DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 65     <-- 65 -->        PDF

daju proredni materijal za proizvodnju štapova. Ako se prorede izdanci,
preostali izdanci će tim brže, već za daljnje 2—3 godine, dati dobar i tražen
materijal za vinogradsko kolje. Kasnije će brzo doći na red jači proredni
sortimenti, kao telefonski, zatim elisktrovodni stupovi i tanin, kao
i vrijedna seoska grada. Svakim ovakovim zahvatom, naravski, ako se
provede razumno i stručno — t. j. na vrijeme i uz što povoljnije reguliranje
upliva svijetla — znatno se unaprijede preostali izdanci, ali naročito i
biljke iz sjemena kestena i ostalih vrsta, koje se često nalaze u gustim
skupinama potisnuti ispod izdanaka kestena iz panja. Ovaj pomladak iz
sjemena će napneldovati uz postepeno osilobadanje sječom izdanaka, koji
ih ugrožavahu i, u doba kada već kestenovi izdanci smalaksavaju u prirastu,
preuzeti će oni dalje sa pojačanim prirastom ulogu glavnog dijela
sastoijine.


Izdaničkei šume kestenove, iako u mladosti jpoibazaiiju brz razvoj,
kasnije im prirast znatno oslabi i ne prirašćuju kao stabla iz sjemena. Da
taj prirast kasnije uspori, uzrok je često u tome, što se ti kestenici ne proreduju
ili se slabo proređuju.


Uspjeh mješovitih sastojina kieistena je povoljniji obzirom na bolje
čuvanje produktivne snage tla, a i obzirom na mogućnost poduzimanja
povoljnijih uzgc^´nih mjera prigodom proreda. Uzgoj je u ovakovim sastojinama
mnogo lakši, elastičniji, produkcija mase veća i vrijednija, a naročito
mogu biti veliki proredni prihodi.


Svaka kestenova sastojina nakon sječe daje obilje izdanaka iz panja,
koji naglo nadrastu i zasjene sav pomladak iz sjemena raznih vrsta, koji
je često također obilan. Do 40-e godine starosti sastojine izdanci mogu na
navedem način putem prorede dati velik prihod. No u to doba, urednim
proredama, već ih konačno nestaje iz sastojine i na njihovo mjesto dolaze
stabla iz sjemena. Medu ovima se često nalaze i stabla kestena, koja su
nastala u doba sječe stare sastojine prikraćivanjem tankih zastarčenih stabalaca.
Ova stavljena na panj redovito pokazuju vrlo povoljan i bujan
razvoj, pa ih dalje njegujmo uz visokii uzgoj. Bila bi sa uzgojnog gledišta
velika greška, ako bi pomenuti mladik iz sjemena zaniEmarili i zapostavili
izdancima iz panja, te pustili da ih ovi uguše, kako se to redovito dogadu
uslijed kasnog i slabog proredivanja. Šteta bi bila ne samo radi smanjenja
prirasta u buduće, već i radi toga, što bi novu sastojinu osnivaili ponovno
IZ panjeva, kojii su nastali na ranijim panjevima, dok bi u protivnom slučaju
novu sastojinu dobili kao panjaču iz zdravih panjeva, koji potječu od
stabala iz sjemena i iz stabala iz sjemena iostalih vrsta. Tako bi se proces
obnove mogao obavljati na isti način, u vidu kombinacije panjač
e, kao važnog davaoca obilnog prorednog prihoda, sa velikim značenjem u
pogkdu produkcije pomenutih sortimenata, naročito i tanina, te sas^toj
i n e iz sjemena, kao one, koja će se uz stalnu njegu proredama podržavati
do kraja ophodnje i dati jak proredni, a pogotovo konačni prihod.


Kod njege kestena proredom biti će naročito važan zadatak njega
krošnje, važniji negoli kod mnogih ostalih vrsta. Samo u tom slučaju možemo
očekivati jak prirast, brže stvaranje drvne mase za tanin, a i obil


63