DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 52     <-- 52 -->        PDF

pukotine nastale pri rušenju, loše prikrajanje stabala, koje ometa mogućnost da setrupac
pravilno iskoristi, pukotine od klamfi, prekasno´ ili loše konzervirani trupci itd.


Kad bi se posvetilo malo više pažnje obaranju, prekrajanju (einlegovanju), prerezivanju,
udaranju klamfi pri izvozu, te konzerviranju trupaca, mnoge bi se pogreške
na ovaj način uklonile, koje i te kako smetaju pri proizvodnji furnira. Zar nije žalosno
pogledati lijepo stablo, kad mu je najvredniji dio rascjepljen ili prebijen, te time za
namijenjenu svrhu uništen?


Pri izradi trupaca za furnir potrebno je da imamo u vidu slijedeće momente:


1. Da stablo oborimo na pravu stranu, t. j . onu gdje nema bojazni da će se slomiti
ili prebiti. Ovo se naročito odnosi na hrastova ili jasenova stabla fine strukture, koja
su uslijed krhkosti sklona lomljenju;
2. Da se pri obaranju nagnutih ili krivih stabala pazi, da se ovakva stabla ruše pod
kutom 90´ prema smjeru nagnutosti stabla, te da budu dostatno podsječena.
Nagnuto ili krivo stablo treba podsjeći sjekirom na onoj strani kamo ga se želi
oboriti i to preko polovice njegove debljine, t. j . preko srca. Kad je srce presječeno,
tada je opasnost od pucanja Ali cijepanja umanjena, a ostatak se može i pilom
prerezati.


Ako je nagib stabla tako velik, da bi i ovaj način obaranja bio riskantan; onda
stablo treba oboriti kako se stručno kaže »na sjekiru« t. j . sjekirom sjeći sa tri strane
u vidu trostrane piramide. Ovaj način daje 90% sigurnosti, da se stablo neće rascijepiti.


Česti´ je slučaj, da lijepo stablo koje podpuno odgovara za proizvodnju furnira
popuca, rascijepi se ili se prebije. Ovo zadnje se često događa što se stabla ruše
jedno preko drugog.


Prikrajanje — trupljenje (einlegovanje) staibala je najvažniji posao u tehnici
proizvodnje trupaca. Pri ovom poslu valja imati u vidu, da onaj koji prikraja stablo
mora biti stručnjak i poznavati osnovna svojstva, kako trupaca za pilanu (obzirom na
klase), tako i za furnir, a to su: struktura, mjere i pogreške.


Kad god dopuštaju ostale okolnosti, kao što je duljina, krivina, pogreške i si.,,
stablo nastojati prepiliti preko kvrge ili grane. Izbjegavati prerezivanje t. j , prepiljivanje
na čistom dijelu stabla, jer kvrge ili grane na čelu trupca donekle zaštićuju
trupac od pucanja, a one^se u svakom slučaju i kasnije odpiljuju. Imajući u vidu naprijed
navedene momente, to nam daje jamstvo, da će stablo biti pravilno prikrojeno
i dobro iskorišćeno.


Kod prikrajanja stabala za furnire treba se rukovoditi također i time, da dobijemo
najpodesnije duljinske mjere, a koje se najčešće traže. To su duljine od 2,20
do 2,70 m i dvostruko´. Ostale mjere bilo kraće, bilo dulje manje su poželjne.


Da bi se što bolje očuvala čela trupaca namijenjenih za furnir poželjno je (ukoliko
je to moguće obzirom na pogreške (kao što su: krivine, pad promjera, usukanost
itd.) ostaviti dvije dužine skupa.


Također se preporučuje, gdje god je to moguće, ostaviti perač (žilište) na trupcu,
jer time kako sam naprijed spomenuo čuvamo čelo trupca, koje je izloženo pucanju,
zabijanju klamfi pri izvozu, pukotinama od sunca, zakišnjavanju itd.


Gdje god postoji mogućnost, furnirskim trupcima treba dati prednost kod izvoza,
da bi se mogli što prije preraditi. Inače trupce treba u najkraćem vremenu konzervirati
t. j . premazati čela i plašt. *


Kao sredstvo za zaštitu za premazivanje čela uzima se drvena smola (bitumen)
i katran, a kao sredstvo za zaštitu plašta uzima se karbolineum.


Da bi karbolineum mogao prodrijeti u svaku poru na plastu trupca, furnirske
hrastove trupce treba okorati na pol kore t, j . crveno. Kao preventivna mjera protiv
mušice poželjno bi bilo trupce mazati odnosno špricati već koncem aprila, a prema
potrebi još jedaimput kasnije polovicom mjeseca juna, tada bismo mogli biti sigurni´,
da trupci neće biti napadnuti od mušice, Premazivanje čela na trupcima treba obaviti
mnogo ranije i to čim su čela donekle prosušena ,a to je već koncem mjeseca marta
ili početkom mjeseca aprila.


Konzerviranje mora biti obavljeno stručno. Loše konzerviranje trupaca šternije
je, nego da uopće nije konzerviranje izvršeno, jer utjecaj sunca na čeonoj površini,
koja je premazana crno, daleko jače i razornije djeluje pospješujući tkzv. »einlaufe,
nego kod trupca sa bijelom površinom.


370


\