DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1950 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKIH SEKCIJA DRUŠTAVA INŽENJERA
I TEHNIČARA FNR JUGOSLAVIJE


GODIŠTE 74. JUNI GODINA 1950


.... ......... ........ (........) :


.... ......... ...... HA .............
....... ........ . ..........


...... ..... .. ......... ........ y ..........^ .... je ...... .
........ ..... . ............... . ....... .... ..... . ...... ...........
....., ... . .....: ........ y ........... ... ......., ........ ..
..... .......... ........: .......... ......... ........ .......... ..


...... . ............ ......... ....... ......, .... . ...... ......., .......
.......... y ....... ...... . ....... ....., ... .. TO «....... ....
..... ............ ..... .. ...... ..... ........, .... .. .............. ...
....... AKO .. ..... .... . .. .. ..... ........ y .... ......... ..... .
......... ....... . ........ ........, ... .... ce join . .... ...........
... ....... .. ........ ..... . ..... ......... ..., y ...... toy ... .......
........ ........., ......... . ............... . ....... «.... .. .............,
.... ... ... ..... .... ...... ... ..........


Ose ......... ........ ......, .. ...... ........ ...........,
......... .. ...... ..... . ............... . ......... .......... ...
.. .. ......... «....., .. .......... ........ . ..........., ..........
.. ce .... .. .... ......: ......... .........., ... ... 6opi6a .... ....
..........., ......, «...........;, .......^.., ... ce je ...... «.........,
... ......., . urno je .......... ... ................ ........, .. ......
..... . .... ..... .. .. .... .......... ......... ....... .... ce ..... ..
........ . ......... ... . ..... ..... ...., . .. ...... ......... .....,
... .. ce ....... Te ... .... ......... ........., Kioja «y me ............
.......... y ..... ... ..... ........ ... ........... ..... ...«...........
.... ....., .... ce je .... ....... ..... y .......... . .... ..........
........., .......... ...... ....... .........., .... ..... .....
.........., ......., ............ . ......... .. ..... ....., .... .. ce
..... ........ ............ y ...».. ......


.... ........... . .. ....... .<;.».. .......... ...... y ..... .. .... ..........
......... ......... ...... y .......... ... ...... 1937 .... Te ...... .("
....-........ ........ y ...... ....... .... ........ ....... ..... y .... ...........,
.. .... .. ...... .. ...... ... ..... .. ..... ....... .......... y .. .... ....


221
ŠUMARSKI LIST 6/1950 str. 4     <-- 4 -->        PDF

«


.... .. ......., ... je .... .. .. .>., y ...... ....., .. .... ..... ....... ........ .............-
........ ........, ............ ... ....., .... je ...... .. .. ....
.......... ..... ....... ....., .. .... .. ce .......... ...... ..... .. ........,
.. .. ce ......... ...... . ....... ...... ............ y .... .......... .........
....... . ....... ........ .... ........, ........ .. je .... ....... .... .....
.. je ..... .. ........ ...... .....: ........ ............. ....... ......... Ha
.... ..... ... y ..... 1937 .... ........ .. .... ............ ...... .. ........ ....
........ y ... ..........


..... .. ........ . ...... .... .............-......... ......... y ......
....... je .. .... .. ...... ...... .. .......>. ............. ....... ......... ... ..
.... .... ...... ... ..... y ..... ....., .... .. ce ...... ..... ........ . .. ....
.^........... ..... ...... ..... .......... . .... .......... ..... ce je ..... .........,
... .. ..... ........., ... .......... ....... ..... ..... ............., ....
ce .. .... .. ......... .. ....... ....., ....... je .. ce ........ ......... ........
. ........, .... .. .... ..... ..... .......... ........ y .... .......


......... .......>. .... ....... ..... .. ........ . ...... .... .... je ....
..... .... ........, .... je ....... ......... ......, na .......... ...... .... ....
. ... .... ...... ..... .. .... ....... ........, . .. .. .... ........ ...... .. no
...... ............ ........, .... . ...... . ....... . ............ ...........
...... .. ......... ....... y .... ...... ..... ........ ........... .. .......
......., ........... .. .. ......... .... ......... ..... .... ... ...... ...... ..
........ . ...... .... y .......... .... ce ......... ........ y ... .....: 1) ..........
............ ...... pama, ..... .. ..... ........... ... ........ . 2) ......
...... ..... ........, . .. .... ....... .........., ....... .. ......., .... ....
. ........ ........... .......: .... ...... y ......, ...... ...... ......, ...... ......
y ...., ... . ..... .... .. .......... ...... .... ..... ... ...... ...... .. ..
......., .... .. ..... ....... .......... ....... ............ ........ .... y .....
....., .... y ...... ...... ........ ... ........ ..........., ... ... y ......
.... ... ........ ..... ..........., .... ......... ........., ... ... y .... .......,
.... .. .. ce ... .. ..... .......... . ........... ..... ......., ......, ......,
..... ...... ........ . ....... ...... ....... ......... y .......


. ... ..... .. ...... 1937 .... .. ...... 1941 .... ......... je y ...........
...... .... .......... ........ .. 155 ......., . ...... ....... ........ je .. 1 .. 7
........ ......., .... .. ....... (... .... .......) .......... . ......, .. .. ce
...... ..... ../..... ......... je ....... .........., y .... .. ....... ... ...... .
........., . .. .. ....... ....... ......... Ha ... ..... ......... je ......... .
...... ........ ........ ..... ....... y ......, a .... .... . ..... ..... y ........
...... ..... ce ........ ......... ..... ......... ..... y ....., ..... ......, .........
...... . ... ..... ... je ..... y ...... . ........ .. ..........


......... .........


