DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1950 str. 51     <-- 51 -->        PDF

... CE ..... ....... ..... CAM .......... .... KÖ3A,
A CA ..... ....... .... .... HA ....... .....


.. .......... ....... ..... je .. ......... ....... ....... ...., ... je ...........
..... ..... Ha ...... y ..... ...., .......... .. ........ ....... ........,
.. ............ ......, a ..... ......... ......, ...... ce ...... .........
.... .... . ...... ....... .. ..... .... je, .... ...., Ha ... ...... ; a ........ »...«
.. .... ... je ........ .... .. ... ..... ....... ........... .. ........ .........
....... ......... ......... .. ...... ....... y ....... .. ....... ... ...... ......
...... .. ...... . ........ .... ...... ..... ......... .. .......... .... .... ..
........ .... ...... no ... ....1. ..., y ..... ....., ... no ........., ...... . ........
........ .. ......... .... ...., ... .. ...... .... ..... .. ....... ..... ..«..
...., a ..... jie ...... ............. .. ......, .... ce ........ ....... «a ("......


..... .. ce no .... .. .. ...... .... .... ....... .... ..... ... .. ..... ......,
......., .... .. ...... .. .. .... ....., .... je ... .... .... ..... .. ....
.. ce ....... . ............. ...... <..... .. .. ce no .... .... ........ ....
....., ........ ...;., ... ...... ce ........- .... .. ...... .. ...., ...... ce . .....
....... ....... To ce ........ .... ... .. .......... ...... .. ........ .. ........
..... ....,. ....... ..... je ..... ...... .......... ...., ...... je ....... . .
.... . y ...... .... ........ .. ........ .... .. ......


....., ..... ....... ..... ........ ... je joui ... ........ ........ (.....
1860 .) .. ...., .... .. je ...... . ....... ... je .. ... ....... ....... .... je .......
... 40 ........ .. .. ......., .. ...... ......, ....... je 12 .... — 12 .........
. .......... ............. A .. 7 .......... .... y .... ......, ...... .. je ....
....«. ...., ..... .. je ... 20. ..... je y ......... .... ............ ..... ..-
.....; ..... je .... .. ..... ..... y ......... .......... ...... .. ....... .......
..... . ....... ......... ........... ce ...., ....... je ..... ........ ..
......, ........ .. .... . ........ .. ...., ..... .... je ........ ..... ........
........., ........ ...., ....... je ..... .......... ........ .... je ...... .. ....
......... ....... . ..... ......., .. ........ ...... . ....... .... ce .... .....
....>.... . .... ..... .. ce ...,. .... ....... ...... je, ........, ........ .. .....
. ....... ....... ....., ... ...... y ......., .... ..... .... .. ...... y .........
..... ....., .... je ........ ..... ........ ........., ........ ...., .. ..... ......
. ..... ........., ........ .... .... ..... .......... ....., ....... .. ..pacToiM
..... ......... ...., ..... je . ........... ...... ...... .... ..... .......
. .... .......... ....... Ha .... ce ........ .......... . ... .... .... .... no .........
...... ....... je ...... A .. je ......... ... ce ........ ...... ...... ..........,
a ....^. . .... ........ .... .... .... ..... ....... ....... .. .... y ......,
... .. ce ...... ....... . ...... .. ..........., ......... . ......... ... ...
... ....... ........ ........ .... .... ...... .. ..... . .. ....... ..... je ........,
. ..^... ....... ....., ..... .... ........ .. ....., ..... ...., ... ce .... .. .....


....... . .... y ...... .. ... ....... . .... ... .... .... Koza ... ......... ..


.......... «nje .... .... .... ......... ......, .... je .... y ......... ...., ..


i,;iun .., ... no ........., .... ...., ...... .....


... y ...... .........., ... ... .... ..... ........, ... ... .... .. ...........
.... ....., ... .. ......... ..... . ......, ...., ...... .. ............ .... ..... He
............ .... ... se ...., ......., ..... ...., .. .... .... ... . ....( .. .. ......
.... .... ......). A .. je .... ........ ... ....... ........ y ..... ..... >......
je ........... .......«; a .,... .....-...... ... ...... ...... y ......... ..........


. .... . .... .... ce ....... ....... .. y ....... ....... .... ......: ».... ce
iMMHui.i.a ...... ........ ......... y .....«, .... je ........ y ........ ».......«
y ........ 12 .... 1946 .,: »..... ..... y ... .... .......... ......... no ..........
.....; .... .. ...... .......... .... ....... ..... ... 30 ....... .... ... ..
y ..... .... ........ ..... ....... ....., .... je ...... . ...... . ........ ....,
...... ce, .... ....... ........ ...... ..... ce ... ...., ..... ..... ......, .....


1 ...... ce .... .... ........ ..... (....), ... .. ....... . ..... ... .. ......
.... .. ..... ..... ... .. ........ ..... .. .... .. ce ..... ..... ......, ....
.. ....... ......, .... ..... ........ .... .....». .. ........ . .. ........ ........
.. .... ..... ......, ...... .. .. ...... ....... ....... .. ...... ..... ....., ...
je ...... .. ...-... .... ... ......... ......, ....... je . .........


269