DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Ovaj grafikon, kao u ostalom i sve do sada poznate formule, daje podatke
uz pretpostavku da je poprečni presjek trupca krug. U koliko su veća
odstupanja u toliko stvarni rezultati više odstupaju od onih, koje pročitamo.


it u PO PS 30 3S 40 (S St/ Ji 60 67 70 Z> .-w


V PO Pj X´ j´-> te ti so j$ so &f 70 7S so
ćež/s/e /?./!./.7?
SI. 2


Upotreba grafikona bila bi vrlo korisna i potrebna kod rada u našim
pilanama, jer ona olakišava posao oko sastavljanja rasporeda pila u jarmu,
a podatci grafičkog obračuna su tačniji, nego po bilo kojoj empirijskoj
formuli.


J. Pašalić
PROZVODNJA I PRIMOPREDAJA FURNIRSKE OBLOVINE


Budući da stojimo neposredno pred novom drvosječnom kampanjom, to bih se
üelio osvrnuti na priređivanje furnirske oblovine, koja je veoma često kod preuzimanja
sporna iako postoji J. S., koga se valja pri tom držati. Ujedno bih ovom prilikom
želio upozoriti na izvjesne manjkavosti, koje dovađaju do neželjenih sporova i stalno
smetaju u proizvodnji. Ove manjkavosti su često plod nepažnje, nesavjesnosti, a i
nestručnosti.


Kod predaje i preuzimanja trupaca, a i kod proizvodnje furnira uočavaju se
mnoge pogreške na trupcima, koje su plod nepažnje .. izradbi i izvozu kao što su:


4 ..
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 52     <-- 52 -->        PDF

pukotine nastale pri rušenju, loše prikrajanje stabala, koje ometa mogućnost da setrupac
pravilno iskoristi, pukotine od klamfi, prekasno´ ili loše konzervirani trupci itd.


Kad bi se posvetilo malo više pažnje obaranju, prekrajanju (einlegovanju), prerezivanju,
udaranju klamfi pri izvozu, te konzerviranju trupaca, mnoge bi se pogreške
na ovaj način uklonile, koje i te kako smetaju pri proizvodnji furnira. Zar nije žalosno
pogledati lijepo stablo, kad mu je najvredniji dio rascjepljen ili prebijen, te time za
namijenjenu svrhu uništen?


Pri izradi trupaca za furnir potrebno je da imamo u vidu slijedeće momente:


1. Da stablo oborimo na pravu stranu, t. j . onu gdje nema bojazni da će se slomiti
ili prebiti. Ovo se naročito odnosi na hrastova ili jasenova stabla fine strukture, koja
su uslijed krhkosti sklona lomljenju;
2. Da se pri obaranju nagnutih ili krivih stabala pazi, da se ovakva stabla ruše pod
kutom 90´ prema smjeru nagnutosti stabla, te da budu dostatno podsječena.
Nagnuto ili krivo stablo treba podsjeći sjekirom na onoj strani kamo ga se želi
oboriti i to preko polovice njegove debljine, t. j . preko srca. Kad je srce presječeno,
tada je opasnost od pucanja Ali cijepanja umanjena, a ostatak se može i pilom
prerezati.


Ako je nagib stabla tako velik, da bi i ovaj način obaranja bio riskantan; onda
stablo treba oboriti kako se stručno kaže »na sjekiru« t. j . sjekirom sjeći sa tri strane
u vidu trostrane piramide. Ovaj način daje 90% sigurnosti, da se stablo neće rascijepiti.


Česti´ je slučaj, da lijepo stablo koje podpuno odgovara za proizvodnju furnira
popuca, rascijepi se ili se prebije. Ovo zadnje se često događa što se stabla ruše
jedno preko drugog.


Prikrajanje — trupljenje (einlegovanje) staibala je najvažniji posao u tehnici
proizvodnje trupaca. Pri ovom poslu valja imati u vidu, da onaj koji prikraja stablo
mora biti stručnjak i poznavati osnovna svojstva, kako trupaca za pilanu (obzirom na
klase), tako i za furnir, a to su: struktura, mjere i pogreške.


Kad god dopuštaju ostale okolnosti, kao što je duljina, krivina, pogreške i si.,,
stablo nastojati prepiliti preko kvrge ili grane. Izbjegavati prerezivanje t. j , prepiljivanje
na čistom dijelu stabla, jer kvrge ili grane na čelu trupca donekle zaštićuju
trupac od pucanja, a one^se u svakom slučaju i kasnije odpiljuju. Imajući u vidu naprijed
navedene momente, to nam daje jamstvo, da će stablo biti pravilno prikrojeno
i dobro iskorišćeno.


