DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 67     <-- 67 -->        PDF

^ ^ UPOZORENJE SARADNICIMA


Radi lakšeg rada uredništva i slaganja lista, upozoravamo saradnike da rukopisi
treba da budu čitko pisani, po mogućnosti pisaćim strpjem.
Pisati treba samo na jednoj stranici lista ,a sa strane ostaviti slobodan prostor
od tri prsta širine.
Saradnja se prima na jezicima svih naših naroda i članci će biti štampani onim
jezikom i pismom, kojim su napisani.


Na kraju treba na posebnom listu papira napisati u dva primjerka kratki sadržaj
članka. Uredništvo će sadržaje prevesti na ruski i na jedan zapadno-evropski jezik,
kojeg autor naznači (engleski, francuski,, njemački). Ukoliko autor ne označi »a kojim
jezicima želi sadržaj članka, uredništvo će ga donijeti na ruskom i engleskom jeziku.


Slike i crteži ne smiju biti ulijepljeni u tekst, nego zasebno priloženi. Crteži neka
budu izvedeni tušem na bijelom risaćem papiru. Mjerilo na kartam» označiti samo
olovkom.


Saradnja u listu honoriše se po postojećim propisima.
Separatni otisci se moraju zasebno-naručiti. Trošak otisaka snosi naručitelj.


Uredništvo


f


POZOR!


»MALI ŠUMARSKO-TEHNIČKI PRIRUČNIK«


izašao iz štampe!
Kompletni priručnik sastoji se iz dva dijela (sveska) sa ukupno 822 stranica.
Prv i di o sadrži: Zakon o šumama, mjere, matematički potsjetniik i matematičke
pomoćne tablice, dendrometriju (tabele temeljnica i kubatura trupaca,
tabele za kubiciranje rudničkog drveta, drvno-gromadne tabele, kao i tabele
za kubiciranje raznih sortimenata itd.), uređivanje šuma (prirasno-prihodne
tabele itd.), tehnologiju drveta, fskorišćavanje šuma (norme učinaka i druge
tabele), mehaničku i kemijsku preradu drveta, sporedne šumske proizvode
i standarde za drvo.
Drug i di o sadrži: Meteorologiju, pedologiju uzgajanje šuma, anatomiju drveta
zaštitu šuma, vodno građevinstvo i uređivanje bujica, lovstvo (sa tekstom
Zakona o lovu), geodeziju, osnove mehanike, ´zgradarstvo i gradnju šumskih
prometnih sredstava.


U navedenim poglavljima priručnik donosi brojne tabele potrebne u šumarskoj
praksi.
Oba dijela uvezana su u poluplatneni uvez i džepnog su formata.
Cijen a po svesku iznosi 145.— Din. (Kompletan priručnik 2 sveska 290.—


Din). Prodaju se samo kompleti.


Narudžb e prima : Sekcija šumarstva i drvne industrije Društva inženjera
i tehničara NR Hrvatske, Zagreb I, Vukotinovićeva ulica br. 2. Tekući račun
kod Komunalne banke u Zagrebu broj 4-1-956.0360.