DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1950 str. 63     <-- 63 -->        PDF

zbližavanja nekadašnjih nauka — antipoa: uzgoja i uređenja. Tipologija bi se mogla
obraditi i sa nekoliko novih primjera. Stratifikacija sjemena je toliko važan problem
da mu nije dosta posvetiti stotinak redaka: u svoje vrijeme zamjerilo se je to i Dengleru.
Pitanje mikorize je također vrlo aktuelno, interesantno i značajno i šteta što se u
citiranim djelima ne mogu naći imena amerikanskih i ruskih šumara koji se pomaljaju
na vidiku kao nosioci prednje tematike.


Ovo nekoliko kritičnih primjedbi (one se odnose na oba djela) ne će smetati da
se obje knjige pročitaju sa interesom i nesumnjivom koristi. Cijena im je u dolarima
$ 6.20 za Kestlera a $ 13.80 za Cermaka. A. P.


Prof. Dr A. Novak, Holzschutz (Zaštita drveta); Izdanje österreichische Geselschaft
für Holzforschung, Wien 1950. Sadrži 71 str. sa 12 slika u tekstu.


Drvo je danas vrlo vrijedna sirovina i građevini materijal. Ono je organska materija
podložna napadajima i štetnom djelovanju gljiva, insekata, vatre i vode, koji
smanjuju njegovu trajnost. Pitanje produženja trajnosti drveta i održanja njegove
upotrebne vrijednosti pomoću raznih tehničkih i kemijskih mjera, kako bi se zaštitilo
protiv truleži (gljiva), protiv uništavanja po insektima, protiv destruktivnog djelovanja
vatre i vode, sve to ima danas za narodnu privredu svake zemlje naročitu važnost.
Poznato nam je da pravilno primijenjena impregnacija drveta produžava trajnost drveta
često do 20 puta obzirom na neimpregnirano drvo (bukovi željeznički pragovi). Godišnje
propadaju na tisuće m3 tehničkog drveta radi nepravilne primjene ili radi ne
primjenjivanja zatši.tnih mjera. Prema tome pitanje zaštite drveta je zapravo s jedne
strane pitanje tehničko, a s druge strane važno ekonomsko pitanje.


Uviđajući važnost mjera za zaštitu drveta Austrijsko društvo za istraživanje
drveta izdalo je kao prvu svesku svojih edicija gore navedenu knjigu. Pisac knjige je
Prof. Dr. A. Novak, profesor Visoke škole za kulturu tla u Beču, U knjizi su ukratko
prikazane sve tehničke mjere za zaštitu drveta i to kako one koje se prakticiraju u
Austriji tako i one do kojih je pisac došao proučavanjem novije literature iz ovog
područja. Knjižica je namijenjena potrošačima drveta i pisana je popularnim stilom.


Knjižica ima tri dijela. To su: Opći dio; Specijalni dio i Dodatak. U Općem
dijelu obrađuje se ukratko građa drveta, štetnici drveta (gljive, insekti, vatra, voda),
zaštitna sredstva (podjela istih sa kratkom karakteristikom, ispitivanje zaštitnih sredstava
i načini zaštite drveta (pregled).


U Specijalnom dijelu su prikazani: načini impregniranja, priznata zaštitna sredstva,
područja primjene (u šumi, na skladištu, u seoskom »gospodarstvu, u rudarstvu,
želj. pragovi, stupovi za vodove, graditeljstvo), zaštita drveta od vatre i sprečavanje
bujanja drveta.


U podatku su obrađeni: Merulius lacrimalis, i Zaštita drveta lakiranjem j bojadisanjem.


Dobro zaštitno sredstvo treba da je fungi- 1 insekticidno, da se dobro zadržava
(fiksira) u drvetu, da ne napada drvna vlakanca i da ne smanjuje čvrstoću drveta. Ono
treba da je neutralno prema metalima a naročito prema željezu, treba da lako i duboko
prodire u drvo, da se teško izlužuje iz drveta i da ne isparava, da je bez mirisa i da
ne djeluje štetno na čovjeka i životinje.


Sredstva za zatšitu drveta pisac dijeli na: a) u vodi topiva sredstva; b) ulja za
zaštitu drveta; c) sredstva topiva u organskim otapalima; i d) emulzije.


Ad a) Ovamo spadaju soli topive u vodi. Najvažnije zaštitno sredstvo iz ove
grupe je cinčani klorid. On je razmjerno najjeftiniji i najlakše se nabavlja. Osim njega
mnogo se primjenjuju živin klorid i modra galica, U novije doba mnogo se primjenjuju
fluorne soli, koje imaju jako fungicidno djelovanje. Ova sredstva danas obično dolaze
u kombinaciji sa organskim zaštitnim sredstvima (npr. sa dimitrofenolom). Dodatkom
kromovih i arsenovih soli Wolman je uspio da ova sredstva, koja se inače lagano
ispiru, fiksira u drvetu.


Zaštitu od vatre (smanjivanje upaljivosti drveta) primjenjuju se razne u vodi
topive soli kao npr. amonsulfat, amonfosfat, vodeno staklo i boraks.


Prednost u vodi topivih sredstava je njihova neograničena mogućnost primjene
kod raznih načina impregnacije te kod mokrog i sirovog drveta. Ona su razmjerno
jeftina i lagano se nabavljaju. Loša im je strana da se lako ispiru pogotovo tamo gdje
je njima impregnirano drvo izvrgnuto djelovanju atmosferilija.


337