DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1950 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Osnovico večjega števila dreves računamo po petcentimetrskih stop


njah, povprečna tako nastala napaka je:
pri povprečnem premeru sestoja„ ,, ., ,,
30 cm
25 cm
.
.
.
.
.
.
0,7%
1,0%
„ „ „ 20 cm . . . 1,6%


Glej tabelo za računanje osnovnice po petcentimetrskih debelinskih stopnjah
v Malem šum. tehn. priručniku stran 104 do 107.


Ravno pri delitvi skupne zaloge lesa vsakega sestoja na sestavne dele
in sicer na:


obličnik vršičkovine,
,, odpadka pri sečnji,
,, hlodovine,
,, jamskega lesa itd.


se bo pokazala prednost računanja z obličnikom zato, ker nam bo okvir
drevesovine v vsakem slučaju zanesljiv in pregleden za primerjavo med
raznimi sestoji. Te sestavne dele pa bomo razmeroma hitro ugotovili za
to, ker so te krivulje zelo blizu ravnim crtam. Manj meritev za razmeroma
zanesljive podatke.


Odstotek tehničnega lesa brez lublja je bil v Nemčiji pred drugo svetovno
vojno sledeči:


Premer srednjega smreka jelka bor bu ! hr
drevesa v sestojai odstotek od drevesovine


10 53 53 36


15 64 64 50 20 25
20 70 6» 59 35 32
25 74 71 66 40 40
30 76 72 70 45 46
35 77 74 73 47 51
40 78 74 73 50 53


Ing. Kajfež Drago


OBRAČUNAVANJE ZARADE VOZARA


Transport spada medu najvažnije faze proizvodnje, a u eksploataciji
šuma često je to i najosjetljivija karika u radnom procesu. Zato i sistem
nagrađivanja i metod obračunavanja zarade radnika i vozara spadaju u
vrlo važna pitanja. No baš to pitanje često je bilo prepušteno samim radilištima
i manipulacijama, koje su ga svaka na svoj način rješavale. Naročito
je metod obračunavanja i evidencije radnih učinaka bio izrazito slab
i nije mogao da dade bilo kakovu podršku radnom takmičenju.


S obzirom na razne norme, radilišta nisu mogla da na brz način izračunaju
zaradu radnika, izvršenje norme i progresivni dodatak, ukoliko je
taj dodatak bio odobren pojedinim manipulacijama za tu fazu.


209