.......... ........ ..... (...... ........ je ............, . ...........
............ ... .......... .... .. ..... .. ...... . .......
..... ....... .... ce ..... ...... .. .... .. je ...... ....... OBIHX ........
.. .... .......... ..... ........ . ...... ......., .... ce y ....... ........
.. ......-........ .........., ...... .. .......... ......... .....,
.... y Dojiacy, .... . .. ...... .... ...., ... . .. ´CBOJ*»I ...... .......
...... ....... .......... .. ....... ......., . .. ....1.... .. y .......
...... ...... .......... ....., .... y ..... ......, .... .... . y ......
. ..... cBOJioj ..|.....*. .. ..... .... ....... .. je ...... ....... .... ..


.... .... .. .... : . . . . a ....... cyme.


. ...... ....... ...... je . . . a . ........ .... ...... .. ... ....... .
........ .... .... ..... ......... ..... ... je ......... ....., .... ....... .. ..........
......... .... .. ...... . ........, .. je .... .... ..., ........ ...... . ..


* .... ..... .. ........: ...... .......... ............. ....... no jaca —
>....... .....« ... 4 .... 1948.
222
ŠUMARSKI LIST 6/1950 str. 5     <-- 5 -->        PDF

...... ....... ..... ...... .... .... ....... .. .... ...... ...... .. .........
........, a .... .... y ....... ........ . na ........... ..... .. ...., . .... .........,
.... ce ...... .. ....... ...... ... ..... (............. . .........), a ....
je .. .. ji ... ...., .... ........ ... . ...... ...... . ....... ......., ........
.............. . ........ .......... — ... ... ....... ......... . .......... ...........
...., .... je . ..... .... ........ y OUUM ........., .. ......... ........
......... ....... ...... .. ... 478 .. (..... 477 .. . ...... 479 ..).
.... ....... ...... ..... .... ce ...... .... «...., .... .. je 1932 .. ....... ....
330 .. y ......, a 350 .. y ......, . .. .. ...... .. 16 ...... .. 1924 .. 1939 ...*.
... .... ........ ....... ...... ........ .. ......... . .... .... ... .. ..... ............
........... y .... ....... .... ....... ....... ...... ... y ........ ....,
....... . ........., a ..... y ......., ........ . ...... ... ce ....... ....... . ..
........ ..... .. ......-........ . ........ .......... ....... ........ ....... ......
y ...... je y .... ......, .... ........ ..... ... 53.4 .. ...., a ....... y ........
.. 21 .. ....... ....... ..... .... ........... je .. ........ ........ ..... .......**.


......... ...... . ....... y .... ......... ........ ...... ..........
........, .... ..1 je ..... ...., . .. ........ y ...... ...... ...... (....,
.... . ......), .... ce ........ ..... .. 53 .. 62%. ....... ...... ......... .........
......: .. ...... (1926/40 ..) 72.6% a .. ..... (1931/40 ..) 68.5./0.


.......... ......... .... y .... ........., ..... ....... ...... . ....., .......
je . . . . . . a . y . a. .......... .... y ...... ...... y ....... .. .... .. .....
......., a ........... .. y janyapy. ........ ....... ........... y ...... ......
12.80C, a y ...... 13.10C.


... ........ ............. ........... ........ .. ...... . ..... .......
......... ........ ..... ..... . ... ...... ..... .. ce ...... ...... ....... ...........
...... ..... ..... .».... . ......... ........, .... ce ....... .. .........
......... .......*.


.......... ........


......... y ..... ........ ......... ........, a ........ ...... .......
.......... ......., .... ...... .. ....... .....-.....´0..... . .....-.........,
...:.....10 ce je ..... ...... . . . . . . . a . . . . a . .> a . . no......
. ... .... .. ....... .... ........... Ha ...... ........ .... ce
...... .......>... ........ ........ ..... y .......: ....... .. ...-....
....... .......... ........ ........ ce .... ..... ......... ......... :
^......... .. ..... .. |......, y (......... ........., ......... .........1,
...... .. ...... .......... ... ...... ......... Ha ..... ........
...... ........... ......... .. ..... .. ...... .... ..........., jep ........
.. ..... ...... !.«..... .... ......., ...... ce . ....... .. .......
....... .... .... .. ........ y ............ .......^... ........ no ...........
.. ........, ...... ...... .. ce ...... nojaca ... .... .......
....... .......... ........ ...... . .... ...... ... ........ ........
........, . .... ce je ....... ...... ...... ....... .... .. ....... .......,
a ........ ..... . ......., ..... ..1...... .... ....., ... icy ..... ....
.... .... ....... ........ ... je ......... .. ce ........ y ...........
........ ........ no ..........., ... je . .... .... ........., ... ... je ..
......... ...... ..... ......


* .... ..... ..........: ...... .. .. .. ........... . ....... ...... ..., (.....
1948.
** ..... .......: . ........ ....... ........ ....... ........ ....... .......,
......, ..... X ........ ..... ... 4 .... 1930.


* ... .. .. .........: ........ .......... y ........ ........ ....... ........
....... ....... ..... X ... 4, ...... 1930.
223
ŠUMARSKI LIST 6/1950 str. 6     <-- 6 -->        PDF

....... .. ........ ......... (........ . ............) . ,. a . . a .


. . . . i) y . . . a . . . a ..... je .. .... ......... . ..... ce .... .....


........,. na iciy ce ...... ....... .......... ............ ....... .. ce


....... .. 100—500 ...... ........... ..... .... .. ....... ........


.... ....... .... ......., jep ©. je ...... .. .. ....., .... je .. ... ..


....... .. ........ .........


....... . . . . a . . . ., ........ .. ....... ......., ........ ....
.. .........., jep .. ...... ....... ........ .... ......»..1., .... .....»
........ ....., .. .... .. .... ........ .......... ....... ........ .........
.... ... ... .... ... ......, ........... .. . ........ .........


. ....... . . ip . . . . . . a . a . .... .. ..... ...... ......... .....
........, .. .. ce ............ . ........ ........ ......... ......, . ..
.. 10 .. 30 ..


.. ......... ...... .. .......»... ........, ............ je . ........
.. ........ ...... ,


...... .. ......... ......... ...... .. ce «a ... ....: 1) ........
......... ... ..........., 2) «....... ...1...>....,. . 3) ...... y ......
..... .............


