DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 62     <-- 62 -->        PDF

XI.
Bujadni´ce, vrištine i močvare. I ovdje kao i u drugim poglavljima nalazimo
popis vrsta, koje na njima dolaze;
XII.
Planinska vegetacija;
XIII.
Slatkovodna vegetacija;
XIV.
Močvare i podvodna zemljišta;
XV.
Morska vegetacija — slane mačvare;
XVI.
Morska vegetacija (nastavak) — morske obale i pješčani nanosi;
XVII. Morska vegetacija (nastavak) .— plitke obale i podmorske biljke;
XVIII.
Budućnost biljnog pokrova. /
U svim poglavljima zapravo je opisan fitocenološki sastav Velike Britanije, te će
N osobito dobro doći našim stručnjacima, koji se bave ovom disciplinom.
Na kraju knjige dodan je indeks u kojem se nalaze i latinska imena biljaka.
Napominjemo da je A. G. Tansley napisao i slijedeće knjige:
1) »Introduction to plant ecology«, 2) »The British Islands and their vegetation«


i 3) »Our heritage of wild nature« (Uvod u biljnu ekologiju, Britansko otočje i njegova
vegetacija, Naše nasljedstvo divlje prirode).


R,
Benić


Rüssel Meiggs, Home Timber Production (10319—´1045) — Izdanje Crosby Lockwood
and Son Ltd, London 1049. Sadrži 377 strana, 24 fotografije, 8 tabela.


U predgovoru knjizi kaže Gerald Lenanton, direktor domaće produkcije drveta
u vremenu od 1941´—1946, da je Velika Britanija za vrijeme rata bila prisiljena da ce
sa 8/s potreba na drvetu snabdijeva iz vlastitih šuma. Zadatak knjige je bio da prikaže
dotičnu ratnu domaću produkciju drveta u Velikoj Britaniji. Knjiga obuhvaća slijedeća
poglavlja:


I. Organizacija domaće proizvodnje drveta;
II.
Sirovine — [1) Stanje britanskih šuma, 2) Potreba i raspodjela drveta na panju,.
3) Sukob produkcije drveta sa drugim interesima, 4) Prilog vlasnika šuma];
III.
..1... proizvodnje — [1) Pozicije u 1030, 2) Prvi koraci u ekspanziju 1030—41,.
3) Borba u fazi rata na Atlantiku 1041—il043, 4) Smanjenje produkcije 1943´—
1945];
IV.
Proizvodnja privatnih tvrtki u Engleskoj i Wales-u;
V.
Proizvodnja privatnih tvrtki u Škotskoj;
VI.
Državna proizvodnja;
VII.
Ratna upotreba domaćeg drveta —- [1) Principi´ kojima se rukovodilo kod upotrebe
domaćeg drveta, 2) Rudnici kao potrošači domaćeg drveta;3) Specijalna
upotreba drveta, 4) Nusprodukti];
VIII.
Rad .— [1) Stvaranje radne snage u vremenu od 1930—40; 2) Borba za Atlantik
i problem radnika, 3) Pomanjkanje radne snage 1943´—il045];
IX.
Vojne jedinice u šum. proizvodnji — [1) Opća organizacija, 2) Inženjerske čete,,
3) Novozelandske čete, 4´) Australske čete, 5) Kanadski šumarski korpus];
X.
Prekomorske civilne jedinice u šum. proizvodnji — [1) Novo-fundlandska šumarska
jedinica, 2) Jedinica Britanskog Hondurasa];
XI.
Ženski drvarski korpus.
XII.
Postrojenja, strojevi i transport — [1) Osnovni principi* 2) Prevoz i transport,
3) Pilanska postrojenja, 4) Pougljavanje, 5) Ručno oruđe, 6) Nastambe];
XIII.
Statistička kontrola;
XIV.
Cijene i troškovi.
Zaključak.


380