DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 65     <-- 65 -->        PDF

nosti stabala u visini i promjeru, pokusni materijal je homogen, jer su pokusna stabla
različite visine i promjera jednako razdijeljena u svim nadm. visinama. Obzirom na
starost, materijal je nehomogen, jer su obarana za sječu zrela stabla, a u nižim predjelima
postizavaju tu zrelost stabla ranije. I u prosjeku širine goda materijal je nehomogen,
jer sa nadm. vis. pada prosječna širina goda.


Metodika rada je ova: Srce drveta samljeveno je u pilovinu, te količina koja
odgovara 40 gr suhe substance stavljena u Erlenmeyerove tikvice. Izvršena je hladna
sterilizacija formalinom, kako bi se izbjeglo promjene kern, sastava. Kao uzročnik
truleži uzet je Polyporus vaporarius (= Poria Vaillantii Fr.). Djelovanje gljive trajalo
je 48 nedjelja. Nakon završetka pokusa, pilovina je osušena do konst. težine, odvagana,
te diferenca od 40 gr. daje gubitak suhe substance, umanjena za suhu tvar micelija,


Unutar jednog stabla trajnost (otpornost) raste od podnožja debla ka sredim
i onda opet pada. Najtrajnije je drvo u visini 9—13 m, za 5% trajnije od 3-—7 m. Najmanje
je otporno deblo od 1—5 m. Unatoč individualnih razlika (utjecaj biotipova,
milje, iitd.) postoji razlika u otpornosti kod pojedinih nadm. visina. Ariš iz 11100—
11700 m podliježe truleži za ´/s manje od onog ispod i iznad te visine. Autor ne dozvoljava
iz ove znanstvene činjenice izvući neke gospodarske zaključke, jer gosp. vrijednost
drveta ovisi i o drugim faktorima (čvrstoća, mogućnost obrade, čistoća od
grana itd.). Osim toga postoji mogućnost da se te razlike u trajnosti i otpornosti protiv
truleži izjednače za vrijeme sušenja i- čišćenja drveta.


Ne pes toj i korelacija te nadm. visinom uvjetovane različite otpornosti te starosti
drveta, širine goda, sp. tež., sadržaja masti, lignina i stupnja osržavanja ....
drveta. U koliko ovi faktori i utječu, njihov je utjecaj manji od utjecaja nadm. visine.


Na završetku autor zaključuje ovo: treba razlikovati biološku i gospodarsku
krivulju trajnosti drveta. Kad bismo iz svih nadm. visina uzimali materijal jednake
starosti, tada bi radi inkrustacije jezgre drveta sa rasućom nadm. visinom trajnost
drveta morala rasti. Međutim to nije bio slučaj radi toga jer, po autoru, dva faktora
igraju kod toga ulogu: 1. Kemijski sastav.drveta, koji radi inkrustacije uvjetuje rastuću
otpornost sa rastućom nadm. visinom. 2. Unutarnja micelarna građa, koju još ne možemo
brojčano izraziti, koja je u optimalnoj nadim, visina nepovoljnija za razvoj
gljive, te enziimatskom djelovanju gljive daje jiačd otpor. Izbacimo li međutim faktor v
b»r. 2, jer ga još ne možemo dokazati, tada slijedi, da sa rastućom nadm. visinom raste
i trajnost drveta. Međutim, kako smo ranije naveli, autor je utvrdio, da je drvo najtrajnije
iz nadm, vis. 1100—>170O m, a preko 1700 manje trajno. To objašnjava autor
time, što je godišnji prirast u većim nadm. visinama manji, pa drvo postizava dozrelost
za sječu mnogo kasnije. Radi toga ono se obara kad je već prestarilo obzirom na
promjene micelarne strukture (a ne grbue kemijske), te radi toga nije više otporno
na razarače drveta. Ta prestarjelost drveta (u biološkom smislu) uzrokom je slabije
trajnosti istraživanog materijala iiz nadm. visine preko 11700 m. Kao posljedica toga,
dobivamo gospodarsku krivulju, koja pokazuje, da je drvo ariša iz nadm. visine
111010—11700 najtrajnije.


Smatram, da bi bilo vrlo interesantno ispitati otpornost naših najvažnijih vrsta
drveća iz različitih nadm. visina, jer je sigurno, da naša staništa, specifična po svom
sastavu, daju i različitu krivulju otpornosti, a iz toga bi se mogli povući i neki za.
praksu vrijedni zaključci.


Dr Kišpatić


383