DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Tamo gdje su sječe već uznapredovale, a kesten nije na vrijeme unesen,
može se vršiti kompletiranje praznina, ali u ovom slučaju je rad često
uspješniji sa dobro razvijenim sadnicama uzgojenima u rasadniku.


Naročito je korisno da se kestenom pošume čistine viših položaja.
Takove čistine se pred sadnju ili pneioru i sjemenom pošume ili se upotrebe
jake sadnice uz sadnju u prostrane (40 cm promjera) dobro obrađene
jaimice. Ovakovi čisti kestenici će brzo početi rađati sjemenom, pa će moći
služiti kod kasnijih poišumljavanja za dobivanje sjemena. Ujedno će se
takovi kestenici moći trajni lakše održati, jer ih druge vrste ne će, bar u
prvoj generaciji ,ugrožavati. Ove kestenare nakon stvaranja sklopa valja
često proredivati uz pogodovanje stablima ljepšeg uzrasta, a i onima koja
daju krupniji plod. Time će siei osnovati u neku ruku voćnjaci od kestena,
čije će značenjie i vrijednost biti velika.


Obzirom na sadanje stanje sječina, kao i na potrebu većeg rasprostranjenja
kestena, vrlo je hitno njegovo unašanje, jer svaka godina zakašnjenja
znači veliku štetu i gubitak površine povoljne za to rasprostranjenje.
Površine, povotljne za tu svrhu jedne godiniet, silijedeće godine već Ć2 biti
manje povoljne, uslijed naglijeg razvitka prorodnog pomlatka.


U interesu što većeg rasprostranjenja kestena, dakle, važno je da se
bez odlaganja unosi njegovo sjeme na površine koj-e su prema prednjem u
tu svrhu povoljne, ali da se također unese veća količina sjieimena i u rasadnike,
te da se uzgojem jakih sadnica omogući njegovo unašanje i na
zakorovljene površine, kao i za popunjavanje većih plješina u sječinama,
gdje je ranije to propušteno obaviti sjemenom. Sadnice su potrebne i za
površine gdje je uspjeh sa sjieimenom makar iz kog razloga dvojben (miševi,
divlje svinje .. .). Površine mnogih paljevina su prikladne za popunjavanje
kestenom, pa jie i za takove važno da raspolažemo sa potrebnim sadnicama.


I kod manipulacije sa sjemenom za rasadnike, naravski, vrijedi isto
što je naprijed rečeno, ali kod ovog sjemena treba po mogućnosti svratiti
pažnju i na njegovu kruipnoću, te ga probrati i upotrebiti krupno sjsmie.
Za ovu sjetvu u rasadniku treba unaprijed dobro prirediti table u koje će
se moći kesten, radi oičuvanja što bolje klijavosti, bez odlaganja poslati..
Ta sjetva ne smije biti preplitka, nikako plića od 5 cm, a kod rahlog tla
i krupnog kestena treba da bude oko 10 cm, u kom slučaju će se bolje zaštititi
od slučajne golomrazice preko zime. Proti smrzavanja možemo se
braniti i pokrivaničm redova listincem, slamom, mašinom i pritiskivan´em
ovih do proljeća zemljom, trkljama, granjem ili još bolje borovicom, u kom
slučaju ga štitimo i proti miševa i ptica.


Možemo se odlućiti i za proljetnu sjetvu, koja će biti vrlo uspješna,
ako se sjeme valjano utrapi. Dobar je način spremanja u suh podrum tako,
da se stavi izmjenično sloj kestena, sloj suhog pijeska. U tom slučaju ga
valja rano u proljeću, čim snijeg ode i zemlja se ocijedi, posijati u biljevište,
koje je već u jiaiseni pripremljeno. Tako će biti najbolje sačuvano od raznih
šteta.


Unašanje kestena na površine oplodne sječe znači, uzgajati ga u
mješovitoj sastojini, kojoj će on svojim prisustvom znatno povećati vri


61