DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1950 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Prof, dr. I. Mihajlov: Šumski rasadnici. Popularna šumska biblioteka br. 3. Izdanie
Ministerstvo za šumarstvo NRM, Skoplje 11950. Ćirilica na makedonskom jeziku.
Strana 41.


Ova mala brošura named Jena uglavnom seoskim zadrugama obuhvata sve poslove
koji se obavljaju u šumskom rasadniku a sama materija je izneta u 12 poglavlja i to:


1. Uvod, 2. Šta je šumski rasadnik, 3. Izbor mesta za šumski rasadnik, 4. Ograđivanje
rasadnika, 5. Unutrašnja podela u rasadniku, 6. Veličina šumskog rasadnika 7. Obrada
zemljišta, 8. Radovi u semeništu, 9. Vađenje, prenos i čuvanje sadnica, IM). Radovi1 u
školi, UK Proizvodnja ukoren jenih reznica i 12. Kratka utputstva za proizvodnju itmä&e
glavnih vrsta drveća.
Brošura je pisana lakim stilom ilustrovana brojnim crtežima te zaslužuje svaku
preporuku. B, Pejoski


Osvrt na »lovstvo i ribarstvo« od´inž. N. J. ´Popovića.


U izdanju Poljoprivrednog izdavačkog preduzeća iz Beograda izišao je 1949. g.
udžbenik za srednje šumarske škole »Lovstvo i ribarstvo« od Ing. Nikole J. Popovića.
Najveći deo ovog udžbenika (preko 85%) tretira probleme lovstva, gde autoc pored
kratkih osvrta na ekonomsku važnost lova, lovno zakonodavstvo FNRJ, lovački pribor,
i rase lovačkih pasa uglavnom daje opise mnogobrojnih pretstavmika naše lovne
divljači. Ne ulazeći u ocenjiivanje ovog dala udžbenika, želeo bih da prikazem drugi
znatno manji deo ove knjige u kome se tretiraju problemi ribarstva. Već sam obim
materije sažete na tridesetak stranica ukazuje na to da ovaj deo udžbenika treba da
pruži našem srednjekvalifikovanom šumarskom kadru osnovna, orijentaciona znanja
iz oblasti ribarstva. Zbog toga je za svaku pohvalu težnja autora da materiju iznese,
na što popularniji način.


Međutim u udžbeniku ima priličan broj netačnih termina, nejasnih fonnulacija,
pa i grubljih grešaka na koje treba ukazati. Tako na pr. u odeljku »Opšti pojmovi o
ribi« autor kaže: »prednje noge razvile su se kao grudne peraje a stražnje noge kao
trbušne peraje« iz čega bi se moglo zaključiti da su ekstremiteti terestričnih kičmenjaka
evolucionarno stariji od parnih peraja riba, što je naravno netačno. Zatim: »neke
ribe imaju u peraji oštre bodljikave kosti a kod drugih su peraje na kraju raščešljane
i mekane. Prve se zovu tvrdoperke a druge mekoperke«. Iz ovoga se ništa ne može
zaključiti o tvrdim (koštanim) i mekim žbioamau perajima riba, koje postoje kako kod
mekoperki tako i kod tvrdoperki, samo je kod ovih poslednjih broj koštanih žbica
u leđnom peraju znatno veći no kod mekoperki. Nadalje: »krljušti su gipke i rožnate
pločice«. To je potpuno netačno pošto su krljušti riba koštane tvorevine. Nepravilan
je također termin »žile i žilice« upotrebljen za krvne sudove, pošto´ u našoj terminologiji
žile pretstavljaju grupacije vezivnog tkiva. Najgrublje greške potkrale su se
autoru u sistematisanju riba. Štuka je na pr. stavljena u familiju grgeča, ma da je ona
pretstavnik posebne familije štuka Esocidae, pa čak ne spada ni u podred tvrdoperki
gde spadaju grgeči. Niz izraza u opisima riba kao na pr. »šarani su blage i dobroćudne
ribe« u najmanju ruku je neprikladan. Netačne su tvrdnje da je »grgeeeva vaš« Achtheres
percarum najveći neprijatelj grgeča i da izaziva smrtnost. Ova ektoparazitska
Gopepoda, dakle račić, čak i pri visokoj zaraženosti ne prouzrokuje nikakve vidljive
patološke promene na ribi domaćinu.


U odeljku »Veštačko ribarstvo« vidi se da se autor služio starijom literaturom
jer je na pr. «hvatanje o potrebi unošenja štuke u šaranogojstvo davno odbačeno.


S obzirom da je udžbenik namenjen našim šumarskim tehničarima trebalo je
mnogo više mesta dati familiji pastrmki, koje naseljavaju naše planinske potoke, reke
i jezera. Mladica i američka pastrmka uprkos svog velikog rasprostranjenja uopšte nisu
ni pomenute, dok se preopširno govori o kečigama, čikovima i drugim ribama naš;h
ravničarskih reka pa i baruština. Dragoslav Šinžar


Milorad Milošević-Brevinac: Našim planinarima, Beograd 1949, izdao Planinarski
savez Srbije, str. 32.


Autor, planinar, prikazuje planinarstvo, koje nije samome sebi cilj nego ima i
veliku kulturnu misiju. Narod i po Srbiji planinari. To su godišnji ljetni planinski sabori,
kada ide seoski svijet iz daleka, sa svih strana jednom u planinu, ne po poslu,


335