DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1950 str. 47     <-- 47 -->        PDF

SaafteenfCL


O količini proizvedenih biljaka iz sjemena


Prigodom planiranja proizvodnje šumskih sadnica u rasadnicima važno
nam je da znamo, koliku količinu sjemena moramo utrošiti i na kolikoj
površini šumskog rasadnika, da bismo dobili potreban broj biljaka. Pri
tome služili smo se raznim priručnicima, koji za pojedine vrste drveća
sadrže različite podatke. Praktičan šumarski stručnjak, nakon dužeg rada
u rasadniku, stvorio si je sa msvoje empirijske podatke, kojih se je u većini
slučajeva i držao, premda gdjekad pri primjeni nije dobio očekivane rezultate.
Posljedica je to bila i suviše velikog prakticizma. bolje reći premalo
naučnog prilaženja tomu poslu. Da dobijemo očekivani broj biljaka iz određene
količine sjemena, neophodno je nužno znati postotak klijavosti toga
sjemena. A koliko je šumara u praksi, koji prije sjetve ispituju, makar i
najprimitivnijim klijalom, kvalitet odnosno klijavost sjemena?! Sjeme, bilo
da se sakupi na vlastitom području ili se nabavi izvana, sije se nasumce u
kolčinama prema podacima iz raznih priručnika ili iz vlastitog iskustva,
rezultat se često uvelike razlikuje od plana.


Ako se jedne godine uspije iz 1 kg bagremovog sjemena dobiti 7.000
biljaka, a to se ponovilo i druge, a i treće godine, onda se logički može
smatrati da se četvrte godine može uvrstiti u plan za proizvodnju 140.000
bagremovih sadnica potrebu od 20 kg sjemena. Međutim događa se, da se
umjesto očekivanih 140.000 dobije samo 100.000. Naravno, dok je postotak
klijavosti u prve tri godine bio otprilike jednak, četvrte je godine bio gotovo
za 30% manji. Pošto sjeme prije sjetve nije ispitivano, događa se,
da realiziranje plana podbaci. Iz ovoga se vidi, kako je za postizavanje
željenog broja sadnica neophodno nužno znati postotak klijavosti sjemena.


Privremene norme, koje su izašle prošle godine, daju nam normative,
po kojima možemo uz određeni postotak klijavosti očekivati izvjesnu količinu
sadnica. Prema razmaku redova (brazda) i količini sjemena, koja se
po 1 aru utroši, izračunamo koliko biljaka dobijemo iz 1 kg sjemena. Na pr.
za smču (smreku) kod prosječne klijavosti 70% i uz razmak redova 10—12
cm troši se, po normama, na 1 ar 1,5 kg sjemena i proizvede 45.000 jednogodišnjih
sadnica. To znači, da se iz 1 kg sjemena može dobiti 30.000 smrekovih
jednogodišnjih sadnica.


Do istog rezultata trebali bismo´doći i. ovim putem: Znade se, koliko


sjemenaka ima u 1 kg. Uz određen postotak klijavosti može se izračunati,


koliko će sjemenaka proklijati iz 1 kg. Taj bi nam broj trebao dati ujedno


i broj jednogodišnjih sadnica, uzevši dakako u obzir otpadak zbog raznih


vanjskih faktora (miševi, ptice, loše zemljište, mraz, suša i dr.). Ali kojeg


li iznenađenja kada rezultat, dobiven ovim putem, usporedimo sa normama!


Uzmimo za primjer opet smreku. Šumarski priručnik (I. dio strana


714) navodi, da u 1 kg smrekovog sjemena ima 135,000 zrnaca. Uz isti po


321
ŠUMARSKI LIST 7-8/1950 str. 48     <-- 48 -->        PDF

stotak kilavosti 70, kao i u normativu, dobijemo da će proklijati 94.500
sjemenaka, prema 30.000 biljaka iz normativa! Razumjeli bismo, da je gubitak
iz gore navedenih razloga 20, 30 pa i do 150°/o, ali razlika od 68%
ipak je prevelika. Ovdje se moramo pitati, jesu li norme pravilno postavljene
ili nisu, ili je broj od 135.000 sjemena smreke u 1 kg točan ili nije.
Nije to slučaj samo sa smrekom, nego sa većinom najpoznatijih naših vrsta
drveća, pa i sa bagremom, s kojim smo svi manje ili više radili. Po normativu
izilazi, da za 1 ar (uz 60°/o klijavosti i 20—30 cm razmaka brazdica)
treba 2 kg bagremovog sjemena, koje proizvede 150.000 jednogodišnjih
biljaka. Iz 1 kg proizvede se dakle 5.000 bagremovih jednogodišnjih biljaka.
U 1 kg bagremovog sjemena ima 49.000 zrna (Šum. priručnik I. str. 714),
dakle uz 60% klijavosti treba da nikne 29.400 biljaka ili za 388% više
nego po normativu (odnosno po normativu za 83% manje).


