DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1950 str. 52     <-- 52 -->        PDF

k ........ .... ..... .. ....... 10 ...... y ..... ce .... .... ..... .. 8.000 ..


12.000. .. ..... ....... ce .... .... ........ ......... .. ..... ....; a .. .........
......... ce . ..... ...., ... ..... ... .... y ..... .. ...... ...... ......
....., ......, .... ........ . ........ .... ...... .........; y ... ... .......
.... . ....... .......: ..... ...... ... ....... ... ....... ...... ... ...
ce ... ...... ..... ...... .... y ........ ....... ........., .... je ..... ...... je
....... no ..... .. ... ce .... .... ........, ....... .... ... ..... ..... .......
...... ..... . ....., ...... ......, ..... . .... . .......


.. .. ce ...... ... ......... ......, ..... ce ............... ....... .....,
.. ....... ce .. ce ...... ......... ........ ....... ... »....... ...... ...., ...
.. ce ........... ........ ....... .... .... .. ....., a .. ...... .... ...... ..........
.. ..... .. ...... .... ......... je ........ ........... . ........... ...
..... 300.000 ..... ....... ....... .... . ........... ...... .... .......... .........
.......... .......... .... . .. ..*....>. .. .......... ... ............ ......
...., ... ..., . ..... ....... ....., .. ...... ..... ....... .... y ........... ..
.... ........ .. .....;... ce ..... .... ..... ........., a .... ...... .. ... .......
.. ......... ce .... ..... . ..... ....., na ... .... .... .........


.... ce .... ....... .. ce . y ..... ...... ... ............ ..... ...... . ......


...... ... ... ..: ..... . ........ ......, ........., ...... ........, ....... . ...


Ha ... ..... ........ ce .... .......... ......... ...., a ...... .......... .........
«.
.. .........-........


DRUŠTVENE VIJESTI


Ekskurzija studenata šumarstva Skopskog zemjodelsko.šumarskog fakulteta


Studenti šumarstva III i IV godine Zemjodelsko-Šumarskog fakulteta u Skoplju
u vremenu od 111 do 30 aprila ove godine pod rukovodstvom četiri svoja nastavnika
imali pu prilike da na jednoj naučnoj: ekskurziji upoznaju tipične karakteristike Iz
oblasti šumarstva i drvne industrije NR Hrvatske na čijem području su se najduže
zadržali a delimice i u NR Crnoj Gori.


Tako su posetili tvornicu šibica u Osijeku, drvno-industrijski kombinat u Belišću,
bukove šume na Papuku i drvno-industrijske pogone u Slavonskom Brodu. U Ilijanskoj
imali su pri´ike da vide liskorišćavanje slavonske hrastovine i da pregledaju preostale
sastojirie ovog tako vrednog delimice sačuvanog objekta.


U Zagrebu pod stručnim rukovodstvom nastavnika zagrebačkog fakulteta, skopski
studenti obišli su šumski vrt u Maksimiru te Zagrebačku Goru. Njihov boravak u
glavnom gradu NR Hrvatske ostaće dugo u sećanju svih učesnika ekskurzije a naročito
lepa izlaganja uvaženih profesora dr. A. Petračića, dr. Anića i dr. vajde.


U Splitu studenti imali su prilike da vide zamašne radove Saveznog Instituta za
po šumi ja van je krša i čitave plejade šumara koji su svesrdno radili da se tu i tamo
zazeleni suri krš.


Preko Dubrovnika—Hercegnovog—Kotora—Cetinja—Titograda—Rožaja studenti
su se vratili u svoje Skoplje radosni što je ekskurzija potpuno uspela i što su videli
i naučili puno korisnog za njihov budući rad. . B. PejosJd


270