........ ........ ... ............ — ..... .. ........ .........
.. ..... ........... .. ............. ........ y ..........,
.... . ip . . . . . . . a . ip . - . . . . . . .. .. . . .. .. ........ .........
.... ..... ....... .. .... ..... ..... ... ....., .... . .... ......
. ..!......*.......... ......... .... .. je .... ........ ......... ...........
....... ...... ........ ce je ... ......., .. ice ....... ....
..... .......... ..... ... ...... ... ....., ... ce ....., ....... .. .....,
.... ......... ..... ....... . ......... .. .... ...... ...... .........,
... ..........., ......... ce je .. ........: ... ..... 1... ... ...... ....
.. .... .... .......... y ............. ....., ...... .. ce y .... ....
(...... .... ... ....) ...... ......... (.......) . .. .... .. ce ......
.... ....... ..... .. ......, .... .. .. ..... y .... ...... ....... .....
...... ..... .... . ....... ..... ........ ioy ....... .. ...... ......,
.... .. ce je .... y .... .... y ......... .... .. .... ..... ....... ......
.... .. ...... .......... y ...»....|..... ..... ...... ..... ..... ....
......, ... .. .... . ... ....... y .... .....


. ..... ...... .... npeoipe ce no .......... .1.. ...... ........
.......... .. ........... ce ......, ... ce ......... ......, ..... ......
... ...... ... ce .... .. .. ce, y .... ....., ...... .... ...... ..... ...
.... . ... .... .. ce ......... ...., .... .. ..... ;..... .. ..... ...
.... ....... . .... .... ... ..... ....... . ...... ce ...... ...., .. je y
....... ... ..... ........... .. ........ ...... .. ...1...>....>..


.. .....>. ...-... .. ..........., ...... ce ......... ...... .. ........
.... .. ...... ........... y .............. ....., . .. ........ ...
......... .... je ... ......... . ....... ....... ......... ce .... ......
. ....., ..... y ....., ...... .... . .... .........


...... .... .. .... ....|....>..., ............. ce ... ...1...>......
...... ..... ... ... ...... .. ..... ...... ......... ..... (..... ...
....). Ha .... ..... .... ..... ..... Kioipoe ... ...... ..... ..... .....
... ...., ....... ce ...... ...... . .... ....... .. ......, .... ce ... ......
...... .. ............>., ... ce ... ........ ...... ...... ......,
...... .. ....... y .... ...., . ......... .. ............ y ........


224
ŠUMARSKI LIST 6/1950 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Ha ...... ........ ......., y ...... ... ..... ...... ..........
jeaeipicKor ........, ........ je .. ce ...... . ......., |.... .......... ..~
...... ......... ....>...., .... .. ce ......... ... .... .......... ..
........ ...... ...... ......... ........ ....... .. je OBIO .... .....
(..........


...... ........ ... ........ ............, ..... je .. ....... ........
... ......... ............. ........, .... .. ....... .. ... .........
. ..... ce we ... ......., .. ce .... ....... ..... . ....... ....,
...... . .... .. ....... .... .........


........ ............ — ...... ... ........ ........... .....
cy y ....... .... ...... ....... ........, .... .. ce ...... ........,
..ja .. ..... .. ......... ........ ..... y ..... ..... ...... ........ ...........
y .........., ......... .. ..... .. TO .... ........... .......,
......... .. .............. ...... ..... ........ .... ..... ...... je
.. ..... ......, .. ......: ....... . y ...... ......., ... .... .. ..........
........ ....«..... ............ .. ....... .. .......... ......,
......... ........, ....... .. . ... ......., .... .. ........ .. ........,
.... ....... .. .. ..... .. .......... ......... ......... ..........,
na ce ..... .... . ....... ....... .. .... ...., .. >.. ..... .. .........
.. ......>...... .... je ...... . .. ........ ...... ..... ...... y .......
....... .. ......... ....., .. .... ce .. . ....... [...........>..10 .. ..
.... ....... .......... .......... .... ..... ........... je 46 ..........
..... ...... . ....., . .. .... .. icy ... ........... .. ...... .. .........,
... ... .. .. ..... y ........., .... ........ .. ..........., ... je
....... .... 1941 .... .......... .. ce ...... .. .......


. .... ........ ............. .. ... ..... ...... . .....:


Robinia pseudoacacia, Fraxinus americana, Fraxinus ornus, Celtis australis, Celtis sinensis,
Ailanthus glanduloea, Monis alba, Juglans regia, Juglans nigra, Populus canadensis,
Populus Simoni, Populus pyramidalis, Ulmue effusa, Quercus sp. (pedunculata, sessil., conf.,
lanug.), Castanea vesca, Koelre.uteria paniculata, Gleditschia triacanthos, Acer negundo, Acer
pseudoplatanus, Acer monspessulamum, Acer campestre, Maclura aurantiaca, Catalpa bignonioides,
Carpinus betulus, Ostrya carpinifolia, Saphora Japonica, Betula alba, Amygdalus nana,
Melia azedaraeh, Cytisus laburnum, Eleagnus angustifolia, Symporicarpus, Amorpha fruticosa,
Larix europea, Prunus avium, Prunus mahaleb, Prunus serotina, Cornus nias, Corylus
avellana, Mahonia aquifolia, Hibiscus syriacus, Pirus malus, Pirus communis, Tamarix galica,
Berberis vulgaris, Cariopteres.


...... .. ............ ........ cy y ....... . ...... . ....... ..
...... ...-...... joui ......... ...... ........, a ........... ce ......
........... ....., ... ...... ...... ..... .. .. ce ...... .©. .;..... ......
........ . .......... ce ...... .........


