DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 60     <-- 60 -->        PDF

&JL stpuätie Uiijikeonosti


Domaća stručna štampa


Ing. Dragoljub Mirković, Dendrometrija, Beograd. 1948. Poljoprivredno izdavačko
preduzeće. Cijena 268.— dinara.


Naša stručna književnost obogaćuje se sa još jednim značajnim stručnim djelom.
Pored poznatog udžbenika iz dendrometrije od Dr. A. Levakovića, evo sada dobivamo
još jedan takav udžbenik, koji je prošle godine izašao iz štampe,


U ovom stručnom djelu pisac je temeljito obradio sva pitanja iz područja dendrometrije,
služeći se pri tome domaćom i stranom literaturom,
Knjiga je podijeljena, pored predgovora i uvoda na 5 glava i to:


I. Određivanje zapremine oborenog stabla i sortimenata izrađenog od njega.
II. Određivanje zapremiine dubećeg stabla.
.1. Određivanje .zapremane sastojine.
IV. Određivanje starosti stabla i sastojine.
V. Određivanje prirasta stabla i sastojine.
U III. glavi najdetaljnije se izloženi načini premjera sastojine, obrazloženi mnogim
primjerima.
Posebnu pažnju zaslužuje I. glava. Ovdje je veoma temeljito obrađena analiza
prirasta sa posebnim osvrtom na prihodne tablice i na njihovu upotrebu.
Knjiga ima 269 strana sa 119 slika odnosno crteža u tekstu.
Lijepo je napisana i opremljena, pa se najtoplije preporučuje ne samo studentima,


nego i praktičarima,


F. Arnautović
Dr, Svetislav Živojinović, Šumarska entomologija, Beograd — 1948. Izdavačko
preduzeće Narodne Republike Srbije. Cijena 192. — dinara.


Zaštita šuma od štetnih insekata pretstavlja jedan od glavnih zadataka po Peto


godišnjem planu iz oblasti šumarstva. Nije potrebno posebno isticati koliko je štete


naneseno našoj šumskoj proizvodnji zbog obilnog razvoja insekata u našim šumskim


područjima. Štetni insekti ne samo da ometaju normalan razvoj šuma i šumskog drveća,


nego više puta prijete i potpunom uništenju najvrijednijih šumskih objekata.


Jedna od glavnih poteškoća šumara pri radu na uništavanju štetnih insekata, sva


kako je pomanjkanje temeljite stručne književnosti na našem jeziku. Pisac sasvim


ispravno upozorava u uvodu svoje knjige, da bi radovi na suzbijanju gubara i potkor


njaka uzeli kod nas sasvim povoljniji razvoj, da su naši šumarski stručnjaci imali na


raspolaganju odgovarajuću stručnu literaturu.


Stoga će pojava ove knjige naići na najbolju ocjenu u našim stručnim krugovima.


Materija je podijeljena na opći i specijalni dio. U općem dijelu opisana je morfo


logija, anatomija i biologija insekata općenito. Pored toga ovdje su prikazane u općim


-crtama mjere zaštite te načini borbe i uništavanja štetnih šumskih insekata. U ovom


dijelu knjige istaknut je i značaj insekata u prirodi uopće.


U posebnom dijelu iznesena je sistematika insekata, sa morfološko-biološkim


opisom pojedinih vrsta. Ovdje su opisane i posebne mjere zaštite i uništavanja poje


dinih vrsta insekata.


Knjiga ima 339 strana teksta sa 49 slika i crteža u tekstu. Poired toga ima 78


posebnih tabela, sa slikama i crtežima, koji se odnose na posebni dio entomologije.


Stil je lak i jasan, te će ova knjiga veoma korisno poslužiti ne samo studentima


šumarstva, kojima je prvenstveno i namjenjena, nego i drugovima u praksi, pa se stoga


najbolje preporučuje.


F. Arnautović
378