DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1950 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Donji ulošci (osovine). Ako treba obradi tla dati tačnu dubinu, podesndji je
desni uložak


2. Drugom rukom izvadi iz torbice na prsima sjeme i pušta ga u lijevak.
Sjeme se zadržava na poklopcu. Rad se obavlja u hodu.
3. Radnik stane. Objeručke zabode sijačicu i zaokrene je za cea 120
stupanja. Grablje preruju zemlju. Čim grablje zastanu, palac povuče alku.
Sjeme ispada, pada na pokrovce uloška, izgubi udarnu i odbojnu snagu,
pada na kosinu drugoig uloška i odande u zemlju.
4. Radnik zaokrene sijačicu u suprotnom pravcu, digne je i kreće
dalje.
Opetuje se rad 1—4.
Primjedba: U knjizi dr. ing. Bohuslava »Pësténi lesu«, Brno 1947 ima


slika neke slične Dostalove sijačice ali bez detalja, iz koga bi se vidio
njezin rad.


153