DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1950 str. 40     <-- 40 -->        PDF

&...$.>. ja


ŠUMARSTVO U AKADEMIJI NAUKA


Šumarstvo, u privredi i u nauci, polagano i razmjerno kasno krčilo si
jt put kroz opće nerazumijevanje i otpor drugih struka. Kad se drugom
polovinom prošloga stoljeća u sjevernim zemljama Evrope šumarska znanost
na univerzitetima i naučnim zavodima počela brže razvijati, u to doba
na području naše zemlje okupljaju se šumarski stručnjaci oko svojih stručnih
udruženja ´i ulažu mnogo napora da se naše šumarstvo podigne na stepen,
na kojem se razvijalo u naprednim zemljama. No unatoč sve veće
gospodarske važnosti naših šuma t potrebe unošenja znanosti u šumarsku
praksu razvitak šumarske nauke i nastave bio je zaustavljan političkim okolnostima
i kočnicom zastarjelih nazora, da univerzitetu pripadaju samo teoretske
nauke.


Svestranim zalaganjem šumarske javnosti na području Hrvatske, nakon
četrdesetgodišnje nastave na gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcima,
otvorena je godine 1898. Šumarska akademija i prislonjena na filozofski
fakultet sveučilišta u Zagrebu. Tek godine 1919. šumarska akademija pretvara
se u fakultet, kao sastavni dio zagrebačkog sveučilišta. Tri godine
kasnije pri Poljoprivredno-šumarskom fakultetu osniva se Zavod za šumske
pokuse, koji godine 1926. započinje izdavati svoj »Glasnik za šumske pokuse
«.


Osnivanjem FNR Jugoslavije omogućeno je, da se nauka u šumarstvu
sve više razvija u širinu. Osnivaju se instituti pri ministarstvima šumarstva
i pokusne stanice u terenu, a ujedno povećava se broj šumarskih fakulteta.


Stvaranje tako široke osnovice za brži razvitak nauke u našoj zemlji
nužno je utjecalo, da se šumarstvu otvore vrata najviše naučne ustanove i
tako omogući daljnji razvoj /proizvodnih snaga u toj grani narodne privrede.
Godine 1949. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti u Zagrebu
izabrala je za svoga pravog člana profesora Poljoprivredno-šumarskog fakulteta
u Zagrebu dr. Aleksandra Ugrenovića. Akademik Ugrenović 18. III.
ove godine održao je pred širim forumom u Akademiji prvo predavanje o
šumarstvu: Šuma u svijetlu nauke. Kratko vrijeme zatim u Akademiji pri
Odjelu za prirodne i medicinske nauke (predstojnik akad. Vale Vouk) položeni
su temelji za organizaciju naučnog rada: osnovana je Sekcija za šumarske
nauke, u kojoj su zasada okupljeni predstavnici fakultetskih zavoda
i instituta te vanjski istaknuti naučni radnici. Prva sjednica sekcije održana
je 12. IV. 1950.


Uredništvo »Šumarskog lista« smatra svojom dužnošću, da zabilježi taj
značajan datum; pozdravlja odluku Jugoslavenske akademije znanosti i
umjetnosti o osnivanju Sekcije za šumarske nauke, a sekciji želi pun uspjeh
u njenom radu.


Uredništvo


206