DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 7     <-- 7 -->        PDF

sortimenata. Debljina je, naime, najvažnitje meiClo vrednosti proizvedenog
drveta. Sem toga se sa većom debljinom drveta povećava i cena po 1 m3.


Do sada se davala prednost proizvodnji drveta u gustom sklopu. U
buduće se mora ići za tim da se u što kraćem vremenu proizvede što više
jakog drveta i, razume se po mogućnosti, što boljeg kvaliteta. Stvaranjem
i održavanjem potrebnog prostora za razvoj debljine stabala, mogu se
uzgojiti sa malo truda i strpljenja, u srazmerno kratkom vremenu jaka
i debela stabla.


5. ZAKLJUČAK: Suština je savremienog šumskog gospodarstva: stvoriti
i održati takovu drvnu zalihu koja će davati najveći i najbolji prirast
bez obzira na to da li se metodi pomoću koijih se to postiže nazivaju naučni´m
ili ne. Kao merilo za prosuđivanje svega toga biće: postojeća drvna
zaliha, njezina veličina, struktura, kvalitet debljinskih razreda i prirast
na toj zalihi odnosno na ćelom objektu.
HEKOTOPME ..0.....1 . .... ....... .........


........ .......... ...... ..... ...... ........ ........... ...... .........
............ . ........ . .......... ...... ....... ....., ....... ..... ........ .....
..... ...... . ......... no ........ ......., .......... .. .........1. ... ....
........ ... .......... .... .... ....... ...... .....: .........>... ...... ....,
ero ......, ........., ........ ....... ........ . ....... .. .... ...... ... ... ..
..... ...... .........


r


SOME PROBLEMS AND DIRECTIONS IN FORESTRY


According to the hypotesis of the author the essential point in modem forestry
consists in forming and mantaining such stocks which will provide the biggest and the
best increment with respect to the quality, whatever methods have been employed. The
success of such an design must be judged with respect to the existing timber store its size,
struckture the quality of the diameter clases, the increment in this stock, respectively on
the whole forest object. t


Ing. Boris Zlatarić, Zagreb:


PROBLEM KLASIFIKACIJE STABALA U SASTOJIM


Uzgajanje šunla shvaća šumu živim organizmom, koji raste i koji se


razvija. Imajući to u vidu ono primjenjuje mjere, koje upravljaju rastom i


razvojem sastojine. Za to je veoma potrebno poznavanje bioloških disciplina,


fitocenoloških osnova uzgajanja šuma i si.


Poznato je da, u osnovi svake biljne zajednice leži kretanje. Svaka


biljna zajednica u svakom momentu prelazi izvjesnu fazu svog sezonskog


i godišnjeg razvitka, na putu je da se zamijeni drugom, prelazi neku etapu


u svojoj historiji, izvjesni stupanj svoje evolucije i t. d. U biti´ tog shvaćanja


dakle leži spoznaja, da je kretanje i razvoj osnovna pojava svih šumskih


i livadnih fitocenoza. Poznavanje dinamike i dijalektike tog razvitka od


325