............ ..... .. ......... ...... .... je ..... ........ ........ . ....
........ ......... ........ .. ........ ........ ..... je ......... .... .. ...........,
... y .... ........ ...... ..... ..... ....... .....-ai (........ ... 49 ..).
... ... ..... .. ........... ... .. .... ...... .. je ....... y .... .... .....
........ .......... ......... ..........., ........ y ......., ... je ..... .... .........
......, .... je ..... ..... y ... ........., .. .... . ....., .... .... ........
...... . ..... .......... .......... ........... ... ... .. .... ...... .. je ...
..... ..... ... .. ..... 21 .. ........ ....... ......*. ...... .. ..... .... ........
....... ...... ...... .. .. ............ ....... ...., .... .. je ........ ....... ......
y ...... .... (........ 53,4 ..). .... ........ ....... ...... y .... .... je .........
........, ... je .... ...>.. y ..... ...... ......., ..... je .......... ....


* ..
.......: . ........ ....... ........
/
225
ŠUMARSKI LIST 6/1950 str. 8     <-- 8 -->        PDF

.... ... ...... ...... ..... . ........ ....... ...... .. ..... .... ....... .....


.... ...... ..... ....... ....... ......, .... ...... ...., ... ......... ......


(........, ..........) ..... ce .... ..... .... ........ y ......... ..... .... .


........ . ...... ........... ... . ...... .......... . ...... .......... .......


Koje je ....... .... ......... .. ...... .. ..........., ...... ce .. .... .........


...., .. je y ... ...... ........ .. ce ...... ... .... .........,


........... je ........ . ...... . ......, ... .... .... ...... ....
.......


. . . . a . . . . IH a je ............ .... ... ioe je ...... . ......, ........
....... <. ....... . ..... ...... ...... je .. ... ......, . ..:
..... y ...... .. ......, cerna y ........ .... . ..... ....... .. ...... ...
..... ...... ...... ........ . ... ....., ... . ... ....., ..... je ......
... ......... ........., ... .. . je .. ... ........


..... y ...... .. ..... ............. je .... ........ ..... .........
..... .... ..... .... ce ....... ......., jep .... .... ......, ... ce
.. ... ....... ........, jep ..... ...... joni . ...». ..... .. ...., .....
je ........ .... y ...... ....... 1938/1939 .... ....... .. .... .... ..
.. ..... .......... ... ce ...... y ....., ... ...... ........, .. . . .. ........
»... ...... ... .... ....... ........ ......., . ... ........ ...
..... .... ....... ......, na .. ce ..... ..... ..... ..... je .. ce .....
... ......... npel>e ......., .... .. .. ........ umo .... ..........© .. noce
.... ......


..1... ..... ....., ..... je .......... y ........ y ............, ...
je ..... y ........ ipytne. Pyna je ...... ........ ...... . ......., ... .
.. ....., .. je ..... .......... (......... . «......... ......, .... je
..... .. ........ ...... ........ . .... ..... Ha .... ..... je ..... ......
. .... .... . ...... ....... ........ .... je .... .......».......
. .. ........ ... ... ..... ....., .... .. je .... ..... .. ........ .....


.. ....... ... ........ ...... ............. ......... ...... je .....
....... ..... y .... ........, ... ce ...... .. .... .. ...... .........,
... ..... ......... .. .........


........ .... ..... je y ........ ......... . ...., .. je y .........
...... ....... ..., ...... ... ........ .... ........ ......... ........>....
.... .... ..... «... .....,´... .. 1....... ..«.. ........ . ..... ..........
...... .... ............. ........ .. .. .... .... ..... ..........
... ..... ..... ..... ........ . .. .......... ........ ......*. ....
..... ..... xpacrroBor .... ..... ....... .. .... y ..... .. ......, ...
. ... ....... ..... ....., ........... .. .......... ......, ..... .. .
....... ............. ....... .. y ... .......... ..^....... (1—2 ....
«...........) ...... .........., ..... ....... .. .... ....... ..... .........
...., .... .. ..... .... .. ....!.. ...... .... .. ........ ......
..... y ....... ....., .. .. ....... ....... ..... ......... ...... y ......,
..... H3Bpiuie»o,r ............ ......... ...... .. .... ... ...........,
icoja .. ............ ...... .... ....... .. ...... ........|.... .......
......... ...... .. je ..... .... .......>..... ....., ... ..... ......
öaiipeMa y .«.. .......... .. .... .. ......., ... ........ ..... .. ....
.......... ....... ...... ..... ........... . ......... ....... .....


* ...... ....... y ...... — ....... .....«. ...... .. ......, ....... .....
... 4—5 .».. 1939. _L _\
226
ŠUMARSKI LIST 6/1950 str. 9     <-- 9 -->        PDF

.. ..... .......... y ......, . .. ... ..... ... ce ..... .. ......, a .. ..
....., ...... ...... ......., .... .. ....... ...... na .... .........


. a . .> a . . . a . a je ..... .... .......... ..... ........... ..
.... ........, .... ..... ....... ... -........ .... ..... .. ......, .......
ce ...... (...... . ......... ..... ..... Upe ....., ........ je ........
..... .. ........ .... .... ........ ...... . ......., .... .. .>...
......... .... ... 30—40 .. ......, a .... ...... . ........ . .... ...>.....
...... ce je .... ...... ......, ... je .. .... ..... ......© . .......
..... .............


.... ........ ........ .......... .. ...... ce ..... . ...........
...... .......... ...... ... ..... ...... ce je ...... ...... . .........
......... Bipcxa y irojacy, .... ... .. .... ..... ... . .. . ...... ......
...... ce je ...... ......, . .. ..........., . ...... ......... ....., ....
.. ce iciasi ..... ..... ...... .... .......... ...... .... 1.. je ........
...... ........ ...., ..... ce je .......... . ......


