DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1950 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Sfifffiéeii/a


f ĐURO TOMŠlC


——— i.


.


Prigodom zamagljivanja šuma insekticidom iz
aviona između Save i Drave u blizini Malog Javornika
13. V. o. g. nesretnim slučajem poginuo je
pilot Jugoslavenskog aerotransporta Đuro Tomšić.
vršeći savjesno važan zadatak zaštite naših šuma.
Žrtvovao ije svoj život jedan od prvih pilota, koji
su prije dvije godine viršili pokusno zamagljivanje
šumaxi koji su svojim savjesnim radom doprinijeli
da se ovaj efikasan način obrane šuma od insekatskih
štetnika kod nas usvoji i primjeni u praksi
na prostranim površinama.


U proljeće 1948. god. u ugroženim hrastovim
šumama Slavonije izvršeni su prvi opsežniji pokusi suzbijanja gusjeničkih
štetnika aviometodom. Kemičari su tada pronašli vrlo efikasna sredstva
za suzbijanje insekatskih štetnika, a biolozi istražili su ta sredstva u laboratoriju
i utvrdili da su uporabiva za suzbijanje gusjenica u šumama.


Provedba aviokemijskog suzbijanja štetnika u šumama bila je povjerena
sručnjacima-letačima, o čijem zalaganju i savjesnosti je ovisio uspjeh
tretiranja. Povoljni rezultati laboratorijskih naučnih istraživanja na suzbijanju
štetnika aerosolima ne bi se mogli ostvariti bez savjesnog rada pilotazamagljivača
šuma. Pokusi u 1948. godini dali su vrlo dobre rezultate te su
poslužili kao temelj za daljnju praktičnu primjenu suzbijanja štetnika
aviometodom.


Jedan od letača, koji su vršili zamagljivanje šuma prigodom obavljanja
tih pokusa, bio je pok Đuro Tomšić. Zahvaljujući njegovoj savjesnoj i
s mnogo zalaganja obavljenoj saradnji omogućeno je, da se stvore pravilni
zaključci o djelovanju insekticida i da se ovaj način suzbijanja štetnika
primjeni kod nas na prostranim šumskim površinama.


Ovogodišnja akcija suzbijanja štetnika aviokemijskim putem vršena
je u našoj republici u šumama na području kotareva Daruvar i Pakrac.
Pok. Đuro Tomšić je i ove godine sudjelovao u akciji i savjesno obavljao
povjereni mu zadatak. Poginuo je pri kraju akcije, u zadnjem letu.


Šumari naše države sačuvat će trajan spomen na hrabrog pilotaodličnog saradnika na području zaštite naših šuma.


268