DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1950 str. 39     <-- 39 -->        PDF

den. Gerbstoff der Edel-Kastanie und Sumachs, »Collegium«, Darmstadt 1929. — Pont e
und Ca val 1 one: Der Säuregehalt phlanzlicher Gerbbrühen »Collegium«, Darmstadt
1337 — S m e t k i n-J akimoff : Fabriksversuche zur Herstellung von veredeltem
Gerbextrakt aus Badan nach der Methode von Smetkin-Jakimoff, »Collegium«, Darmstadt
1937. — Ugrenović : Upotreba drveta i sporednih produkata šume, Zagreb
1949. — Nemec : Versuche mit einigen einheimischen (Tschechoslowakischen) Gerbmaterialien,
»Collegium«, Darmstadt 1937, — Po l lak: Beiträge zur Gerbstoffversorgung,
Wien 1929. — Polanski : Pestoväni rostlin trislovinnych, Teh. hl. kož., Brno
1937. — Belavsk i und Slana : Sumach und seine Züchtung für Gerbereizwecke,
»Collegium«, Darmstadt 1939. — Freudenberg : Tannin-Cellulose-Lignin, Berlin
1933.


»Collegium« = Zeitschrift des internationalen Vereins der Lederindustriechemiker
Darmstadt,


lng. Ivan Soljanik (Beograd):


O SAKUPLJANJU I JESENJOJ SETVI ŠUMSKOG SEMENA


I NJEGOVOJ PRIPREMI ZA PROLETNJU SETVU


Priblem proizvodnje šumskih sadnica kao i problem veštačkog pošumljavanja
nije kod nas ni iz daleka rešen na zadovoljavajući način. Njegovom
rešavanju mora se posvetiti velika pažnja i naročita briga, imajući
pri tome stalno u vidu, da u svim krajevima naše zemlje ima prostranih
površina neobraslih šumskih zemljišta.


Veštačko pošumljavanije neobraslih apsolutno-šumskih zemljišta kao
i podizanje poljozaštitnih i zaštitnih šumskih pojaseva, na relativnom, pa
čak i na ziratnom zemljištu, možemo izvesti na nekoliko načina. Možemo
veštačku šumu podizati putem sađenja sadnica proizvedenih u šumskim
rasadnicima, zatim i direktnom setvom semena i najzad kombinovano t. j .
i sadnjom sadnica i setvom šumskog isemena u isto vreme i na istom
objektu. Kod svih ovih načina veštačkog pošumljavnja šumsko seme je
osnovna biološka baza za stvaranje budućih šuma, pa prema tome, pitanju
semenarske službe t. j. pitanju sakupljanja, pripreme za setvu i samoj setvi
semena, treba posvetiti mnogo truda i znanja jer je semenka u svojoj suštini
već mala biljčica, koja ima sva tri glavna organa: koren, stabaoce i
klicine listiće. Sem toga semenka je nosilac roditeljskih osobina — nasleda,
pa prema tome i pitanju odabiranja stabala-semenjaka, sa kojih će se izvršiti
sakupljanje semena, moramo posvetiti posebnu pažnju. Treba naglasiti
da je ovom važnom pitanju selekcije i odabiranju semenjaka u poljoprivredi
posvećeno mnogo truda. Na tom polju poljoprivreda već ima
mnogo dobrih rezultata, dok šumarstvo pred sobom u toj oblasti ima još
ogroman rad.


U želi da stečena iskustva u stranim zemljama sa naprednim šumarstvom,
a delimično i kod nas, prenesemo u našu praksu, cilj je ovog članka
da ukratko prikaže sve glavne faze manipulacija sa šumskim semenom,
počev od njegovog sakupljanja «pa do setve kako je to u naslovu članka
i istaknuto.


313