraka kod ispražnjivanja vode iz posude.


Preokretanje pune staklene posude i njeno stavljanje na upijajuću


podlogu C, vrši se ma slijedeći način:


Posuda se napuni vodom do nešto ispod vrha. Otvor se pokrije sa čet


verokutnim komadom suhog, čvrstog, glatkog ali tankoig papira, koji je to


liko veći od otvora posude da za cea 1 cm prelazi preko njenog ruba. Na


papir se stavi manja drvena pločica po prilici iste veličine kao papir, pri


tisne lijevom rukom,, posuda prihvati desnom i sve skupa naglo preokrene.


U preokrenutom položaju papir se sam od sebe čvrsto priljubi na otvor


staklenke i drži ga zatvorenim. Papir više nije potrebno ničim pridržavati


i preokrenuta posuda puna vode, sa prilegnutim poklopcem od papira,


stavlja se odmahn a upijajuću podlogu C, i to tako, da otvor posude leži


nad isječkom E. Sada se, pridržavajući lijevom rukom preokrenutu posudu,


prihvati desnom rukom jedan rub papira kojim je otvor posude zatvoren


i papir se oprezno izvuče. Time voda u posudi dođe u dodir su upijajućom


podlogom C, koja se navlaži, prilegne na ´donju nepropusnu podlogu B,


i ostaje stalno vlažnom. Na navlaženu upijajuću podlogu C stavlja se sjeme,


ko,« se želi ispitati.


Da se klijanje sjemenja pospješi, pokriva se sjeme još i jednim listom
bugačice koji prekriva sve sjeme. Jedan rub te bugačice leži na ovlaženoj
podlozi tako da se i ta gornja bugačica natapa vodom. Prema tome sjeme
leži između dvije nakvašene bugačice.


Preokretanje posude napunjene vodom može se uz veću pažnju obaviti
i tako, da se papir pritisne samo lijevom rukom i posuda naglo preokrene.
Kod opisanog preokretanja pune posude ne smije se ona nikada zaustaviti
u horizontalnom položaju, jer inače voda procuri. Na opisani
način, mogu se preokretati posude i do 1,5 litara sadržine, pune vode,
samo ako grlo posude nije preširoko. Najpovoljnija širina grla jest 5—7 cm.


Još podesniji oblik tog klijala jest, ako se ono sastoji od jednog četverokutnog
limenog podloška, veličine 10 X (17 cm {SI. 2), koji sa tri strane
imade uzdignute rubove 1—2 om visoke. U podložak stavlja se upijajuća
podloga C veličine 10 X 16,5 cm, i to tako, da od ruba C do ivice slobodnog
ruba limenog podloška ostaje razmak od ca % cm. Preokrenuta
posuda sa vodom stavlja se na C uz rub otvorene strane, na izrezak E.


Klijalo se može i potpuno pojednostavniti tako, da se upijajući sloj
C izravno stavi na bilo kakovu nepropusnu podlogu. Dimenzije klijala mogu
se prema potrebi i povećati. Upijajući sloj C može iznašati i 6—7 dem2, pa
se na njega´može staviti više proba sjemena za ispitivanje. ,


2. Kapilarno klijalo sa ventilom (SI. 3—5}
Da se manipulacija preokretanja pune posude sa vodom pojednostavni,
može se otvor posude za vodu providiti limenom napravom (ventilom),
koja omogućuje, da se otvor vodom napunjene posude zatvori, posuda


385
ŠUMARSKI LIST 9-10/1950 str. 48     <-- 48 -->        PDF

u preokrenutom položaju stavi na upijajuću podlogu i jednim zaokretom
posude otvara izlaz vode na upijajuću podlogu. Konstrukcija ventila na posudi
bila bi slijedeća:


Na grlo posude za vodu montira se stalan okrugli limeni poklopac


Z. Na njemu je izrezan polukružni otvor O, koji je nešto manji od polovice
svijetlog otvora grla. U tu svrhu treba da grlo posude imade deblji rub,
preko kojeg se poklopac Z učvrsti. Na poklopac Z montira se limena pločica
V koja ima oblik kvadrata, čija je stranica jednaka veličini promjera
st 1. «SI 2.


