DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1950 str. 77     <-- 77 -->        PDF

b) Jugozapadno od južnog dela Ohridskog jezera: Gur-i-Topit. Novo nalazište je zapadno
od severnoig krajla Ohridskog jezera i u stvari povezuje severo-ailbanska nalazišta
sa južno-albanskim.


2. F 1 o r i is t i č n i m a t e r i j< a 1 i o d M al k e d o n i j a i Bugar ii j a (B. K itanov)
. Str. 316—1332. Iznet je materijal te oblasti travnilh formacija sa područja
Makedonije (Jablanica, Jakupica, Dautica, okolina Kočana, ohridske i radoviško područje).
I zBugarskc dat je prikaz materijala sa Zapadnih ´Rodopa, Stare Planine, Rile,
Vitoše i Finima a u manjoj meri iz Egejske Makedonije. Daje podatke za neke nove
vrste i neke koje imaju osobitog interesa za nauku.
B. Pejoski
Početkom li950 god. izašao! je iz štampe prvi godišnjak Poljoprivredno-Šumairskog
fakulteta u Skoplju:Godišen Zbornik na Zemjodelsko-Šumarskiot fakultet, Univerzitet


— Skopje, kniga I, god. 1947/48.
U ovom prvom godišnjaku od šumarskih radova štampani su ovi: Dr. Ilija M ihajlov
: Matematičko formuliranje na zakonot za rastenjeto na šumskite drva i
rasadi. Strana ´li—70 (nal makedonskom jeziku). Autor radnje, vamredni profesor fakulteta,
predlaže formulu sa kojom bi šumar-privrednifc mogao lako da izračuna funkciju
rastenja i njene odgovarajuće funkcije prirasta, koje zajedno formuliraju u stvari
zaikon rastenja. Predložene funkcije mogu se korisno primeniti u praksi a naročito
kod uređivanja šuma-.


Inž. Danilo T odor o vić : O proicentnom prirastu. Strana 71´—148 (na srpskom
jleiziku). —´ Autor radnje, vanredni pirafesor fakulteta, u ovom prikazu iznosi teoretsku
stranu dosadašnjih rezultata pri proučavanju prirasta te iznosi neka pogrešna stanovišta
izvesffiih autora koja se ne mogu održati kod današnje šumarske ekonomike.


B. Pejoski
Strana stručna štampa


Rodney Hooper, WOODCRAFT in design and practice (Drvodjelstvo u nacrtu
i praksi); ill izdanje iB. I. Batsford Ltd, London—New York—Toronto—Sydney, .417-48.
Sadrži .60 stranica te brojne slike vi pojedinim poglavljima.


Svrha je ove knjige da prikaže razine postupke za izradu nacrta i konstrukcija
pokućstva i drvenarije. Knjiga, kako to u predgovoru prvom izdanju kaže sam autor,
nije rasprava o načinu izrade pokućstva nego je samo putokaz za konstrukciju raznih
tipova drvenih predmeta. Ona je namijenjena kako arhitektima, crtačima i projektantima
(radi toga sadrži velik broj primjera sa njihovim glavnom konstruktivnim oznakama),
tako i učenicima tehničkih škola, njihovim nastavnicima i nastavnicima umjetnosti
i obrta.


Sadržaj je podijeljen u osam poglavlja. Poglavlja su slijedeća:


I Nacrti pokućstva i način ukrašiv´anja. — Ovo poglavlje prikazuje
ukratko viticaji materijala na konstrukciju pokućstva t. j . kako masivnog drveta
raznih vrsta, tako i furnira i panel ploča. Poglavlje sadrži li crtež te 2 table slika u
prilogu.


II Pokućstvo kao dio ukrasa. — Na dva priloga prikazani su: blago


vaona iz australijske orahovine te ormar za knjige iz hrastovine.


III Pokućstvo za sobu za stanovanje te za h 1 a g o v a o n u.


— U ovom poglavlju prikazane su neke konstrukcije ormara i stolova za knjige, kutija
i sandučića, ormarića, ručke za ormariće, udubljemja i dugmeta, stolica, satova (kutija
za satove), radio i radio-gramofonskih kutija, kredenaca, stolica bez naslona, stolova,
poslužavnika, zidnih ogledala i pisaćih stolova. Za svaku vrstu namještaja ili konstruktivnih
dijelova dano je nekoliko crteža i fotografija tako da poglavlje sadrži svega
61 crtež i 14 tabli slika u prilogu.
IV Pokućtvo za spavaću sobu. — U poglavlju su prikazani kreveti,
ormari sa ladicama, ogledala za oblačenje, toaletni stolovi i ormari za odijela. Poglavlje
ima 23 crteža i 8 tabela slika u prilogu.


V Kuhinjsko pokućstvo i namještaj. Ima 5 crteža sa 2 tabele slika
xi prilogu.


159