DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1950 str. 60     <-- 60 -->        PDF

...., ..... ... je ....... .... ...... .. .... ....., ... . . ..... ....... .
..... ..... .. ...... ....... . ......... ....... ...... .. .... ....... ........,
. .... . ........ .... ......, ... . . .............. ........ ..... ..... ..... ....
........ ......... ..... ....... ........ je ........ .. ................. ......
......, ... .... ......... ........ ...... ....... . .....>. ....... ..... ..... ......
. ......... ..... . ....... ......, ... . ....... ...... ......, a ........ je .....
......... . ....... . ......... ....... ......., ..... ..... .....,., ........ je .
........ ...... ........ . .......-...... ........ ...... .. . ..... ....., ... ..
«....... ....... . ......... ........ ..... .......... .... ...... ........ . ........
........ .... .. . .... .... ........... ....... . .......... ..... .... .... ......
...... ......, ... .. ......... ,. ........ ....., ....... . ...... .. ........ ..........
..... ..........., .... .. ........ ....... ........ ........ ....., Koje
........ ........... ....... ... ...... ....... . ...... ..... .. ...... . .........
........., ... . ......... ......... no ....... . .......... .........


....., .......... ..., .... . ... ..... ...., ..... .. .........>. .. ...................
..... .... ........., .... .... .. .... ..... . .......... ...........
... ...... .... ... ....... ...... ........ .... ... ........... ........... .......
....... .. je ..... ..... ........: ..... ......., .......... ....., ...........
. ... .... je ...... ....... .......... .... .......... ...... ......... .........
......... . .............. ......., ... . ...... ......... .......... ..........
.......... . ..........-.......... ......... .. .......... . ........ ..... .........
.. ..... ...... . ...... ........, ... .. .... ....... ......1... ............ . ....1
........ Kao ....... .... .... ... je ........ ...... ..... ......... ..... ...... .
..... .. .... .......


..... je ...... ........ ....... . ........ ..... ...... ..... ...........


Kao ........ .. .... ...., .. je .... ........ .......... ......... ......
....... ....., .... .. . no ..... . no ........ . .. ...... .... ...... .. ........
...... ... ..... . ...... Ono je ........ ..... ..... ... ....... .. .... ............
a .... .... .. <......,... . ......, ...... .. ........ ...... ..... .......... .......
............ , .«.. .. ........ . .... .. .....


Priručnik za tipološko istraživanje i kartiranje vegetacije, Zagreb 1950, str, 230.


U izdanju Ministarstva šumarstva FNRJ pod redakcijom prof. dr. Horvatić a
izašlo je iz štampe ovo djelo u času, kad se na području gotovo čitave Evrope a posljednjih
godina i u našoj zemlji naglo razvija mOada nauka fitocenologija i tipologija
vegetacije. Koletkivan je to rad poznatih naših naučnih radnika: dr. I. Horvata ,
dr. Stj, Horvatića, dr. M. Gračanima, dr. G. Toma žica, ing. šum. H.
E m a i prof. B. Ma k s i ć a.


Priručnik sadrži ova glavna poglavlja: I. Metodika istraživanja i kartiranja vegetacije
(Bitne osebine biljnih zajednica, Metode terenskog istraživanja vegetacije, Sabiranje
i prepariranje bilja, Kartiranje vegetacije, Popis najvažnije florističke i fitocenološke
literature), II. Metodika ekoloških istraživanja tala (Istraživanja tala na terenu,
Istraživanja tala u laboratoriju, Kartografiranje i kartografske oznake, Popis najvažnije
pedološke literature). III. Mikroklimatološka stanica za fitocenološka ispitivanja. Knjiga
sadrži i fotografske snimke, tabele i obrasce. Na kraju dodane su dvije vegetacijske
karte u boji za središnji dio planine Risnjaka u Hrvatskoj i za dio planine Peristera
u Makedoniji. Džepni format olakšava upotrebu ove knjige na terenskim radovima.


Djelo je namijenjeno kadru naših naučnih ustanova, stručnjacima operativestudentima u praksi te se njime mogu služiti šumari, agronomi i uopće svaki stručnjakbotaničar.
Ono je značajan prilog stručnoj literaturi za istraživanje sirovinske baze
šumarstva i drvne industrije, stočarstva i farmacije u cilju, da se sustavno prikupljaju
temeljni elementi za naučnu osnovu perspektivnog planiranja i rajoniziranje područja
proizvodnje, kao i za izvršenje plana.


Nije nam poznato, da li je slično djelo gdje u inozemstvu objavljeno, ali bez
obzira na tA ističemo, da su kolektivna djela, što´ se u našoj zemlji počinju, sve više
objavljivati, vrlo vrijedan doprinos da zainteresirani stručnjaci lakše nađu odgovor na
raznovrsna pitanja iz pojediog složenog problema. I zbog toga objavljeni Tad naših
naučnih radnika mnogo doprinosi naprednom razvoju stručne literature u našoj zemlji.


Šafar


334