..... .. ...... ........ ...... ...... .. .......>. .............
...... ........ y ............, ..... «......... ..... ... . . . a . a ., a
. . . a . . . a .> a . a . . . . a . a . . .... a . a . .. .... ...... ...........
je ........ ....., ... ce je ...... . y ... ...... .. ce ......
....... ........ . ......... . .. ..... ..... je .... ...... ......... . ..
..... y ........... ...., ..... y ...... . ... y ............ ... ... .......
...... .. ..... ....... ...... .......... ......, .... .. je .......
........... ....... .1.... ..1.(.... ..., ..... je ...... ..... ... ........
.. ...... .... .. ... ... ...... ..... ....... ........, .. .. . ...... y
........... ........ ......... ... ...... y ........... .... .. ..........
........., ...... ce ..... ....... .......... . .... je ........ .......
........., .... .. ce .......... ........ . .... ........ .........
niTo ...1. ......... . .........;


Koffl .........^ ....... ....... ce je ........ .. ce ......... .......
.. ........ ......... ......, .... .. ...... ........... ...., y .....
........ ....... ..... ....>., .. ce .... ....... .... ....... ........
....... .. .. ce ... ........ ....... .. ce ...... ......... ...., .. y ...........
...... .............. ...... .. ...... .... .... .............


.. ........... ......... y ............ .... . y ...... .. ...........
....... .. ............ IOBIHX ........ y ........... ... ce je ..... ..
.... .. .......... ........, .... je ........... ........... ....... y ...........
.... ..... ...... ......... ......... ..... .... .. .. ....«. ...
ne ce ........ noiuiyMfl.aBaH.e. ....... y .... ....... ..1.......... je ......«
....... .... ............ ...... . .... ce ........., ... .. .........
..... ................ ........ ....... y ........... ........... ....
y ...... .... .. ....... ......... .. .«.. y .............. ... ..........
je .... .. ce ....... ......... .-.. .......... ........ .. ......., ...
ce je ...... ..... ....... y .... ............
..... .... ....... .. ............ ...«......1..... ........ y ...........
0|....... .. ..... .. ... ...... y ........... ........... ....
. ......, ... .. je .... ........ .......... ......, ...... ..1... ........
.... . craipaHve. ..... .... ....... .. ......, ......... . .......... .. ..........
... .... ........ ...... ce je ...... .. ce ....... ... ....
..../... . ............. ....... .. ... ..... ............. .. ..... «a ..


227
ŠUMARSKI LIST 6/1950 str. 10     <-- 10 -->        PDF

.... (......, ......, ......., a. ..... ...), ... .... .. .... ...... ....
......... ......... ...... ....... ........... .. y ........ y ...........,
... .. ........ ... ..... .. ... ......, .. .. ce ......... .. .... ........
........ . .... ........... .......... je ... ....., .. . . .......
.... ........ ..... IHH y ........... ........, ... ce je ........ ...........
..... .......... y ........ ....... ........... .............. y
...... .......... . ....... ....... ...... .... . ....... ............
je icuiama, ... ....... ....... .........,. ..... .. ........., ..........
je ...... ...... ...... y ..........


....... .. ..... . .. ........... ....... y ........... y ...........,
... .. ... .... ...... ....... ......... .. «... ....., . ..... ....
....... ... ... .. ..... ...... y ............


.... .. ...... .. ...... ...... ..... ...... ...... .. .. ce ........
..... ....... ........., »....... y ....... ........... ...... «. .. ......
.... ...... ....-........ ....... . ....... ........ ........, .. je ..........
......... .. ce ...... ........ ... «.... ...... .... . .... ....
......, .... .. ce .......... ......... ...... ........ ..... .......
. ......... ........... ... .. .... upe ..... ........ ......... .........
.. ...... ........ ............ y ......, . .... .... . .... ......
......... .... .... ... ....... .......... ....... oma ..... .......
. .. ....... ........, . ........ .. ........ .. ........ ...... .........
.......... ....., ..... ..... ....... .. ce .. ........... ..............
....... ........ ... ..... .......... ........ .. .... ....
....... .. ...... .. ............ ... ..... ....... y ....... .. .........
. ........ ........, ... . ». ......... .......


........ ..... ..... 6ipojia .......... ...... .......... je .....
. a . . . . a . . . . . a . . . . . . . .> . a . a. ... ..... ....... .. ......
.. ... ........... ......., .... je ....... joui y ......... . .. ......
.. je ..... ...... ........ ... ... ..... .... ....... ....... ..... ........
....., a ...... y ....... .......... .... ....... .........., .....
je ...... . .......... .... ......, . .. .... .. je ..... ....... .. ......
Ha .... ce ..... ...... .. ce ........ ........ ..., ..... .. ..... ....
TeiiiKO ..... .. ..... y ..... ....... .... ........, a .... ...., .. ...
..... ......... je ..... .. ......... ....... ........ ........ ......,
.... ........... .. ....... .. ...... y ......, .... .. ..... mro ....
. ........ .. ....... .... .... ........ ... ..... .... ..... ....... ..
ce ....... ... ........ .. ..., niooetramyTo je .. .. ce .. ...... .... .........
.. ........ ......., .... .. .. ... ..... ..... ... ...>. . ... .....
.. ........ .......... ... je ...01.... ... ...... ... ......, .............,
......., ........., ...... .... je ..... ...... ..... ...... ......... ..
6—8 ........., .... .. ce .... ....... y ...... . .. ... ....., . ..... .....
..... ......, ..... ....... .......... .... «........ ..... ............
.. ... . ...: ......, ........ ......, ....., ....., ..... . ... ... ...
..... ........ .. ce ..... .... ... iciy .........., jqp, .... je ..........,
.. .. . ..... y ....., .............. ......, ........ .. ce .... .........
. »a ... ..... ...... ..... .. ..... ...... ...... . .... ..... .....cTioM
.......... ce je .. ce ...... ..... y nojaicy join y ...... ... ......
...... ..... 1....«.. ... ce je ......... ........, ...... ce .... .. je .......!
... .....^ .. . . .. je ..... ......« .. .....


