DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1950 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Sličan problem a!i mnogo akutniji zahvatio je i francusko šumarstvo u nekim
smrekovim šumama; objavio ga je Ph. Duc h autour : Observations sur la »faim
d´azote de l´épicéa« (Revue forestiere française II 1950). Na osnovu opsežnih promatranja
autor je došao do ovog zaključka:


Odsustvo ili pomanjkanje mikorize u smrekovim sastojinama uzrokovalo je, da
je smreka djelomično osjetljiva na pomanjkanje dušika, napose zato što se njeno
plitko korijenje nalazi u zoni siromašnoj dušikom. Može se dakle pretpostaviti, da će
unošenje asimilabilabilnog dušikovog rastvora u horizont Aa poboljšati mineralna hraniva.
Da bi se plodnost takvog tla popravila, bezuvjetno je potrebno u smrekove sastojine
primiješati vrste, koje omogućuju povećanje količine dušika u tlu, kao što su
joha, bagrem i žukva. Šafar


fj)rej/ltd do-nioAt .... limnpt


Bilten ministarstva šumarstva i ministarstva drvne industrije NR Srbije


U aprilu 119(4(9 Ministarstvo šumarstva NR Sjibije poče´lo je izdavati svoj službeni
organ »Bilten«. U uvodnom članku, kao osnovni razlog za pokretanje ovog lista navodi
se potreba brze i svestrane izmene praktičnih iskustava sa svih polja šumsko-privredne
delatnosti u NRS, a naročito iz šumske proizvodnje u užem smislu (eksploatacije šuma
i drvne industrije) i obnove šuma. »Bilten« je u prvom redu zamišljen kao interni
organ Ministarstva u kome će se raspravljati sva pitanja s obzirom na specifične prilike
u šumarstvu NRS. Naročito je podvučena potreba tretiranja organizaciono-tehničkih
pitanja uprave i gazdovanje šumama, pitanje organizacija rada i poslovanje na
terenu, kao i potreba razrade svih važnijih direktiva Ministarstva, tretiranje aktuelnih
teorijskih stručnih problema koji su u najužoj vezi sa izvršenjem postavljenih zadataka,
objavljivanje dopisa i prikaza rada sa terena. Kao posve interni organ »Bilten«
je do L januara o. g. štampan u nekoliko stotine primeraka i slat skoro isključivo
šumskim gazdinstvima, poduzećima i ustanovama Ministarstva šumarstva kao i Narodnim
odborima.


U brojevima 1—9 izašlima do kraja 11949 god. pored pretežnog broja članaka, u
kojima se obraduju interni i specifični problemi šumarstva NRS, ima i niz članaka od
opšteg interesa kao u brojevima:


1. Mehanizacija proizvodnje bukovih železničkih pragova (Ing. D. Oreščanin);
Za pravilno skiadiranje eksportne robe (B. S.); Pošumljavanje na parcele (Dr. R. Đordević);
Zadaci sovjetskog šumarstva (prevod sa ruskog).
2. O racionalnom iskorištavanju bukovine (Ing. L. Vujičić); Žičara »Visen« (Ing:
R. Krstić); Nešto o mehanizcaiji radova u fazi privlačenja (Ing. V. Stefanović); Hrastova
mušica ,(S. S. K.); Osmatranje i ocena uroda šumskog semena (Ing. K. Milević);
Pokretna portalna dizalica; Metod »Kobra« za impregnaciju telefonskih stubova (Ing.
M. Krstić); Borba protiv suše u šumskim rasadnicima (Ing. D. Poledica).
3. O racionalnom iskorišćavanju hrastovine (Ing. iL. Vujičić); Organizacija šumarske
službe kod izvršnih odbora sreskih narodnih odbora (Ing. M. Ljujić); Podizanje
šumskih kultura setvom u gnezda (sa ruskog).
4. Neposredni zadaci na obnovi šuma Srbije (Ing. I. Jeremić); Izbor mesta i
zemljišta za šumske rasadnike (Ing. D. Poledica); Zaštitni protiskivač (Ing. L. Vujičić);
Neka pitanja ideološko-teoretskog uzdizanja trudbenika šumarstva (sa ruskog).
5 i 6. Brigadni sistem za bolje korišćenje motornih testera (L.); O mogućnosti
podkanja žičara stalnoga tipa u NRS (Ing. R. Krstić); Mogućnost menjanja mikroklime
metodom pošumljavanja (sa ruskog).


7. Obnova šuma u NRS (P. Rebić ministar šumarstva); Mehanizacija u šumskoj
proizvodnji (Ing. D. Oreščanin); Dosadanji rezultati brigadnog sistema (Ing. B. Tošović);
Privredni značaj topole (Ing. T. Španović); Nova uputstva za paniranje (Ing.
B. Marié); Žičara u Džepu (Ing. V. Tošić).
8. Za podizanje kvaliteta šumskih kultura (Ing, I. Soljanik); Organizacija održavanja
i remonti mašina u našim industrijskim preduzećima za preradu drveta (Ing. I,
272