DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1950 str. 54     <-- 54 -->        PDF

..... ............ .. .... ..... ....... ...... ......... . .........
. ............ .... . ...., ....... ......... ..... .......... .....
........, .. ...... .. ....... ........... 0 ....... . ......... ........,
....... ........ .. ........... .... .... .... .... ....... niyai....
...., .. ....... .. ......, ... .. ..... ....... ........ ......, a join
.... ...... ......... (.... .. .... ....... ........ .... . ..., ... je .........
........... ........ ...... ....... ... ......... ....... ..........,
... . .......... .....). ..... ..... ......... ..... ........
. .... ........... . ...... .. ........... .... .... ........ ......
........ ....., ..... .. .. .......... ...... ......... . ............
.... . ..... ...... ......... ... .... ...... To .. ... ............ Me.....
. . ....... ......... ...... .... .. .... . ....... ....... .. ..
....... ....... ....... ..... ......... ....... .... ...... .........
........ .......... .. .. .............. ....... ...., .... .. .. ..^..
....... ..... .......... ..., . ....... .... ... .......... ..... .....
. ........, no ..... .. .. ....... ....... . ....... . ....... .... . ....
......... .... . .... ..........., ... ........ .... ........... ...........
Ha ... ..... ...... ... .. ......... ....... ....... ...., ... ..
.. ........ ..... .......... . ........ .... ........ ..... .... ........
.. .. ..... .......... . ...... ......... ....... ....... .......
.. ..... .. .........


......... ........ .......... »....... ....«, .... .. .........
... ... .. .... ...... ..... ...., ....... ..... ....... . .. ... . .....
.... ... ....... . .......... ..... . ...., ... .. . .... ... a ... ..
... ....... ......... .......... — ....... .... — . ...... .......,
.... .. .. ........... ........., ...... .. .. ....>. . ......... ......
..... ..... .... .. .. ..... ......... .. ......... ....... . ............
....., ... . ......... ...... . ...... .....


........ ....... ...... . ...... ...... — ......... . .......
. .......... ....... ...., ........ ....... ....... ....... . ...........
. ...... .. .........., ... . ...... ...... .... .. ..... ....... .
...... .......... ......... ......, .... .. ... ... ........ ........
»...... ...«. ...... .... .. .......... ... ... ...... .. ....... .. .......
....... .. ........... ....... ...., ...... ....... .. ........
. .. ........ ............. .... .... ...... ....... .... ..... ...
......... ........... ... .. .. ....... .... . ......., ... .. ........
....... . ...... .... ........ .... .....>.. .... .......


.... ..... .....


Da U je horizontalni jaram zastarjela mašina


Kozlov u privrednom računu vrlo duhovito stavlja pod navodne
znake moralno zastarjele mašine, kako neki brzo modernizovani
stručnjaci nazivaju starije mašine, koje nisu tehnički iscrpljene.
I kod nas počima da hvata korijen ideja, da se visoka produktivnost može
izazvati samo visokom mehanizacijom i t. zv. »švediziranjem« pilana. Visoka
produktivnost može se međutim polučiti i drugim putem, kao na pr.


V


328
ŠUMARSKI LIST 7-8/1950 str. 55     <-- 55 -->        PDF

boljom organizacijom rada, boljom kombinatorikoni oruđa i uređaja, korišćenjem
oruđa i uslova koji prividno ne obećavaju mnogo a pokušajem
aktiviranja daju dobre rezultate (pomične klupe u unutrašnjem transportu
i si.) i t. d. Sasvim naravno, da je mehanizacija najjače sredstvo za podizanje
radne produktivnosti, ali treba znati, da to nije stvar, koja se može
uzeti negdje usput. Mehanizacija je kompleksan problem. Ona uključuje
strojeve, uređaje, promjene izvora energija (elektr. struja), visoko kvalifikovane
tehničke .stručnjake i drugo. Ne rješava li se problem u cjelini,
kompleksno, pokušaj mehanizacije može da postane skup opit.


Zato je dobro, da se koristimo i sa onim oruđima, koja nam stoje na
raspoloženju uz uvjet da pri tome tražimo bolje kombinacije djelovanja i
da uporedo s tim stvaramo postupno prelaz za potpunu mehanizaciju.


Zaista, ako mi imamo priliku da koristimo modernu tračnu pilu, čiji
je učinak višestruk učinku horizontalnog gatera, prirodno je da će njeno
aktiviranje biti van spora. No s time nije rečeno, da smijenjeni horizontalni
gater, koji još nije tehnički iscrpljen, treba povećati masu starog željeza.
Evo zašto:


Znamo da se veliki vertikalni gateri postavljaju tamo, gdje postoji
priliv debelih klada, a mali gateri suprotno tome. Ovo je jasno i za laika,
pa ipak vidimo u Babinom Potoku jedan razmjerno veliki gater sa debelim
pilama, koji uzrokuje više piljevine nego bi to bio slučaj, da je ovdje akti
viran^nanji gater sa tanjim pilama, koji bi zadovoljio debljine trupaca.


Na pilani´u Banjoj Luci, u Sarajevu, Podgradicama, Sokolcu i drugdje
ne postoji dovoljno velik gater (sa dovoljnim rasponom), da b{ se mogle
obraditi i najdeblje klade. Umjesto da se trupci nakon sakupljenih vagonskih
pošiljaka otpremaju u najbliži pogon, koji raspolaže sa dovoljno velikim
gaterom ili tračnom pilom, ljudi si pomažu na vrlo »jednostavan«, no
ni malo inventivan način: sjekirom se sasjeca bočna strana, da bi se stvorila
prizma, koja će ući u dotični gater.


Vrhovni princip svakoga privrednog rada jest: sa što manje vremena
i materijala (u krajnjem slučaju i materijal je opredmećeno radno vrijeme)
postići određenu svrhu. Taj vrhovni princip očigledno je ovdje bio zanemaren.


Upravo kod prerade bukovine, gdje je periferna drvna masa znatno
bolje kvalitete, odlazi najbolji dio u iverje, u najboljem slučaju za vatru, a
pored toga tesanjem je izgubljeno mnogo vremena.


Evo, tu je uloga horizontalnog gatera i to za manje pogone, gdje bi se
njegova funkcija ograničila samo na prizmiranje debelih trupaca.


Dakle, ako ne možemo mijenjati po volji sredstva (strojeve), možemo
mijenjati uslove ili mjesto njihovog rada. Za dokaz neka posluži ovo poređenje:
Ako jedna obična glačalica izgubi smisao u kućanstvu, gdje je uvedena
električna struja, daleko je od toga, da je ta glačalica izgubila opću
korisnost. Tako je i sa horibontalnim jarmom. Ma koliko on bio spor i
nezgodan na jednom mjestu, gdje istovremeno radi i Brenta pila, on će na
drugom mjestu, u poređenju sa sjekirom, biti vrlo koristan i racionalan.


U krajnjem zaključku, visoka produktivnost uključuje i sve vrste
štednje, jer je štednja samo jedan poseban vid unapređenja proizvodnje.


329