DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1950 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Zanimivosti radi donosim tablicu, iz koje se vidi razlika između podataka
naših normi i računskim putem dobivenih količina biljaka iz 1 kg
sjemena.


Kako vidimo, podaci za jasen i orah, pa i za javor, približno odgovaraju.
Gotovo za sve ostale vrste nomativi ukazuju na mnogo manje količine
od računa, a samo za neke vrste (hrast i kesten, dakle za krupno sjeme)
oni iskazuju čak i veće količine. Ako i priznamo stanoviti postotak na gubitak,
kako rekosmo i do 50%, taj se gubitak nikako ne može penjati do
blizu 100%, kao kod vrlo lakih vrsta sjemena.


Svakako se još ne može izreći definitivan sud o podacima iz norma,
koji su vjerovatno prikupljeni empirijskim putem, dok se svestranim ispitivanjem
ne utvrdi njihova valjanost (ili manjkavost). Stoga je bezuvjetno
potrebno, da svaki rukovodilac rasadnika ispituje klijavost sjemena prije
sjetve i utvrđuje količinu dobivenih sadnica iz 1 kg. Na taj će se način provjeriti
normativi u praksi i nedostaci ukloniti, te će njihovi podaci biti
sigurniji oslonac u planiranju proizvovodnje sadnica i potrebnog sjemena.


Utjecaj vanjskih faktora na gubitak sadnica vrlo je važan, pa treba i
njega ustanoviti. Na tom području čeka velik posao naše institute za šumarska
naučna istraživanja. Poznavajući te utjecaje moći ćemo ih lakše
smanjiti ili sasvim eliminirati i time uz rad na dobivanju kvalitetnog sje-.
mena postići povećanje produktivnosti.


Ing. Mirko Špiranec


........ noHcnueiba ».......... o ....... u ......... ....... ....*
y\ HP ......


....... ........ ......... HP ...... ........ je, .. ...... ... 27
...... . ...... HPG, ......... . ....... . ......... ....... .....
... ....... .............. .... .. . ......... ... je . ..... ...... .
..... ........ ....... . ........... . .......... ..., .. .. ...... »......
...« ... ... .... ..... ......... ... .. ..... .............. ........
... .. ...... . ...... ........., . .........>.. ...... ......... a
. ..... ..... ........., ..... ............ ... ........ ........ .....
.. ........... . ........ ... ......


.. ..... ... .. ........ ..... ....... .... . ........... . .....
........ ............. ..... . ........ ......., . .... .. ......... ...
....... ......... . ....... .... ...... .. «...... . .... .. ..... ....,
. .. ... ..... . .... .. ..... ........... ..... Ilo ...... . .......
...., ..., .... .. ........ ...... . .... .. ..... ..... Ilo ....... ......
... ........ ..... . .... .... ..... .. .. ......... ..... ..... ...., ..
.. .. ........... ......... ....... ......... no ....... ...., .....
........ . ....... ..... 11 .. ........ ....... .... ........... .., no
....., . ...... ....... (........) ....... ......... .... ........
...... ..... .... . ......, ............... .. . ........ ....... .........
......., ....... ...... . ..... ..... ... .. .. ..... ..........
.... ..... .... . ....... ........ ............ ..... (....... . .....


323
ŠUMARSKI LIST 7-8/1950 str. 50     <-- 50 -->        PDF

.... .... .. ...... ........... ......). .. ....... ... ....... .....
..... .. .. ...... ..... . .... ..... .. .. ...... .... . ..... ...., ..
.. .... ....... ...... ...... ...... ....... ........ . ........ .......
. ....... ....... ...... ... .. ..... ...... ......... . ... .. .. ........,
.. ..... ...... ........ (.... ....... ......., ..........,
.......... . ...), a .. .... ....., .... .. ........... ......... ........
. ....... ......... ......, no ......., ...... ... ........ .... .......
..... .. ..... ...... .... ... .... ..... ...... ..... . ...., a .. .....
..... ... .... sipuie ...., ...... . ..... ......, .... . ..........., .........
. .......... ...., .. .. .. .... ....... . ........ ............
...«.. . .......... ........ ...... . ...