228
ŠUMARSKI LIST 6/1950 str. 11     <-- 11 -->        PDF

.... ..... .. ..... . ...... .......... .......... ........., ...
..... ce je ...... ...... ...... . .... .. ce ...... .... ..... ...... ....
..... ........ .. ...... .. ....... .. 1—\lA sr, a ..... y .... ........ ..
....... .. ...... 1 . ....>....... ....... je ..... ... ........ .. ce .....
.....>. ....... .. ........ 1K/1 ..


...... y ...... ..... ............ — II-.... .....^... ...........
........ ce .... ..... .......... .... ...., ... ce je .
.... . ....... ........ ...... ...... ..... |...... . ...... Upe .....
.................. je .... .. ce ........ ....... ..... no .......... ...ffin,
y ........ Ha .... ..... ....... ..... y ......, ........ ...... ..
....., ...... ce ........, ... ..... ......... ............, .... .. je
..... ........ .. ... .... . .... ........ ..... y ..... ... ..... .....
....... ....... y ..... ......... ......., ... .. ......... ... . ......
......,.


.... ....... ......, .... ce -..... ..... ... TOKOM ...... ...., ........
je ........ ........ ... join ......, . .. y ..... Ha .... ..... ........
.. ....... icKopo ....... ... ...., ... .. .... .... ....... .......
. no ... . ...... .... y .... .... ...... ....... |......... .... .......
y ...... ....... je .. .......


. .... ..... ...... ........ .. ce ....1>. ...... ......., . .. ....
..... .... ..... ... .. ... .... TOKOM ........ ... .....


. ...... ....... ...... ce ....... .... .... ......., ... je ..... ...
y «....... .... ... .......... .... ....... irajaica, .... .... .... je . ..
.. ice je ....... ...... ........... ........... ........ ... ..........
je ........ ....... ..... ...... y ........ ........ ....... .......
........ ... je .... ...., ....... .. je ... ............ . ..... ......
....... ....... .... ........ .... .. ....... ..........., ... je ..........
». ......... ....... ......|. .........., y ...... . ...... ......, ........
.... 1.. ........


..... ...... ........, ....... .. ..... u ...... — .. .. ce
........ ....... ...... ...... ........, ....... .. ......... .......
......, ... . ...... ..... ...... ..... y ..... ......, .......... ce
je ........ ........ ....... ........... y ....... ....... ...... . .....
....1.....1... ...... ... ... .. ............ ...... ...... ........ ........
ce .... ........ y ... ........ ......: ............, .........., ..........,
...........-... . ........... ......... ... ..... ...........
.. ........ .. .... .. .. .. <. ce ...... ....... ...... .... ...... .. ......,
. ....., . .. ..... ....... ....... ...... ......... ....... y ......,
... . .... .. .. ce ...... .... je ... ...... ............ .. ......-........
........, .. .. ce ..... ......... ... ............ . ...|.... ...... ...
... je ...... .. ce ..... .............. ........... ............ 46
.......... ..... ....... . .......


............ ........ ........ .. y ...... ...... ......... .....
...... .. ... .. ........... ....... .....: ......, ........., .....
......, ......., ........ jacem, ...... qpax, .... ...., ...... . .......
.. .... ..... ............ ....., ....... je ......... ... . . a ., . ..
.... ...... .... . ..... ... ................. .... ........ je ...... ..
7,5 .. 8,5 ., a ..... .. .. .. 50—100 .. ........ . ...... ..... je .......
...... ..... ..... ......, ..... .. . ....... ......... y .... ......
...., ... HIM ce ........ ... ... ..... .. ...... ...... ....... .........


229
ŠUMARSKI LIST 6/1950 str. 12     <-- 12 -->        PDF

....... ........ y nojiacy. .|.... . ..... ..... ..... y ...... ....... ..


...... ....... .......... ...... ........... ..... ...... je ........


...... ...... y ........ 1938 .., .. ......... ............ ...............


....... . ..... ............ ....... .... je ........ .... 0, 15 .; ...


y ...... ..... ..... .. ce |......., ........... ...... .. 1,42 . . ...... ..


28 .., Ha ... ...... .... ... y ...... ... ...... ............ ....... ..


..... ......


..... ....., .... ce je ........ ... ....... y ............. ..........,
..... . a . a . . .. ...... ...... ...... je y .... .. ... .... ......
no ..... .......... ....., .... .. ....... ....... .. ..... ...... ......
. ...... ...... ......... je .... ......, .... .. je ........ ...... .. .....
... ..... . ...... .. 34 ... ..... ..<.. ... je ..... .... .... .. ...... .
na ........ ........, .... .. ce .... .......... ..... ...., ... .. ....
.. ..... ...... . ..... .. .. .... ...............». ..... .... je ...... ........
...... ..... 8 . (8,60 ML .. ........ ..... ...... . y ..... .......
.......... ...... .. ........, y .... ..... .... ..... .. ....., .. .......
... Bipxy, ..ja ce je ..... ........ ......, ...... ..... ....... ..... Ha
........ ...... ce ..... ........, .... ... .. .... .. ....... ........,
a ... .. ... .... ........


.... .... .... .. ..... ......... ...... . ........., a ........
... ....., . ..... ... ..... ..... ....... ........ .............
..´.... Ga . . a . . . . je paljeno .... .... . .. je ........ ..... ........
......, .... ........ .... ...... .... ...... ......... ....... ... ............
....... . ipasBoj ......... ......, .... ce ...... .......... no
11»)....... .........., ....... .. .. . .. .... ..... .. ....... ..... .. ....
.... .............. ......... ... .... je ............ .. ce .... ... .....,
. .. y ...... ..........., .... .. ce ........ ... .... ........ ........
. ......... ..........., ....... ce ^.... .. ce ...... ..........
. ..... ....... ........, ..... .. ...... .......... .. ...... .........


