DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1950 str. 56     <-- 56 -->        PDF

4


Zato pri ocjeni nekih oruđa ili strojeva treba njihovu vrijednost tražiti ne
na onom mjestu, gdje se oni trenutno nalaze, /nego tamo gdje bi njihovo
aktivno prisustvo bilo od najbolje opće koristi.


Na osnovu svega rečenog, sve dotle dok se ne postigne potpuna koncentracija
proizvodnih sredstava na čvornim mjestima i dok se s obzirom
´na lokalne potrebe i specifične uslove održavaju i mali pogoni, horizontalni
*gater zadržat će ulogu aktivnog faktora proizvodnje.


J. Starčević
.


....... ....., ...... ......... ......... ......... . ........


... ...... ...... ........ ......... ........ ..... ...... ... ..


....... ............ ...... .......... .. ........ »....... ..... . ..~


..... .... ... .......


... ...... je ...... ........ . ...., .. 2—26, a «. . ...., .... je ..
.... ...., ..... .. ..... .. ........ .. je ...... .... ........ ... .......
....... . .. .. .... .... ..... ........ . .... ....... .......


...... .. ...... ........ ..... ...... ..... ...... .... .. ............,
............, .............., ...... . ...... ...., a ........
......-........... ..... .. ....... .............., ............>;\
.... . ....... ............ ..........


... .. .. ...... ....... . ....... . ......... a ..... ....... je .....
....... . .... je ...... .... .... ... . ...... ...... ......... .. .......
.. ........ .. ...... ......... .. ..... ............ .. ......
.. ......... ........ ...... ....... . ......... ....... .. ........ ....


...... .. ............ ..... je .. .... .. ...... ........ .. ........
......... . .......... ......... . ...... ........ .......... .... .....
.. .. ....... .......... .......... ...... (. ........, .......... ........
. ........... . .......... ......) ...... ....... ........,
... ...... je ......... ...... .......... ..... . ............ .....
....... .............


...... .. ............. ....... je .... 6 .... . ........ .. ........
....... ......: ...... ..... . ......... ........... ........ ......,
...... ....... ......, ...... ......... ......... ......... ..........,
.......... ........ ........ ......, .......... ........ . ........ .......
...... . .......... ....... .. ........ no ......... . ... .......
............, ... .......... ....... .......... .......


... ........ ...... .. ...... . ...... .... ........ .. .. ........
.. .... ........ .. ...... .... . .. .... .... ...... .... . ...... ....
.. .. .. .... . .......... ........ ............ To je ......... ......*
... .......... . ...... ........ . ........ ...... . .......... ..........


...... ........... ...... .... je ...... .. ............... ... ...
...... ... je .. .. ........ ........ .. ........ .... ........ ............
..... . .. ........ .......... ......... ....... .......


. ...... .. .............. .... ........ .. .. ........ .. .........
......., .. ....., ....... . .......... ........... .. .....


330
ŠUMARSKI LIST 7-8/1950 str. 57     <-- 57 -->        PDF
...... .. ....... ............ ......... ....... je 14 ..... .. ..
...... ........ .. ........ ........ .. ... ...... ..... ............ je
........ .. ....... .......... .. ............. ......, .... .. .. ..
........ ........ .. ..... ......... .... .. ......... ... ......... .
....... ... ........ ...... .. .... ... ......... ...... ........ .........
... ..... ......... je ......« . ......... ...... je ....... ....
......... ..... ........ .... .. .. ........ ........ . .. .............
. ........... ...... ......


..... ........ ...... ..... .......... ......... ......... .. ...
............ . ......... .......... ..... .... .. ......... ....... .
......, .... ...... .. ...... .. ........ . .... no ....... .. .........
.>. ....... ........... .... je ... .... ..... .... ... ..... ...........


..... ...... ......... ......... ......... . ........ je join ......
.. .... .. .... ....... ..... ........ ....... ....... ... ... .. ........
..... . ..... .... .. ... . ......... ............ ... .. ... .........
. ........ ....... ......... ......, .. ......, .. ...... . ...... ....
.. ...... .. .. ..... ...... ... . ...... .. .......... . ............, ...
...... .. ......... .. .. ...... .. ..... ...... ... . ...... .. .......
.... . ............ ..........


.... ..... .. ...... ......... ...... ....... .. .. ....... ......
.......... ...... .. ... ....., ... .. ..... .......... ......... .......
... ...... .. ..... ...... .. . ....... .. .......... ...... (.... ......)
na .. ...... .......... ..... (....... ......). .... .. ........ ......
...... .. ...... ...... ......... ........, ... ...... .. .. ..... . .
.... ..... .... .. .. ....... . ......... ........ ...... .......


..... ......, .. ..... ..... ...... ..... ......, ......... .....
........... ........ ..... ......... ..........


.... ....... ........


331