DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1950 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Ovim načinom rada najprije se izvrši ekstrakcija kod nižih temperatura


(5—20°C), pri tome se izluži najviše netanina i što je niža temperatura


izluživanja više se izluži netanina. Nakon toga izlužuje se sa toplom vodom,


te je sadržaj tanina daleko veći, a netanini su niski jer su se u prvoj frak


ciji izlužili. Ovakav način rada nailazi u pogonu na poteškoće, s jedne strane


što hladno izluženi sokovi sadrže visoki procenat šećernih tvari koje lagano


mogu provrijeti, a s druge strane z;gušćivanje ovih sokova zadaje poteškoće,


jer ekstrakt koji je iz njih dobiven ima malo tanina { pretstavlja malo vri


jednu robu. Jakimoff je predložio, da se prva frakcija hladnog izluživanja


ne upotrebi za taninske ekstrakte, već da se pusti alkoholnom vrijenju


preradi na alkohol.


Pokusi frakcionirane ekstrakcije kiselog ruja dali su rezultate, izne


sene u pril. tabeli. ,


List izlužen frakcionirano


List List


kod


izlužen izlužen
kod 50°C kod 95°C


20°C 50C° 95°C


Be 3,5 4,8 1,5 3,2 1,2


20,4 29,2 4,6 18,2 5,1


NT% 14,6 15,8 12,2 4,3 3,2


crvena


boja 2,8 3,4 2,2 1,1 2,5
´/

U ovim pokusima način Jakimoff a izmijenjen je utoliko što je frakcioniranje
izvršeno u tri stepena radi što boljeg iskorištenja. Vrijeme izluživanja
bilo je kao što odgovara vremenu tokom tehnološkog procesa, t. j .
za prvu i drugu kolonu po 24 sata a ostale po osam sati.


Iz rezultata toga pokusa vidi se, da je izluženje postignuto sa 92%>
kod jednostepenog izluženja, a 96% kod frakcioniranog rada. Ovi rezultati
bili bi svakako niži kod kontinuiranog rada na bateriji difuzera, jer tehnički
nije moguće postići uvjete rada kao kod navedenih pokusa, Rezultati bi
bili za oko 10°/o niži, što još uvijek pretstavlja dobro izluženje. Svakako je
važno da se na ovaj način uspjelo održati nisku crvenu boju ekstrakta.
Sadržaj netanina je smanjen i uglavnom izluženi su prigodom hladnog izluživanja.
Djelovanjem topline došlo je do djelomične hidrolize taninske molekule,
na račun čega se povećao ukupni Sadržaj netanina, postotak tanina
se smanjio, a crvena boja se povećala.


Potrebno je da se daljnjim pokusima ustanovi najbolji način izluživanja
kiselog ruja, budući da je ova vrsta ruja sa uzgojne strane dobro uspjela
u našim krajevima.


LITERATURA:


Gordon Parker und Giman: Der Einfluss der Temperatur auf den Gerbstoffgehalt
von Pyrogallolgerbstoffen, »Collegium«, Darmstadt 1928. — Münz: Über


312