S13 Li* Lt 5


poklopca Z. Središte pločice V pričvršćeno je zakovicom na središte poklopca
Z tako, da se V može* oko zakovice okretati. Na pločici V nalazi se
isto takav polukružni otvor O kao na Z. Okretanjem pločice V mogu se
oba otvora smjestiti ijedan na drugi tako, da je posuda otvorena. U posudu
se kroz otvor 0 ulije voda i pločica V zaokrene toliko da puni dio pločice
V pokrije otvor na Z. Sada je posuda zatvorena, te se može po volji preokrenuti
i staviti na upijajuću podlogu. Kod toga se preokrenuta posuda
sa vodom stavlja na podlogu tako, da otvor O na poklopcu V zahvaća dio
izreska E na upijajućoj podlozi i da je O postavljen spram strane veće
površine upijajuće podloge. Po tome se sa dva prsta lijeve ruke pridrže
dva ugla pločice V i posuda zaokrene toliko, da se oba otvora na Z i V pokrivaju
i time otvori izlaz vode. Na isti način može se daljnjim zaokretanjem
posude otvor E opet zatvoriti i posuda puna vode dići sa podloge.


Takovom napravom omogućeno je po volji stavljanje i dizanje pune posude
te zatvaranje i otvaranje vode iz posude.


386
ŠUMARSKI LIST 9-10/1950 str. 49     <-- 49 -->        PDF

3- Kapilarno klijalo sa zemljom (SI. 6 i 7)


Taj oblik klijala bio bi osobito podesan za ispitivanje klijavosti »Je


mena u zemlji i to, za ispitivanje klijavosti žira i drugih većih sjemen


ki, a također i za pokusni uzgoj ponika.


Klijalo se sastoji iz kutije od cinčanog lima dimenzije 10 X 19 cm X 4,5


cm, bez jedne kraće stijene. U kutiju se na dno uloži upijajući sloj C sa iz


reskom E, koji dolazi na kraju slobodne strane. Upijajući sloj C iste je veli


čine kao i dno kutije, ali ipak za 1,0—1,5 cm kraći, tako da ne siže sasma


do ivice slobodnog ruba kutije. Veći dio kutije pregradi se poprijeko lime


nom pregradom P i u pregrađeni dio naspe se zemlja ili pijesak kamo se


stavlja sjeme. Ako se ispituje žir on se utisne u zemlju. Na upijajuću pod


logu C stavi se na izrezak E preokrenuta posuda sa vodom na način kao


pod 1., te otvori izlaz vode. Voda iz podloge C navlaži zemlju (pijesak)


i stalno ju održava vlažnom jer se upijajuća podloga i zemlja (pijesak)


kapilarno povezu.


Si 7


516


Posuda od 3 del puna vode održava zemlju vlažnom oko tjedan dana
nakon čega treba vodu nadomjestiti. Ponik se u tom klijalu vrlo dobro razvija.
Ako posuda s vodom imade ventil, cijela manipulacija je lakša. Dimenzije
tog klijala mogu se isto prema potrebi povećati.


Kapilarno klijalo sa zemljom može se sastaviti i tako, da se na navlaživanu
podlogu C postavi manja limena posuda bez dna. U nju se naspe
zemlja koja time dolazi u dodir sa stalno vlažnom podlogom.


Ovime je opisan princip kapilarnog klijala. Kod sva tri oblika klijala,
mogla bi se upipajuča podloga C pokriti praktično izrađenim poklopcem
od stakla, čime bi se smanjila transpiracija vlažne podloge, voda u posudi
polaganije trošila i sprečavala jača pojava plijesni.


Prednosti kapilarnog klijala jesu: jednostavnost, razmjerno mala zapremnina
i težina, te u prvom redu automatsko naknađivanje vode. Zbog
toga što je voda u posudi zatvorena, ona ostaje čista i uslovi za razvijanje
plijesni su manji.


Ime »kapilarno klijalo« odabrao sam stoga, što se kod njega naročito
ističe pojava kapilariteta.


Svi ovdje opisani oblici klijala ispituju se još dalje na Institutu za
šumarska istraživanja u Zagrebu, da se utvrdi njihova upotrebljivostprednost pred drugim klijalima jer su već dosada u više navrata pokazala
svoju praktičnost.


387