lipe ........ ......... .........., ..... ....... .... .... je .
........... . ........ ............., .... ... ...... ......... ... ..
... ... ... ........ ... .. ........... .... .. ......... ..........
.... no ........... ........ .. ........ . ........ ....... .. ....
....1), .... je ......... ............ ......... ...., ... ».........
....« (.....3 .... 7) .... ..: ». ....... ....... .... .....
. . . . . a ........... ........ . a ....... . . . . . ..
... ........ . ........ .......!« ............ .......
...., no ....., ..... .... ....... ... srepe ....... .. ....... ........ .
........ ........ . ... 9 ....... ....... . ....... ...... ........ ..:
». . . a . je . . . a . . . . . . . a . a . . . . . . . . . . . . a . . . . ........
....... . . a . . . . .> a .... .... .,. .......
ni . . a . ......... ....... . . . a.« .. ... 16 ..... .......
...... .... ......... ... 9: ». . . . . . . ........ ........
.......... je ....... . . . a . . . . . a . ...... .... sa.....
. . . . . . . ...... . . . (. . . . a . . . . . a . .) .......
....... ..... a .......... . .... .. 15 .... ......
...... . ... . .... je . . . . a. ....... ..... ... ..
. . . . . . . . . . . a . . . . ö . . . . ., . . . . a . a . . . . a . to . .......
.. ...... .... a.« . ....... .... ...... . ..... . ......
HP ....... . ... 27 .... ...... ......... ..: ».... . .... .
. . .. . . . . . . . .... . . . . . . ...... . . .. . . . . . . . .....
......... .... . ....... ....... .... .........
........ ........ a.«


. ....... ......... . ......... .......... ...... ....... .... ...........
.. ... ....... ...... ........., ... ..... ...... . ..... .....
. ....... ....... ...... ..., ......., .. ..... ....... .... .... .....
....... . ......... . ....... ........ ....... ............. ..... .......
.... ......... . .... .. ..... .... . .. je ....... .. ... .......
..... ....... ........


. ......... ... 9 ....... ....... . ........ .. .... ......>..>. ...
.. ........... ... ....... ...... ...... ... .. no ..... ........ (...
.. ...........), ... .. .. ... .... ......... ............ . ......... ...


.) ».........« ´... 6/49.


324
ŠUMARSKI LIST 7-8/1950 str. 51     <-- 51 -->        PDF

.... ..... ....... .... .. .... . ........ ........, a ...... . ipaae .......
. ......, na ... ..... ........ .. ........ .... . .......! .....
.... ........ ....... ... .. ........ .... . ........... . .........
....... To .. ... ...... ...... ..... ........ .....


, . ... 16 ....... ....... .... .. ..... .... ........ ....... ..... .
.... ..... .... .. ....... ...... ..., ... . ... ......: ......... a ..........
......, ...... ......, ......... ......, ......... .... . .....,
..... ......... . ...., ......... ....... ......, .......... .......
......, .......... .... . ... . .


. .........., ...... . .........., ..... ..... ..... .. .. ...........
...... »...... ...« .... .. ...... . ........ .... .. ... ......
...... ......... . »......... ............« .. ... .. ............, .
........ . ...... .......... . ..... .. ....... ........., ... ........
»........ . ... .......« ...... .. . ..... ..... . .... .. ...... . ....


je . ...... ....... ....... ..... . »....... ....« .. ... 3. ..... .
. ......... .......... . ........ »........ ......... ....... ....<<
(772 cip. ..... ..: ..... ... je .... ...... ........ ..... ...........


, ...... ......... .... ......... — ........ .... ...... ....., ... .
......... ...... ....., .... .. .. ..... ..... ........ (.. .. .. ...........
.. ...... ..........); ......., . .... ipe6a ... ... ...........,
........ ...... ........, ......... . ......... ... . ..... ... .. ....
............. ......... ...... ....... .... . ..... ........... ........
. .......... ... .... .. ....... ....... .... ...... .. . ........
. ...... .......... .. ........ . . ........ . .... .....