Što je dakle ispravno, norme ili računski put? Iz vlastitog iskustva
znadem, da sam iz 1 kg bagremovog sjemena dobio obično 8.000 do 10.000
biljaka; — klijavost sjemena nisam dakako ispitivao, jer nisam imao klijala.
Usporedbom sa brojem sjemenaka u 1 kg (49.000) i uzevši u račun
25% gubitka zbog vanjskih faktora, značilo bi da je uz proizvodnju od


10.000 biljaka iz 1 kg sjemena klijavost dotičnog sjemena bila oko 27%.
To je prilično mali postotak prema onomu, koji se obično navodi za bagrem,
a ipak je količina proizvedenih sadnica još uvijek bila dva puta veća
od normirane! Ovo nas navodi na pomisao, da možda podaci o postotku
klijavosti nisu točni; možda se sjeme, posijano u zemlju, drugačije vlada
nego prilikom pokusa u klijalima?
Vrst drveća


Hrast lužnjak ... .
Hrast kitnjak ... .


Grab


Pitomi kesten ... .
Jela


U 1 kg ima
sjemenaka


250
300


15.000


10.000
1120.000
30.000
1,500.000
800.000


49.000
150
11.000
200
20.000


135.000
160.OOÜ
55.000


160.000


52.000


%


klijavosti


75
75
60
60
30
60
15
30
60
60
60
50
40
70
70
70
35
70


Trebalo bi
niknuti
biljaka


195
240


9.000
6,000
36.000
18,000
225.000


240.000


29.400
90
6.60O
100


8.000


94.500


112.000


38.500


56.000


36.400


Po normama
1 kg
sjem. daje
biljaka


300
300


8.000


8.000
4.2O0
8.000


2.500


4.200


5.000
125
350
75


.....


30.000


30.000


8.000
. 10.000
8.000


Razlika
u %


+ 54
+| 25
— ia
+ 33
— 88
— 55
_ 99
— 98
— 83
+ 39
— 95
— 25
— 62
~* 68
— 73
— 79
— 82
- 78
322
ŠUMARSKI LIST 7-8/1950 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Zanimivosti radi donosim tablicu, iz koje se vidi razlika između podataka
naših normi i računskim putem dobivenih količina biljaka iz 1 kg
sjemena.


Kako vidimo, podaci za jasen i orah, pa i za javor, približno odgovaraju.
Gotovo za sve ostale vrste nomativi ukazuju na mnogo manje količine
od računa, a samo za neke vrste (hrast i kesten, dakle za krupno sjeme)
oni iskazuju čak i veće količine. Ako i priznamo stanoviti postotak na gubitak,
kako rekosmo i do 50%, taj se gubitak nikako ne može penjati do
blizu 100%, kao kod vrlo lakih vrsta sjemena.


Svakako se još ne može izreći definitivan sud o podacima iz norma,
koji su vjerovatno prikupljeni empirijskim putem, dok se svestranim ispitivanjem
ne utvrdi njihova valjanost (ili manjkavost). Stoga je bezuvjetno
potrebno, da svaki rukovodilac rasadnika ispituje klijavost sjemena prije
sjetve i utvrđuje količinu dobivenih sadnica iz 1 kg. Na taj će se način provjeriti
normativi u praksi i nedostaci ukloniti, te će njihovi podaci biti
sigurniji oslonac u planiranju proizvovodnje sadnica i potrebnog sjemena.


Utjecaj vanjskih faktora na gubitak sadnica vrlo je važan, pa treba i
njega ustanoviti. Na tom području čeka velik posao naše institute za šumarska
naučna istraživanja. Poznavajući te utjecaje moći ćemo ih lakše
smanjiti ili sasvim eliminirati i time uz rad na dobivanju kvalitetnog sje-.
mena postići povećanje produktivnosti.


Ing. Mirko Špiranec


........ noHcnueiba ».......... o ....... u ......... ....... ....*
y\ HP ......


....... ........ ......... HP ...... ........ je, .. ...... ... 27
...... . ...... HPG, ......... . ....... . ......... ....... .....
... ....... .............. .... .. . ......... ... je . ..... ...... .
..... ........ ....... . ........... . .......... ..., .. .. ...... »......
...« ... ... .... ..... ......... ... .. ..... .............. ........
... .. ...... . ...... ........., . .........>.. ...... ......... a
. ..... ..... ........., ..... ............ ... ........ ........ .....
.. ........... . ........ ... ......


.. ..... ... .. ........ ..... ....... .... . ........... . .....
........ ............. ..... . ........ ......., . .... .. ......... ...
....... ......... . ....... .... ...... .. «...... . .... .. ..... ....,
. .. ... ..... . .... .. ..... ........... ..... Ilo ...... . .......
...., ..., .... .. ........ ...... . .... .. ..... ..... Ilo ....... ......
... ........ ..... . .... .... ..... .. .. ......... ..... ..... ...., ..
.. .. ........... ......... ....... ......... no ....... ...., .....
........ . ....... ..... 11 .. ........ ....... .... ........... .., no
....., . ...... ....... (........) ....... ......... .... ........
...... ..... .... . ......, ............... .. . ........ ....... .........
......., ....... ...... . ..... ..... ... .. .. ..... ..........
.... ..... .... . ....... ........ ............ ..... (....... . .....


323