Kod prikrajanja stabala za furnire treba se rukovoditi također i time, da dobijemo
najpodesnije duljinske mjere, a koje se najčešće traže. To su duljine od 2,20
do 2,70 m i dvostruko´. Ostale mjere bilo kraće, bilo dulje manje su poželjne.


Da bi se što bolje očuvala čela trupaca namijenjenih za furnir poželjno je (ukoliko
je to moguće obzirom na pogreške (kao što su: krivine, pad promjera, usukanost
itd.) ostaviti dvije dužine skupa.


Također se preporučuje, gdje god je to moguće, ostaviti perač (žilište) na trupcu,
jer time kako sam naprijed spomenuo čuvamo čelo trupca, koje je izloženo pucanju,
zabijanju klamfi pri izvozu, pukotinama od sunca, zakišnjavanju itd.


Gdje god postoji mogućnost, furnirskim trupcima treba dati prednost kod izvoza,
da bi se mogli što prije preraditi. Inače trupce treba u najkraćem vremenu konzervirati
t. j . premazati čela i plašt. *


Kao sredstvo za zaštitu za premazivanje čela uzima se drvena smola (bitumen)
i katran, a kao sredstvo za zaštitu plašta uzima se karbolineum.


Da bi karbolineum mogao prodrijeti u svaku poru na plastu trupca, furnirske
hrastove trupce treba okorati na pol kore t, j . crveno. Kao preventivna mjera protiv
mušice poželjno bi bilo trupce mazati odnosno špricati već koncem aprila, a prema
potrebi još jedaimput kasnije polovicom mjeseca juna, tada bismo mogli biti sigurni´,
da trupci neće biti napadnuti od mušice, Premazivanje čela na trupcima treba obaviti
mnogo ranije i to čim su čela donekle prosušena ,a to je već koncem mjeseca marta
ili početkom mjeseca aprila.


Konzerviranje mora biti obavljeno stručno. Loše konzerviranje trupaca šternije
je, nego da uopće nije konzerviranje izvršeno, jer utjecaj sunca na čeonoj površini,
koja je premazana crno, daleko jače i razornije djeluje pospješujući tkzv. »einlaufe,
nego kod trupca sa bijelom površinom.


370


\
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Prskanje ili premazivanje karbolineumo,m također treba na vrijeme obaviti, jer
ako su trupci jednom napadnuti od mušice, tada je beskorisno kasnije mazanje i
trošenje sredstva.


Pored postojećeg Jugoslavenskog standarda, koji točno označuje koji se trupci
imaju smatrati furnirskim, ipak su veoma česti slučajevi, da trupac ne odgovara propisima
J. S. i uslijed toga dolazi do sporova između onoga, koji predaje i onoga koji
preuzima trupce.


Naročito su česti slučajevi spora kad se radi o djelomično sposobnim trupcima
za furnire iz st. J. S. Ml.34 do 1....., a to sa % i % furnirski trupci.


Često se smatraju djelomično sposobnim zä furnire takovi trupci, čiju je pogrešku
veoma teško ocijeniti, napr.: rujavost, natrulost (žuta prnja), kružljivost, pogreške od
bolesnih velikih grana, mušica itd. Ove pogreške je veoma teško ocijeniti, pa će često
i dobrog stručnjaka zavesti u bludnju, jer ne zna kako daleko idu. Baš ovakovi trupci
redovito su predmet predaje ako se radi o djelomično sposobnim trupcima za furnire.


U ovakvim trupcima proizvađač želi predati obzirom na financijsiki efeikat, što
veći procenat furnirskog drveta. Naravno preuzimao ne može stručno predvidjeti
pregrešku, koja je sporna. Ovako preuzet trupac u tvornici ne daje očekivani rezultat,
te u tom slučaju dolazi do naprezanja, da se dođe do kvalitetnog furnira, pa se zapostavlja
procenat iskorišćenja drvne mase i dobar dio> ovog trupca ode u kratke furnire
ili se škartira.


Ovakve problematične, a naročito Vi furnirske trupce ne bi se smjelo forsirati
za proizvodnju furnira, već bi ih trebalo predati pilani, koja će iz njih izraditi prvoklasnu
visoko kvalitetnu građu. Za furnir bi trebalo uzimati samo polufurnirskc i
cijele furnirske trupce.


Kad bi uvažili naprijed izložene primjedbe, koje se odnose na proizvodnju furnirske
oblovine i na njen kvalitet, držim, da bi se izvjestan procenat furnirske oblovine
povećao, a tvornice furnira imale bi veći postotak iskorišćenja i dobile bolje
dimenzije. Time bi se nadoknadio onaj gubitak trupaca, koji su kao problematični
predani pilanama na preradu.


Marijan Tomljanović


371