......... . ...1)..>. . ........». ........ .... .... ..... .... .
......... ........ ..... ....... ...., .. .... . ......... ........... .
... 1 .......... .... ..: ». .... ......... .... . ...... ............
....., ............. ......; ...... . ............. .........., ... .
.... ........... ......... ............ . .................., ..........
je ........ . .... ...... ........... . ...... .......... ...... .... ».
.... .. ....... ...... ..., .... .. .. ........, . .......... .. ......
......... To .. .... .. .... ........, ...... .. ......... ....... .....
. ...., .. .. .. ........ ...... ...... ....... ...»... ... . ...., ...
...... .. ........ ........ ......, .... yBOjbetta ...., . ....... .... .
.... ... ....... ...... . .... .... .........., .. .. .... .. ......, ...........
.. ........, .. .. ..... .... .... ......... ......, a .... .
......, ......., ..... . .......... ..... .. ...... .. ....., .. .. ....
.. ...... ...... ...... . .......... .... ....... .... ........ .. ........
.. .... .... ........, ........., ........., .........., ....., ..........
. ......... ......., ... . ...... ........., ........., ...... .
... ......... . ........ . .... ...!>..>. .... ........... .. .........
..... ..... .. ..... ............ ......... .... . ...... ....... .........!
.... . ...... ...... ..........., . .. ....... f ........... a no.....
. .......... ....... .. .. ........ ..«.. ...., ........ . ......
...... . ......., ...... . ...., ........ .... ......... . ..........
....... . ..... ......... ............ .. ........ . ..... ......... je
....... ...... .... .. ...... . ......... ......, ... . .......... .....
. ...., .... je .. ........ .. .... ....... .......... ..... .. .. ......


325
ŠUMARSKI LIST 7-8/1950 str. 52     <-- 52 -->        PDF

........ .. ...... ,... ... ... . .... ......... ..... ..... . ...., Koje
. ..... ...... ........... ... ..... .. ....... .... ......... ...... .
...... ....... ........, ........ ....... . ....... ......, a .. .....
...... ......... ....... ........ ............ . ...... ..... .......
....... .... no .......... ........ .. .... .... . .... .. ..... ....
(.... .. ....... .......), .... . .... . .... .. ......... .... .. .........
........ (.... .... . ....... ....). . ...... .. ......... ....
. .... ......... ........ .´ ....... . ...... ...... ...., ...... .
...... ....... ......... . ............ ....... .... ........ je .
....... .. ..... ..... .«... .... .... .... .... a ..... ........ .........
....... ............. .... . ........... .... ..... ... .......
(..... ......... ......, ........., ........ . ...) . .... ... .... ...............
.... .. ...... .... .. ...!).... .... . ....... . .... .........
....... ..... ......... ....... .......... ........ je .. .....
...... ... .. ...... ..... .. je ..... ............. ..... ........
,.., .. je ....... . ........ ....... .......... ........ ..............
.. ......... ... .. ....... . ........ ...., ............. . .......


.... ...... ......, a ....... ........ .. ... .....


.. .. ..... .... ....... . .......... . ...... . .... ... ..... ..
........ ..... »...... ...«, ...... .......... ... ..... .. .......
....-.... ......... ...... je .. .. .. ... »....... .....« ... .............
..... ..... .... . .... je ... ....... ..... .......... .. ........,
...... ....... . ...... ....... ......, ... .. .... ... ..........
.... ....... ..... .. ..... ......, .. .. .... .... ...... . .....
........... ......, ....... . ...... ....... ........ . ........ .......,
... . ...... ....... ......, ....... ..... .. ..... ...... .. .. ..
........... ............ ......... .... ....... ........... .... .........
. ........ ....... ..... ....... .... ............ . .......- ..
........ .. je ..... ........ ...........


...... ... ... ..... ..... .... .. .... .........., ... je, .........
....., ....... .. ........ ......... ......... . .. ..... ..... .. ..
...... ... (... . ....) ........ ..... ......... ... . .... ..... ....
(....... ....). To ....... ....... .... je .... . .. .......... .... ..
........... ..........


