DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 49     <-- 49 -->        PDF

.7-. prakse .. praksu


OBRAČUNAVANJE POTREBNIH FAKTORA
KOD SASTAVLJANJA RASPOREDA PILA U JARMU


Kod sastavljanja rasporeda pila u jarmači moramo, unaprijed znati
pojedine dimenzije piljenica, koje želimo dobiti, odnosno ležište prizme
kod prizmiranja ili širinu piljenice kod piljenja u cijelo.


Jelovinu najčešće pilimo tehnikom prizmiranja, te nam je u tom slučaju
potrebno znati koliko treba da iznosi ležište prizme. Na temelju toga, naime,
određujemo raspored pila jarmače koja će dalje piliti ove prizme. Pravilan
i najpovoljniji raspored pila jarmače možemo izvršiti jedino ako znamo
ležište prizme. Kod piljenja grede zadanog profila potrebno je obračunati
najmanju debljinu trupca iz kojega još možemo ispilitu tu gredu. Nekada
pak moramo odrediti najpovoljniju širinu prizme prema poznatoj debljini
trupca, kako bi ležište bilo jednako debljim prizme.


Kod listača osim navedenih slučajeva pilimo bulove, i tada je potrebno
znati kolika će nam biti širina vanjske piljenice, jer je njena najmanja
širina određena, ili pak što je isto, moramo znati koliko od ukupne širine
trupca možemo obuhvatiti bulom da bi dobili vanjsku poljenicu određene
širine.


U svima ovim proračunima susrećemo se sa tri veličine t. j . debljinom
trupca »D«, debljinom prizme (širina piljenica, koje ćemo dobiti piljenjem
prizme na jarmači) »b« i konačno sa ležištem prizme »a«. Kod piljenja
bulova širina vanjske piljenice je zapravo ležište bula a kod izrade greda
jedna je dimenzija grede širina prizme a druga njeno ležište.


Spomenute tri veličine sastavljaju uvijek pravokutan trokut, te među
njima postoji slijedeći odnos:


D = Va2 + b2 (1)


a = VD2 —b2 . (2)


b = VD2 —a2 (3)


Upotrebom ovih jednadžbi možemo uvijek iz poznata dva faktora
obračunati treći. Upotreba matematskog obračunavanja traženih veličina je
u praksi otežana, jer računanje sa njima traje duže vremena a osim toga
pojedini od onih, koji sastavljaju raspored pila ne vladaju dovoljno sa matematikom
da bi se njima mogli služiti.


Praksa redovno operiše sa pojednostavljenim formulama, pomoću
kojih se svi faktori računaju bez kvadriranja i vađenja korijena, nego zbrajanjem,
množenjem ili dijeljenjem. Te formule naravno daju samo približne
rezultate.


367