DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Radi toga bi bilo potrebno i korisno naći za praksu upotrebljiv jednostavan,
a uz to dovoljno tačan način računanja.
Kako je poznato jednadžba kružnice glasi:


r=Vx2T?" . . - (4)


. = Vr2 — .2 .... - (5)


. = Vr2 — X*~ ........... (6)


Prema tome jednadžba kružnice daje iste elemente kao i jednadžbe
(1), (2) i (3), koje služe za obračun ležišta prizme na temelju debljine
trupca.


Grafički predočeno ove jednadžbe daju istu sliku (Vidi si. 1).
Slika 1 nam dakle predstavlja grafički prikaz obračuna ležišta prizme.
Iz nje možemo kod jednog određenog promjera odnosno debljine trupca
odmah izravno u mjerilu očitati podatke za sve moguće vrijednosti ležišta
prizme, koje se mijenja sa širinom prizme i obratno oKordinate bilo koje
tačke na krivulji daju vrijednosti za širinu prizme odnosno njenog ležišta.
Udaljenost bilo koje tačke krivulje od centra koordinatnog sustava je
stalna i daje debljinu trupca.


Mijenjanje faktora širine prizme i njenog ležišta možemo grafički
predstaviti kod jedne te iste debljine trupca, lukom kružnice, kojoj je polumjer
jednak promjeru trupca. Koordinate daju širinu i ležište prizme.


Ako na milimetar papiru ucrtamo krivulje za sve debljine trupaca,
koje dolaze u obzir kod rada na pilani, dobit ćemo grafikon iz kojeg možemo
izravno u mjerilu očitati širinu i ležište prizme za sve moguće slučajeve kod
obračunavanja za sastavljanje rasporeda pila u jarmu.


Ovakav grafikon prikazuje si. 2.


Grafikon je lagano izraditi u povoljnom mjerilu na milimetarskom
papiru. U mjerilu grafikona treba ucrtati polumjere kružnica u veličinama
debljine trupaca sa koje želimo očitavati podatke.


368