...... ............. ...... ......... ....... ce .... ...... .. ........ .....
......:


...... ...... ...... y ......
..... .
...... 1938 1939 1940 1950
...... .... . 1,45 2,50 3,20 8,80
..... MM — 25 28 123
...... .... M 2,30 2,90 3,60 8,50
..... MM — 35 37 60
......... .... M 1,00 1,55 1,82 6,20
..... MM — 14 16 61
....... .... M 1,18 2,20 3,40 8,60
..... MM — 34 39 127
.... .... .... M 0,15 1,40 2,50 8,50
..... MM — 24 32 100
.... .... .... M 0,22 0,70 1,80 7,50
..... MM !5 30 84


230
ŠUMARSKI LIST 6/1950 str. 13     <-- 13 -->        PDF

.......... ........ je ........ ... .......... ... .... pa.......
...... .... je 24 .......... ............ .. .... ....... ..


ce ........ ... .....: ......-............., ......-......, .....-.......,


...-....... . ........ ......-....... ... . ...... ........... .... ..


ce .... ..... ........ y ......, ... ... ..: ................, ......


......., ......-......, ......-... ..... . ......


.......... ......... ..... .. ...... .......... ... ..... ........
... .. ....., . .... .... .. ...... .......... ...... ........ ..... ..........
....... ......... .... y ... .. .. ........ ........... y ......
.. ............ . . . . . . . <. . . . . . . y . . . . . tp . . .. ...
..... ....... ........ ............ ...... ...... ..... ........., ... ...
........... .... .. .......... ....... .... ..... ..... ......... .. .........
. ...... .... .......... ..........., y ..... ......... .......
..... ..... .. ...... .... ...... ......, ... ce ...... ..... .>. ..........!
.... . ...... y .... ...... .... ...-..., ... ce ..... ......... .
...... ......... ........, .... .. ..... ... ....... ...... .... .....
...... ......, ....... .. ......... ..... ......... . ....... . .... ......
......... ... ...... 6 . . ...... 81 .., . ...... ...... 3,10 . .
...... 38 ... .... ce .. ce ... ... ........ ............ ..... ..... ..........
.. .... ......... ..... .... ..... y ...... .... ..... .. ......
........ — ...... je ........... ......-......, ......-........., ............
. njp.


..... ............ je ..... .. . . ip . y ..... . . . . . . . . . . . .


.... ..... . .... . ip . . . ........., ........ : ......-.............,
......-......., ......^....., ...... ... ....., <>....-...., .
. ... ... ............ .. ...... ....., .. .. ..... ...... ............. .....
.... .......... ....... ......... .... ......... ......... ..... .....
.. .. .. ..... .... ........;... y ...... ce ...... .. ce ..... ........,
... y ...... ... y ...... ......^ .... ......, .. ........... ..... ..........
..... ....... je .... ce ... .... ........ .. ....... .. ..... y .....


......


..... |......... .... je . ........... ...... ........ .
........ . ....... . ...... . ...... je ......... ........., .... .. ..
y ....... .......... ..... .. ......... . ..... ........ ........ ......
ce ....... ..... .... . ... ....... ........, .... .. .... . ......... ..
..... ...... ..... ........... .... y ...... ...... (...... 1939 ..)
...... ... ..... ...... ... ...... 3,35 . . ...... 47 .., . ....... ......
2,70 . . ...... 30 ..; y ...... ...... (...... 1940 ....) ...... .......
...... 5,10 . . ...... 48 ...) ia ......« 4,10 . . ....... 42 ... ... y ......
........ ....... je ..... ......., a ....... ... ........ .... y .......
1950 ...., y .... .................-. ....., ....... ... ........ .. . ....
........ ... ........, .. .. ce .... join .... ..... ...., .. je ....... ........
...... 9,5 . . ...... 110 .., a ...... ...... 8,5 . . rapoMeip 62 ...
. ..... ..... .......... ......., .... .. ......... ......... ......, .......
.... ....*..|...,.. ce oceJia ... ...... ....... .........


... ..... ...... ..... ce ...... ...... ...... y ....... ........ ............
...........


231
ŠUMARSKI LIST 6/1950 str. 14     <-- 14 -->        PDF

...... ...... y ......


..... 1939 1940


1950
1938


.... ..... .... ..... .... .....
. MM . MM M MM


...... 1,30 2,2 23 3,65 37 7,8 72
............. 0,95 1,8 20 » 2,20 33 5,2 53
...... 1,10 2,2 21 3,40 38 7,5 85
...... 0,50 I.5 16 2,20 17 3,0 26
...... 1,90 3,4 47 5,10 50 8,5 62
....... — 2,7 30 3,80 35 9,5 110
......... 0,60 1,2 12 1,70 13 6,0 81
...... 0,85 1,4 15 1,60 17 .. 38


.......... ......... — .. .. ce ....... ...>. ..... . ipaaßojy,
.......... ........ . ...... ........... .... ..... .... ....... y ....
......... nojaca, ..... je ......... ........ ce .. ........ .. ........
...................... ..........., .... je ........ y ..... .......


Mepeme ...... y ......
..... 1938 1939 1-940 19 ;.
.... .... ..... tane. ..... M .....
M M MM M MM .... MIC


...... 1,15 15 2,40 21 4,50 51


........


............. — 0,42 10 0,60 12 1,90 30


13 II 1939


....... — 0,25 4 0,43 6 1,60 . 30
...... 2.00 3,65 37 5,10 50 8,00 85


.........


......... 0.70 1,41 15 1,80 15 4,00 28


1937/8
...... 0,65 1,42 15 2,00 17 3,10 22


...... — 1,70 25 2,60 30 7,50 115


........


..... 0,70 10 1,20 14 3,10 23


18. I. 1939
...... — 0,60 10 1,40 15 2,50 20
......... 0,85 1,58 18 1,80 20 7,50 82


........


a. ..... 1,00 1,65 17 2,50 24 6,20 56
1937/8
............. 0,60 1,32 19 2,00 33 5,80 45


......... 0,40 5 0,80 9 3,80 29


........


... ..... — 0,80 9 1,60 12 2,80 22


11. II. 1939
....... 0,39 5 0,80 8 2,00 26


......... 0,57 6 1,00 10 4,00 44


........