......... ...... ... ... ..... .. .... ....... (.........), .......
....... .... ........... .. .. ........ ....... .......... ......
...., .... . .........., . ........., . .... . ..., .... ...... ...........
.... ....... .. .......«.. ........ ........ ..... . ....... ..... ........
. ........ ....1).... ......... ... .. ..., a ... .. ..., a .... ..
.... ...... . ...., .......... .. .. ........ ......... .´..... . ....
. ..... ...., a .. .... ..... ..... ...... ... ....... ... .... .......
(.........) ..... .. je . ....... ....... .... .... ... ......... . ...........
. ......... ......... ...... ... .... . ............. .... .
.......´ ....... ....... ... .... ....... ....... .... ...»...... ..........
.... .. ........, ......... ...... ...... ...., a . .... ..........
...... ........... . ......... ^


AKO ...... .. ...... ... ... ..... ....... (.... .......), .... ..
....... ....... »...... ...« . ........ ..... . ....., ....... ...... ..


326
ŠUMARSKI LIST 7-8/1950 str. 53     <-- 53 -->        PDF

... »......... ..... .......... .... ..... ....... . .......... ........
........ . ........ ....... . ...... ....... ......«.


......... .. ...... ... ....... ..... ....... .. .......... .........
..... .... .. ........, .... .., ..., . .... .... .. . ... ....... ..........
. .......... . ....... . ......... ....... .... .... ..........
......... .. ........ ....... .. ...... ....... .... .. .......... «........
..... .... ....... ....., ........ . ....... ....... ... .........
. .... .. ......... .... ... .... ............. .... . .... . .......
... ...... ...., .... . ... ... .... no ..... ...... ........ .....
........ .... (....... .... . ......., ....... ........, ......... .........
...., ....... ......., ......, ....., ....., ... ...... ...... .
..... . ...), ... . ... .... ...... ....... ........ ........ (......, ......
. ...), ... .... . .... ..... ....... ......., .........., ......,
....... . .......... .. ... ... . ....... .... ..... ........., .... ..
. .... ..... ......... ...... ... ... ......... ..... .. ........ ......
...... ..... .... .... .... .... ..... ....... ...... .. .........
...., .... .... .... . ... ..... ....... ...... ...... (. ........... .........
...., ......... ...... . ...).


.... ......... ......... ..... ..... .... .... .. ............ ........
(....., .....), ......., ........ . ..., ...... ... ..... .. ........
. ....... . ........ ........, ......... ... ...... ......... . .......
............ . ......... ......... ....>. .... . . ..... ...........
(........ .. .... ........., ..........., ........., ...... . ...) .......
....... ..... ......... .... .... .... .... .... ....... .. .......
..... . ...., ... .. ... .... .. ......... .... ..... .. ....... (ypt>beH>
e ...... .. ...... ..... ......), ... . .. ....... ..... ...... ..........
..... . ...... .......... ........


...... ... ..... .. ....... . ....... . ...... ................ ...
......>. ..... . ...., na ......... . ....... . .... .. BipeMe ......
.......


...... ... .. ..... ........... . ....... . ...... .... ...., ....
..^... . ....., ... 6. ..... «a ..... ..... ....... .......»...... ......,
... ..... .... ................ .. .......... ......... ....... . .......
pe,|y, ......... .......- .... ... ....... ...... .......


. .... ......... .... . ..... .......... .. ........ .. .. .......
.... .... .... ...... je ........ ... .......... ........ . .........
.... (,... ........ .. .......... ......., .......... ....... ....... .
..,.), .... .. ... .... .... ..... ....... . .... ....... .... .. ............
.........


.... .. ........ ... ............. ......... cratta .......... ....
..... ........ ...... .... ......... ...... ..... ...... . .... ....
(........., ..... . ...) . ...... .... (.......... ...., ........ ....,
.......... .. ... ... ..... .... ...... .. .......... ....... ..... . .........
.......... ... je ....>... .... ........., ..... .. .... .......
. .... . ...« ......... .. .... . ..........., .......... . .........
.......


... ... ..........., .. yije . ...... ..., ... ....... . ...... .........,
.........., ........., a .... . ... . . ......... ........., ...


327