DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Iz ovih podataka se vidi1 da su zalihe meke piljene građe u evropskim zemljama


u porastu što izaziva stagnaciju na drvnom tržištu. Iako ovi podaci nisu potpuni jer


manjkaju za mnoge zemlje, koje proizvode velike količine meke piljene građe (SSSR),,


a ni za zemlje koje su donesene u tabeli nisu potpuni, iipak su oni vrlo instruktivni.


Najveći evropski izvoznik meke piljene građe, po ovim podacima, je Švedska, a za


njom slijedi Finska. Najveći izvoznik u svijetu je pak Kanada, koja je 1948. godine


izvezla oko pet i pol milijuna ms piljene građe.


Najvceći uvoznik meke piljene građe na svijetu je Engleska.


Prema ovim podacima izvozne zemlje za meku piljenu građu u Evropi jesu:


Austrija, Čehoslovačka, Finska, Njemačka zap. (?), Poljska i Švedska te od zemalja


za koje nedostaju podaci. SSSR i Jugoslavija, S obzirom na stanje šuma Zap. Njemačku


ne bi trebalo ubrajati u izvozne zemlje iako je iz nje 1947 i 1948 izvezeno dosta meke


piljene građe;


S obzirom na goleme površine požarom uništenih šuma i Francuska će u toku


1950. i 1951. godine vjerojatno fungirati kao izvozna zemlja za meku piljenu građu.


ZAMJENA RUDNIČKOG DRVETA SA METALOM


Potrošak rudničkog drveta u rudnicima kamenog ugljena po toni izvađenog
ugljena je različit. On ovisi1 o dubini galerija, visini naslaga ugljena, pritisku slojeva
i t. d. Prema podacima troši se u Francuskoj .... m3/toni, u Belgiji 0,050 mVtoni, a
u Engleskoj svega 0,014 m3/itoni.


Prema iznešenome potrošnja rudničkog drveta je razmjerno vrlo velika i 194i7
god. pokušalo se u Francuskoj u galerijama i manjim rudničkim hodnicima mjesto
drveta upotrijebiti metalne podupirače. Tako je 11947 god. upotrijebljeno 80.000 tona
metalnih podupirača. Jednom tonom metalnih podupirača postigla se ušteda od 15—
20 m3 rudničkog drveta u galerijama, a u manjim hodnicima uštedila su se na svaku
tonu podupirača 3 m3 četinjastog rudnog drveta.


Metalni podupirači ne mogu svuda da se upotrijebe. Procenat galerija u Francuskim
rudnicima u kojima mogu da se upotrijebe metalni podupirači´ iznosi oko 80´%.
Do danas je u galerijama rudnika kamenog ugljena Francuske zamijenjeno 50% rudničkog
drveta .. metalnim podupiračima.


(Prema podacima lista »L´Officiel du Bois« od 10.—´15. IX. 1949.)


UPOTREBA ŠPERPLOČA ZA GRADNJU VAGONA


Prema podacima koje donosi švajcarski časopis »Holz« jedna engleska tvornica
vagona upotrijebila je za spoljašnja oblaganja vagona šperploče obložene hrastovim i
turnirom. Kao potpuno nov materijal za gradnju vagona upotrijebila je dotična tvornica
i ploče od drvnih vlakanaca furnirane sa hrastovim furnirom ili obložene sa
aluminijem.


377