DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1950 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Pavić); Obračun radničke zarade u fazi seče i izrade drvcta (Ing. B. Janković); Držač
dleta (Ing. V. Pošić i ing. Ž. Ristić); Lančani metod izrade drvcta u Timirjazevskom
oglednom šumsko-industrijskom gazdinstvu (sa ruskog).


9. Neke mogućnosti racionalizacije radova u šumskoj proizvodnji (Ing. Ü.
Oreščanin); Kontrola šumskog semcna (Ing. M. Krstić); Obračun radničke zarade u
fazi seče i izrade drveta (Ing. B. Janković); O platnom fondu (A. Pajić); Stolica za
oštrenje testera (Ing. L. Vujičić).
Kao što se vidi «Bilten« je bogat raznovrsnom sadrzinom. Ali, kao što je slučaj
kod drugih šumarskih listova, i u »Biltenu« je sarađnja sa terena bila neznatna, pa
time i slaba međusobna izmena iskustava između gazdinstava odnosno preduzeća. Na
ovo se uredništvo kritički osrvnulo u člnaku: »Za življe dopisništvo sa terena« (broj
3/49). Ova izmena iskustava sa terena đelimično je nadoknađena kritičkim osvrtima
inspekcionih i drugih organa Ministarstva šumarstva na rad pojedinih preduzeća i
gazdinstva.


Od li januara o. g. »Bilten« izlazi kao zajednički organ Ministarstva šumarstva i
Ministarstva drvne industrije u nešto izmenjenom obliku i obimu. Pre svega list se
štampa u većem tiražu i pretplata je otvorena. Pretplata iznosi za godinu 200 Din a za
pola godine 120 Din. Uredništvo i redakciju »Biltena« vodi Biro za štampu i propagandu
Ministarstva šumarstva Beograd, Trg Republike 5/IIL U ovoj godini izašla su
dosada dva dvobroja.


U broju 1—2 »Bilten« između ostalog donosi: Analiza izvršenja plana rada u
šumarstvu li949 (Ing. R. Đekić); Osvrt na izvršenje plana rada u drvnoj industriji
1949 god. (Ing. .1. Trajković); Korišćenje motornih testera u fazi seče i izrade drveta
(Ing. B. Janković); O sastavu šumskih kultura (Ing. R. Ivkov); Prenosne riže sa privlačenje
drveta (Ing. L. Vujičić); Melioracije šuma (Ing. B. Marié); Gnezdovna metoda
— nov način pošumljavanja (Ing. I. Soljanik); Ubrzanje punjenja i pražnjenja
parionica (Ing. C. Duričić).


U broju 3—4: Povodom dana šume (Mehmed Hodža ministar šumarstva); O prolećnim
merama za poboljšanje kvaliteta šumskih kultura (Ing. I. Soljanik); Za pravilnu
upotrebu traktora guseničara u šumskoj proizvodnji (Ing. ,D. Oreščanin); Balvanište
na strugari (Ing. L. Vujičić); Kvailitetvkamionskih šumskih puteva (Ing. Ž. Vančctović);
Šumska naselja (Ing. M. Manić); Grdelička klisura kao prioritetno područje (Ing,. B.
Mamontov); Narodni šumski rasadnici (Ing. Sv. Radulović); Podižimo spomen-šume;
Zakon o šumama NR Srbije (Ing. M. Ljujić); Pedeset godina od osnivanja okružnih
šumskih uprava (Ing. M. Ljujić); Kratak osvrt na prioritetna područja za obnovu šuma
(Ing. B. Marié). M. Lj.


Zaštita prirode. Beograd ´J/950. Ova edicija Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje
prirodnih retkosti NR Srbije pokrenuta je u svrhu obavještavanja o zaštiti i poj
trebi zaštite prirodnih znamenitosti botaničkog, zoološkog, geološko-paleontološkog, mineraloško-
petrografskog i geografskog značaja, pa prema tome i u svrhu zaštite pojedinih
šuma. Stoga je ta edicija interesantna i za šumarske stručnjake. — Br. 1 sadrži
ove radove: dr. S. Grozdanić: Zaštita prirode, dr, P. Stevanović: Zaštita
geoJoško-ipaleontoloških i mineraloških objekata, dr. M. Radovanović : Životni
uslovi i životinjski svet u pećinama, dr. P. Černjavski : Zaštita biljaka, B. Petrov:
O zaštiti sisavaca, S. M a t v e j e v: Zaštita ptica, dr. S. Grozdanić:
Obedska bara i potreba njene zaštite, j . Pašić : Naši rezervati: Zaštita prirode u
SSSR. Š-r


^Pt&g,LtcL itmtte. Ltzu.ent ......


Armstrong F. H.: Flooring softwoods — their wear and anatomical structure (Čamov.
ina za gradnju podova, njezino habanje i anatomska građa). — London — 1949.
Sadrži 4 stranice teksta te 7 tabela slika u prilogu.


Ova rasprava je 23 svezak Forest products research bulletin-a što ga izdaje Odjel
za znanstvena i industrijska istraživanja (Department of scientific! and industrial research),
koji prikazuje radove Zavoda za istraživanja šumskih produkata (Forest products
research laboratory) u Princes Risborough, Aylesibursy, ´Bucks.


Čamovi podovi se vrlo mnogo upotrebljavaju. Rasprava se osniva na mikrofotografskom
ispitivanju čamovih podova, a za komparaciju su uzeta i ispitivanja habanja


273