DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1950 str. 48     <-- 48 -->        PDF

u furniranu panel-ploču ili šperploču. Takovim postupkom svedeno je na minimum
izvijanje i vitlanje slijepljenih ploča.


Na kraju autor daje upute za lijepljenje konzerviranog ´drva, veoma tvrdog drva»
kao i vrsta drva sa velikom sadržinom masnih tvari. Isto tako spominje i1 uzroke zbog;
kojih se neke. vrste furnira uopće ne mogu lijepiti, odnosno, razjašnjava poteškoće
prigodom sljepljivanja frontalnih prosjeka drva»


Obzirom na važnost tehnike lijepljenja u polufinalnoj i finalnoj proizvodnji drvne
industrije, ova je radnja od znatnog interesa za naše stručnjake. U posebnom prilogu
autor iscrpno tumači novu englesku terminologiju u tehnici lijepljenja, što> će znatno
olakšati našim čitaocima upotrebu engleske literature. Uz tekst sadrži radnja 4 tabele,
5 dijagrama, 2 mikrofotografije, 1)1 fotografija i 1 crtež. Dr. Z. Š


»Tronal« lake građevne ploče


U zapadnoj zoni Njemačke tvornica Südwestdeutsche Tronex-Erzeugung, Alfons
Herr-Ettlingen-JBaden proizvodi iz drvnih otpadaka lake građevne ploče pod nazivomi
»Tronal«. — U tu svrhu služe ove sirovine:


a) manje vrijedni drvni sortimenti šume, kao na pr. ogrjevno drvo, kladice, granjevina
i t. d., kako četinjača tako i listača;
b) pilanski otpaci mekog i tvrdog drveta kao okorci, porupci, blanjevina i pilje
vina;
c) nisko drvenasto rašće i drvenasti dijelovi biljaka, kao na pr. loza od hmelja,
otpaci od kudelje i dr.


Posebnim mehaničkim postupkom prerađuju se ove vlaknate sirovine, te se vežu
u ploče bez dodavanja posebnih ljepila samo sa vlastitim ljepivim supstancaima sadržanim
u drvu. Na taj način pojeftinjuje se proizvodnja ovih ploča, jer ne treba dodavati
skupe umjetne simole za vezanje vlakanaca. Da proizvodnja bude još ekonomičnija,
preporuča se izvedba postrojenja za proizvodnju Tronal-ploča sa najmanjim kapacitetom
Oid 200 toma na mjesec, odnosno 25.0.—30.000 m2 ploča na. mjesec već prema
težini i namjeni ploča.


Ovakovo postrojenje sastoji se uglavnom iz parnog kotla, naprava za usitnjavanje
drvnih oitpadaka, naprava za sortiranje, holendera, strojeva za lijevanje i kanala za.
sušenje. Pogon je na ugljen ili sirovo ulje, a potreba ugljena iznosi oko 1O0 tona na
mjesec. Proizvodni postupak iziskuje još 6.00Ö—&.0 litara svježe vode na sat. Treba,
naročito ispitati, da li je voda dovoljno čista .za upotrebu, u protivnom mora se prethodno
čistiti, a to poskupljuje proizvodnju. Potrebni izgrađeni prostor iznosi 3.000 m~
natkriti´h hala i 230 m2 strojarnice.


»Tronal« je novo lako gradivo u obliku ploča, koje zamijenjuju drvo. Format je
pravokutan 2J5O0 X 1.250 mm, a debljina 30—50 mm. Težina ploča je mala i iznosi
225—275 kg/m3. Tronal-ploče su odličan materijal za termičk u izolaciju ;
koeficijent vodljivosti topline X — 0,04—0,06 KcalAmh°C. Kako koeficijent vodljivosti
topline za zid sagrađen iz opeka iznosi X = 0,7 Kcal/mh°C, to toplinska /eaštita Tronalploče
odgovara onoj zida od opeke H4-struke debljine ili 100-struke težine. Za apsor biranje
zvuka i izolaciju od buke također su ove ploče odlične. Mehanička
svojstva Tronal-ploča unatoč male težine su dobra. Pokusi na pritisak s opterećenjem
od 12,7 kg/cm2 dali su ove rezultate:


Dubljina


Debljina Klastično


utiska


Materijal sloja % vraćanje


debljine


mm %


mm
linoleum ... . 4 0,26 6,5 71
äinoleum na tronalu 24 0,49 2,0 78
tronex na tronalu 23 0.40 1,7 78


Čvrstoća na savijanje 25—60 kg/cm2, čvrstoća na pritisak 20´—40 kg/cm2, žilavost
na udarac 0,8—1,5 kg´cm2, stiskavanje 3,5—2,5% (sve prema DIN 52350).


214