DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1950 str. 78     <-- 78 -->        PDF

VI Loženje i osvjetljenje, — U ovom poglavlju prikazani su drveni


dijelovi kod ognjišta (kamina) i svjetiljke. Ima 2 tabele slike u prilogu te 8 crteža.


VlH Pokućtvo u v r t u. — U prikazu je dano 7 crteža i 2 tabele slika u prilogu
(od kojih jedna pripada poglavlju VI), a prikazani su razni vrtni stolci, klupe
i stolovi.


Villi Vrtni namještaj izrađen od betona. — U ovom poglavlju
se daju neke sugestije za izradu kalupa za izradu betonskih vrtnih klupa, bazena itd.
Na kraju prikaza nalazi se indeks.


Iako priručnik obrađuje tipično englesko pokućstvo, koje ne odgovara u potpunosti
našim ukusima, može dobro poslužiti našim stručnjacima kod izrade naših modela
te kod proizvodnje pokućstva za eksport. Benić


Godišnik na sofiskija univerzitet — Agronomo-lesovoden fakultet. Kniga 2 (lesovodstvo).
1947 Sofija. Strana 265. U ovom godišnjaku Poljoprivredmo-šumarsikog fakulteta
u Sofiji doneti .su ovi radovi: T. Ivančev : Visoke šume i uslovi za obnovu pri
njihovom uređenju (1—70); B. Stefanov : O tačnijiim metodama proučavanj´a pašnjaka
i livadne flore (kraji Tili—104); B. Stefanov : Sedum Stefčo nov. specc. i ...threum
Grsb. (105—112); 2. Stojanov : Prinos proučavan ju sastava planinskih i
visokoplaninskih pašnjaka i Evada u Zap. Bugarskoj (113—138); V. Stojanov : Materijali
za istoniju šumske industrije (139—203); Lj. Ta m am đ ij e v: Proučavanje
čvorovitosti stabla kod bele borovine (205—244); A. Gančev-dr . U. M i haj lov:
Uticaj starosti i debljane kod bukovih staibala na njene oblačne brojeve (247—265),


Revue Internationale du bois — Paris b,r. 1(5(1 (januar) 11950* donosi ove članke:
Politika pošumljavanja i ekonomske smetnje (J. Vaissier e — referat održan na


III. Šumarskom Kongresu u Helzmkii-u 1949). Šumarska konferencija za Aziju i. Pacifik
(održana u vremenu 28 mart do 8 april 1949 u Mysore — Indija. Dat je pregled zaključaka
usvojenih od ove konferencije). Drvo kroz svet. Na kraju je dat prikaz ponude
i potražnje raznih proizvoda šumarstva i drvne industrije.
Br, 152 (februar) 1950, donosi ove članke: Proizvodnja drvnog brašna u Finskoj


(M. B. Weck m an). Zaštita drveta (L. Day). Predloži za obnovu landskih šuma
(M. Ja g e r s c him i dt). Razvoj svetske trgovine drvetom (P. Ražo us — nastavak).
Indija i njena šumska bogatstva (E. de Ra n court) . Drvo kroz svet. Ponuda i
potražnja.
Revue forestiere française — Nancy (izdaje L´École Nationale des Eaux et Forets).
Donosi u br. 1/1950 ove članke: Zapažanja o potrebi azota kod smirče (Ph.
D u eh a uf ou r). Kratak prikaz jednog stručnog putovanja kroz Dansku (R. Bal lu).
O čemu je reč (naučnal imena i zdrav razum — H. G aussen). Uslovi i mogućnost
rada šumarske službe u departement-u Moselle.


B. 2/1950 donosi ove članke: Determinacija i upotreba crnih topola kultiviranih
u Francuskoj (J. Pou rt et). Prodaje posečenog drveta u toku 1949 u sumarna koje
su pod šumskih režimom (B r o u^s s o n). O elektrifikaciji šumskih kuća na jedan nov
način (J. Gui 11 et). Tehnološko uzdizanje šumara (J. Venet). O potkoirnjacima
(Chenal-R. ....).
B., Pejoski


Lesnicka prace gotovo čitav dvobroj 11—121949, na 80 strana, ispunila je raspavom
P. S v ob ode , saradnika Zavoda za dendrologiju visoke škole za poljoprivredu
i šumarstvo u Pragu, o sovjetskoj tipologiji šuma pod naslovom: Prino s sovët ske
vedy k lesni tyj>ologii. U toj vrlo dokumentiranoj raspravi prikazani
su utjecaji raznih inozemnih škola i samostalan razvitak tipologije šuma u SSSR. Tokom
opsežnih rasprava konačno su se ispoljila dva osnovna smjera: fitocenološki Sukačeva
i uzgojni (topološki) Morozova te nekoliko imođusmjerova, sve sa jakom tendencijom,
da budu primijenjene i usvojene u praksi. Jedinstvena tipologija šuma u
Sovjetskom Savezu još nije izgrađena, pa ta okolnost uzrokuje pri njenoj primjeni u
praksi znatne poteškoće. Š—r


160