DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1950 str. 65     <-- 65 -->        PDF
Polimerizati se rijetko upotrebljavaju kod drveta, jer su razmjerno jako skup!.
Kemijski su rezistentni, brzo se suše, elastični su i prozirni. — Asfalt i bitumen se upotrebljavaju
u impregnaciji drveta, ali mogu doći u obzir i kao temeljna boja za dalje
bojenje i lakiranje.


Na kraju ovog prikaza treba napomenuti, da će knjižica vrlo dobro poslužiti
svojoj svrsi. I naša praksa bi trebala jedan ovakav prikaz, koji bi u kratko iznio najnovije
tekovine zaštite drveta. Ovo tim više jer je knjiga prof. Ugrenovića, Kemijsko
iskorišćavanje drveta, koja obrađuje sredstva zaštite drveta danas rasprodana.


R. Benić
Mičurineka nauka — jedan od temelja naučnog uzgajanja šuma


Poznati istra?ivač-praktičar Mičurin sažeo je ideju-vođilju svojih istraživanja u
ovim izjavama: »Čovjek može i mora raditi bolje nego priroda«, »Ne imožemo čekati
na milost prirode; naš je zadatak da.od nje otimamo«, — ali pri tome se volja čovjeka
ne smije prirodi silovito nametnuti, već treba proučiti svojstva pojedinih organizama
i njihov prošli razvitak, jer ta svojstva rezultat su historijskog razvoja organizama i
odnosa prema životnoj okolini; ona u sebi nose duboko ukorijen*na obilježja toga
razvoja. Stoga se u mladoj biljci, u koje su nasljedna svojstva još neustaljena i koje
još nemaju jake navike, hibridaoijoni i daljnjim postepenim »odgajanjem« pod novim
okolnostima mogu otkrivati i stvarati nova svojstva, koja ona u sadašnjem historijskom
stadiju nema a keja su privredi potrebna. Kad se ponavljaju novi uvjeti, koji djeluju
na promjenu svojstava nekog organizma, oni postaju neophodni za život potomaka.
Da bi se u biljci mogla otkrivati njena nasljednja svojstva i da bi joj se pri njenim
razlabavljenim svojstvima mogla ustaliti određena svojstva, potrebna je prije svega
duboka i vješta biološka analiza.


Ideje o promjeni nasljednih svojstava biljaka, napose o razvoju određenih dobrih
svojstava (prirast po kvantitetu i kvalitetu, otpornost i prilagodljivost i dr.) sve se
više proširuju i u šumarstvu. Smjer kretanja te ideje u našoj struci donekle će nam
otkriti i članak ruskog šumarskog stručnjaka A. I. Savčenka : Učenie Mičurina —
osnova naučnogo ljesovodstva (Ljesnoje hozjajstvo 6/H9Q9.). ^.


Prema učenju Mičurina i Lisenka individualan razvitak stabla može se razčlaniti
u tri stadija: 1. klijanje sjemena, razvoj biljke u stablo do kulminacije visinskog prirašćivanja
i početak donošenja ploda; 2. potpuna zrelost stabla, u kojem se razdoblju
razvija intenzivno donošenje ploda, a tokom izvjesnog vremena nastaje stabilizacija
nasljednih svojstava; 3. silazni tok u razvoju stabla, označen ugibanjem grana te konačno
ugibanjem stabla. Nerazvijeni organizmi koji još nisu prešli stadij potpune
zrelosti, kalemljenjem mogu izmijeniti svoj razvitak. Pri tome stvara se novi organizam:
pomoću kalema, dobivenih od stabala sa ustaljenim naslednim sVojstvima, na mlade
individue prenose se ona svojstva, koja ti individui, nemaju. — Istraživanja na vrstama
šumskog drveća također su pokazala, da je u mladih biljaka bolja elastičnost za primanje
i daljnji razvoj nasljednih svojstava.


U svakom stadiju razvitka biljka drukčije reagira na vanjske životne uvjete, a
prijašnja njena svojstva ne ponavljaju se u daljnjem razdoblju razvitka; na pr. mnoge
vrste šumskog drveća u prvoj godini života trebaju zasjenu, koje svojstvo se postepeno
gubi pa te biljke kasnije trebaju više svijetla. Budući da sve ovisi o stvarnim uvjetima
života i o nasljednim osobinama drveća, razdoblje razvitka i fiziološka mogućnost
donošenja ploda ne može se identificirati, jer neko stablo »lože intenzivnije rasti i
mnogo još vremena prođe da donese plod, i obratno; na pr. istovrsna stabla ranije
rađaju sjemenom na čistini nego u sklopljenoj sastojim; slično je i sa stablima iste
starosti u sastojini: nadstojna stabla rađaju sjemenom ranije nego podstojna.


Na osnovu pokusa i istraživanja utvrđeno je, da sjeme treba sabirati sa stabala
s velikom proizvodnosti, koja su dostigla fizičku zrelost i u kojih se osnova nasljednih
svojstava ustalila. Mičurin je na osnovu svojih radova pokazao, da se drveće posve
razvije i zatim stabilizira nasljedna svojstva tokom 5—10 godina poslije početka rađanja
sjemena, Šafar


339