DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1950 str. 41     <-- 41 -->        PDF

uslovne osobine šumskog semena, pokusima u zemljama sa naprednim šumarstvom,
a delimično i kod nas, ustanovljeno je, da je većinu vrsta semena
lišćara bolje sejati u jesen dok je seme još sveže. Ovo zbog toga, što su
takve vršite semena kao lipa, jasenovi (sem američkog), javori (sem negundo
i sirebrnastog) i sve koštičavo seme, prilikom sušenja za čuvanje, znatno
produžuju svoju klijavost. Seme sa sporom klijavošću kao lipa, beli i crni
jasen, mleč, javor, grab, orasi i svo koštičavo seme (koprivić, sremza, glog,
dren i dr.) u praksi se obično stratificira i seje narednog proleća. Ako se
poseje na proleće nestratificirano, ono će klijati tek posle godinu dana.


Tab. br. 1.


O vremenu cvetanja, sazrevanja i sakupljanja glavnih vrsta šumskog drveća


Koliko


Vrst šum, drveća Kada
cveta
Kada
sazreva
Kada se
sakuplja
semenki
ima u
1 kgr.
Hrast kada i
lista IX—X u X 300—350
Bukva ti If II 4000-4500
Grab tf If II 25.000
Breza u V VII—VIII II—III 1.350.000
Javor IV—V IX—X X—XI 8.000
Jasen američki III—IV X X—XII 28.00
Pitomi kesten IV X X—XI 160—200
Divlji kesten IV X X 110—130
Brest pre listanja
III IV—V IV—V 120—150.000
Bagrem V X—XI XI—II 50.000
Gledičija V—VI X—XI XI—II 6000
Lipa V—VI VIII—IX IX—X 10—15.000
Kiselo drvo-pajasen V IX—X X—XII 75—80.000
Dud V—VI VI—VII VI—VII 650.00
Mleč IV
IX—X . IX—XI 8.000
Klen IV—V IX—X X—XII 13.00
Zešlja IV IX—X IX—X 15—17.000
Srebrnasti javor III—IV IV—V IV—V 4.000
Orah crni III—IV IX—X X 30—40
Crni bor
SmrÖÄ
V
IV—V
XII
drug. god.
XI
XII—.
XII—II
50.000
165.000
Jela IV—V IX—X VIII—IX 20.000
Vajmutov bor V VIII
druge god. VIII 55.000
Tuja istočna IV—V X—XI X-X I 60.000
Sofora japonska VII—VIII: X—XI XI 7500


315