DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Kolika se važnost za vrijeme rata poklanjala u Britaniji domaćoj produkciji
drveta vidi se i iz toga što je prije rata domaća proizvodnja zauzimala samo 5% od
totalne potrošnje. Godine 1943 potrošnja je drastično smanjena i iznosila je 75%
stvarnih potreba.


U dodatku knjizi1 je tabelarno prikazana proizvodnja drveta te stanje radne
snage na šum, poslovima za vrijeme rata. Iz tih podataka doznajemo da je u decembru
1945´ bilo zaposleno 35.000 radnika u privatnoj produkciji, a u državnoj produkciji
ge radilo 1´1.60. radnika t. j . svega 46.600 radnika. Najveći broj radnika u drvnoj


industriji iznosio je za vrijeme rata 73.100 (juni 1943).


U decembru 1945 radilo je u Vel. Britaniji 2.215 pilana (od toga privatnih 2.108


i državnih 107V Naiveći broj pilana radio je u decembru 11949 t. j , 2.620 (2.279 pri


vatnih i, 11717 državnih).


U nrnistarstvu snabdijevanja postojao je tada posebni odjel za domaću pro


dukciju drveta.


Iako ova knjiga prikazuje samo britansku ratnu produkciju drveta ipak iz nje


možemo izvući korisne podatke iz tehnike rada, koja je primjenjivana u Vel. Bri


taniji radi boljeg iskorištenja kako sirovina tako i nekvalificirane radne snage.


/ i
R, Benić


W. S. Daihl, Woodflour — Izdanje The Mercury Press, The Parade, Northampton,
1949. Sadrži 119 stranica, 79 slika, 1 shemu proizvodnje ligninskih ploča.
Kako se iz podnaslova vidi, knjiga Woodflour (Drvno brašno) je jedan prilog


proizvodnji, svojstvima i modernoj upotrebi drvnog brašna s osobitim obzirom na


upotrebu u proizvodnji plastičnih materija, linoleuma i u čišćenju i poliranju cinčan:h


ploča. Posebno je dodana i proizvodnja plastičnih ligninskih masa.


Kako pisac navodi u predgovoru želja mu je da na temelju brojnih fakata i po


dataka te poznavanje literature prikaže mogućnost iskorišćavanja drvnih otpadaka.


Knjiga obrađuje slijedeće:


Piljevina kao sirovina. Pisac navodi 16 mogućnosti za upotrebu piljevine a prema


podacima Forest Products Research Laboratory. Posebno je obrađena proizvodnja


ploča od piljevine, kocke za ogrijev, tvrda piljevina za pregradne zidove i. podove te


piijevina kao sirovina za proizvodnju kemijskih produkata.


Upotreba drvnog brašna. U ovom poglavlju je prikazana upotreba drvnog brašna
za´proizvodnju linoleuma, magnezitn;h podova za popločenje hodnika, čišćenje i poliranje
cinčanrh ploča, proizvodnju eksploziva, insekticida, pudera, sapumskog praška,
plastičnog drveta, smola, plastičnih materija i za razne druge svrhe.


Proizvodnja drvnog brašna. U ovom poglavlju prikazana je proizvodnja drvnog


brašna, te donijeta i shema proizvodnje drvnog brašna iz piljevine.


Na kraju knjige prikazan je lignin, proizvodija lignina i ligninskih plastičnih
masa. Interesantna je shema proizvodnje ´r´@nr´mskilh ploča iz sulfitne otpadne lužine kcd
proizvodnje papira.


Knjiga
je od interesa za sve stručnjake, koji se bave pitanjem drvnih otpadaka.
Benić


D. N. Smith, The Natural Durability of Timber (Prirodna trajnost drveta) —
Forest Products Research Records No 30 — London 1949. — Sadrži: 18 stranica, 2
slike, 3 tabele podataka. >
U ovoj brošuri opisana su istraživanja prirodne trajnosti drveta koja vrši Forest
Products Research Laboratory u Princes Risborough. Ispitivana je prirodna trajnost
drveta na komadima određene veličine koji su bili ukopani u zemlju. Promatranja su
vršena kroz 15 godina i na temelju ovih promatranja sastavljena je tabela trajnost:
raznih vrsta domaćeg i tropskog drveća te predložene sugestije za njihovu upotrebu.


Brošura sadrži: Uvod, Način ispitivanja. Rezultati, Klasifikacija drveća po trajnosti,
Praktička primjena podataka o trajnosti.
Uzorci za ispitivanje veličine 2 ft X 2 in. X 2 in. (60,56 X 5,08 X 5,08 cm) ukopani
su 15 in. (38,110 cm) u zemlju i izvrgnuti prirodnom djelovanju.


\


381