DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1950 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Setvu semena u tako obrađeno zemljište možemo obaviti omaške ili
u brazdice. Ali, iskustvo je pokazalo, da bolje rezultate daje setva u rediće,
jer seme posejano omaške, posle grabuljanja ne pada na dovoljnu dubinu
i tokom zime bude delimično odneto vodom, a delitmično pojedeno od glodara.
Seme posejano u rediće, na dubinu od 4—6 cm takvih vrsta kao lipa,
jasen, javor i dr. srednje krupnoće, a žir i kesten na dubinu od 7—10 cm,
može biti preko zime oštećeno samo od miševa u neznatnoj meri. Sem
toga i radovi oko plevljenja i prašenja ponika u ovom slučaju mnogo su


lakši od radova na površinama gde je setva izvršena omaške.
Gustina setve zavisi od kakvoće semena i približno je jednaka onoj
gustini i količini po dužnom metru brazdice kao i kod setve u šumskim
rasadnicima,


U poslednje vreme, u zemljama sa modernim šumarstvom, za pošumljavanje
goleti vrši se t, zv. prethodna obrada zemljišta, U tim zemljama
(Švajcarska, SAD i SSSR) izdaju se čak i direktivni propisi da se za p r o1
e t n j e p o š u m 1 j a v a n j e zemlja obrađuje u jesen, a za
jesenje s prolerl. Na taj se način zemljištu unapred obrađenom i
od korova očišćenom otvara mogućnost da dobro promrzne i provetri
(aeriše), da postane rastresito, da konzerviše dovoljno vlage i time postane
povoljno za rad korisnih mikroorganizama. Drukčije rečeno, . zemljištu
sa prethodnom obradom stvaraju se uislovi za aktiviranje glavnih fizičkih
svojstava šumskog zemljišta kao: poroznosti, vlage, vazduha i toplote, a u
vezi s tim stvara se i baza za biološko svojstvo zemljišta t, j . stvara se
uslov za život i rad korisnih mikroorganizama (bakterija i gliva) i sitnih
životinja, kao i apsorbovanje uglendioksida neophodnog za porast biljke.


Obimnim naučnim ispitivanjem potpuno je dokazano (Viljams, Timirjazev,
Burger, Suškina, Vinogradski, Kostičev, Wehnt i dr.) da svih ovih
osobina u zbijenom — neprerađenom zemljištu nema, iako su ona i najplodnija
u pogledu mineralnih sastojaka, ili su pak sve te osobine izražene
u neznatnoj meri, Usled tih osobina šumskog zemljišta sadnja biljaka ili
setva semena, koja se vrši istovremeno sa obradom zemljišta, često daje
slabe rezultate. U ispravnost ovih navoda lako ćemo se uveriti ako analiziramo
rad i rezultate rada u šumskim rasadnicima sa prethodnom obradom
t. j. gde se vrši jesenja gruba obrada zemlje ili bez nje.


Kada se radi o jesenjoj setvi semena u cilju pošumljavanja goleti, onda
ponik koji izbija u proleće treba preko leta (u prvoj godini) pleviti i prašiti
u svemu kao i u šumskom rasadniku. Idućih godina brazde i parcelice, ti
mali »šumski rasadnici« postaće male šumice nalik na one prerasle sadnice
u napuštenim rasadnicima. One će se kroz izvesno vreme sklopiti i postaće
šumske sastojine sa svim elementima visoke šume.


Priprema semena za proletnju setvu


I pored toga, što je jesenja setva šumskog semena, kako je to napred
izloženo, efikasnija od proletnje, dugo će se još u praksi upotrebljavati
proletnja setva, i to kako u šumskim rasadnicima, tako i neposredna setva
na terenu radi pošumljavanja.


317