....... z 0,80 13 1,20 15 3,40 39


11. II. 1939
....... 0,34 6 0,70 9 2,20 26
232
ŠUMARSKI LIST 6/1950 str. 15     <-- 15 -->        PDF

............ je mojac ......... .. ....... — ......... —a
. . ip . .. ... ... Bipictre .. ......... ............., ... .. .. ..... .. ...
........... .... .......... .......... ...... y .... ...... ... ........
.. .. ....... .. ... ......, ... je ...... ........» ....... ...... . ..........
. ....... .... ....... ...... ..... ........ ......., ...........
.... ....... ........ .. ......... ..(... ......... . ...... .. ......
... ..... ........ .. ..., .. ... ... ....... .......... ...... ce ....
. ..... ....... .... ...... ....... ......... ... ....... .. ..... .....
..... ......., .. .. .. ......>..... .. .... paar, ... . .. ...... ........
........>... ...... ......... ...... ... y ...... ...... ..... ......
(30. VI. 1939.) ...... .. ce ..... .. ....., . .. .. ...... .. 1 ..


...... je ..... ............. ...... . a . . . . a, . a . . . a . a . . ..
.. .... ................. ...... ........ je .... .. .. ....... ......
y ....... 1/1 ., . .. ... ... ..... .......... ..... ... .... ..... .....
........... ........ ....... ... .... ....., ..... ... ..... a ...... ...
.............. ...... ............... je .. ce .... ...... ..... .......
..... ......., ..... je ...... ......... . .... je ........ .........


... ............ ........ ........ .. ..... ........... (...... 23),
... je .... .......... .. ........ ..... ..... .... ........, . .... ....
.... ........ ............ ..... (......, .........). ..... je .. .. ...
..... ...... . ´..1..´....... ...... ..... .... ......... ce ... ..... .........
(....., ....., ......., .......), ... ... .... ..... ........., .. .....;
.....1.1... ......... (........., .....). . ........ ..... ...... ..»
...... ...... III .... ... ..... ... (............., ........, ...(...,
.............) .. ........ .. ...... ...... ......... ......., a .... ....
. .. ...... ..........


.... ............ 1......... y ......, .|....... .. . ... ...........
........... ........: ..............-......; ......-.........-.......; ......-
.........-.........; ......-... .....-.......; ......-... .....-.............;
......-... .......-.....-........; ......-........-......; .........-
.......-...........; .........-... .....-.............; ......................-
......; .........-... .....-.............; .....-.......................;
.........-.............-.1......; .........-.......-.......;
.........-.......-.......... .......


.............. ........ ..!>... .. ...... y ..... ...........
(...... 25), .. ..... ce je ...... .... ........ ... ........ .... ce
je ........ .. ce ....... .......... ... .. ....... ..... ......... .......


............ je ........... ..... ... .....-...-....... ......... ja...
.... ........ ..... .. ...... 4,60 . ...... (...... 47 ..), ... je
..... y .... ........... .. ........ ......... ......... . .. .........
........ .. ......... (...... ......), .. .... ce ....... ... (...... 4,5
. ....... 67 ..), .... ce ..... ..... . ......., .. je .. ...^... .......
..... ....... ... ...... .... ... ..... .... (..... ......, .. je ... .....
........ .. ..... ...... . .. je ......... ..... ..... ..... je ....... ..
.... ..... ....... (....... 3,50 . . ...... 35 ..), ... .«. .... ..... .........,
........ .... ...... ..... ....... .. ce ... ..«.. . .........
......... y ..... .. ........... ......, . ... ..... ..... ....... .........
....., ..... ce ..... ......., ... .... ..... je ........ ........ . ...
ne ...... .... .......... ...... je, y ....... ...... ......, ...... ...


233
ŠUMARSKI LIST 6/1950 str. 16     <-- 16 -->        PDF

joM ....... . ........ ....... .. ce .... ..... .... ... ....., .. .....
........ . .. ........ y ........ ...... ...... ..... ... .... .... ..
.... . ......... .. .... ......... ........ ......, ..... ......


.... .. ce ........ ... ..... ...........: ......-.........-.......«


.............; ......-.....-.............-.........; ......^.............


.......-......; .......-... .....-.............-......, . ..... ......


........... ........ ....... ...´.... ......... ........... y
........ .... ce ....... .. ce ...... ... ...´. .. ce ............. .
........ ........., .... ce .. ..... ....... .. y ...... ...... ......, j´ep
.. ..... ........ ...... ......... ......... ..... .... ......., ... ..
...... ........... ....... ......... ......... ..... rroj´aca.


. ... .... .... ... .... ........... ... ©. ................. . ..


......».. ........... ...: ......-... .....-...-....-......; ..............


.........-.......-...... ; ......-... .^....-.....-.........-.............


.......; .....1-.......-.........^5......-..............


Ha ...... .... ........, ..... .. ...... ...., ......... . .........:
......... ...... .. .............. .......... y ......... (... ................
.... ......... ......., .... ce ....... . ...... ..... ........ .
.......... y ..........), .... ce .... .. ........, .......... . ......


....... ............ :


1. ... ..... .... ce j´oni ..... ...... ........ ...... .............
........, .., ............. ....... . ......., .. ...... ce ..... y ..........
......... ..... ... ........ ....-......... ........;
2. ........ ..... ........ .... ... j´e ......... ........ ........
...... ........;
3. .... ......... ..... ......... ........... ........ je ........ ;
4. .. ..... ...... ............. .... ....... ....... .......... . w
....... je ... .. ........ .. ..... .......... ........ .. .... ... .. ce
.. .... ...... ...........;
5. ... ........ ...... ...... ...... .. ce ..... .... ........ ..........
y 3—4 ...... <.. ......... ;
6. ........ ....... .. ..., ..... ....., ... .....: ......, ............
......., ...., ........., ...... ........ . .......... ......, a .... ....,
...... (... .. ........) ... . ... .....: ....., ..... . ......
234