DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Ing. J. Šafar, Zagreb


RETROSPEKTIVA I PERSPEKTIVA NA NASE LITERARNE


PRILOGE O UZGAJANJU ŠUMA


Naša zemlja obiluje različitim staniišt´ma i različitim tipovima šuma
i šumskih zemljišta. Na tim površinama tokom niza decenija obavljali su se
različiti uzgojni radovi: pošumi javan je, čišćenje,´ prorjeđivanje, melioracije
šuma i tla, preborne, oplodne i gole sječe, i dr. Pri svima tima radovima
stjecana su mnoga iskustva. Pa ipak o njima danas razmjerno malo znademo1.
Ne znamo žalo, što je samo neznatan dio tih iskustava putem štampe
prenošen iz jednog radnog područja u drugo, iz generacije u generaciju, i
što se sistematski nije pratioi razvoj i posljedice izvršenih radova. Neobjavljenim
iskustvima najvećim dijelom nije se mogla služit ne samo naša praksa
nego ni nauke ni nastava, — Pojedina objavljena iskustva odviše su uopćena
odnosno nisu dovoljno jasno konkretizirane na postojeće stvarne prirodne


o rjnosti. Nadalje, mnoga objavljena iskustva nisu s e : .
ni publicirana, razbacana su u pojedinim brojevima i godištima naših stručnih
časopisa, pa se njima naša praksa ne može lako služiti i ona su zato
za mnoge naše stručnjake gotovo izgubljena.
O takvom stanju u našoj stručnoj literaturi možemo se donekle uvjeriti
pregledom naše »Šumarske bibliografije 1846—1946«. Od ukupno 7.800
rasprava i članaka o našem šumarstvu i primijenjenim naukama te o drvnoj
industriji i dr. o uzgajanju šuma i pošumljavanju publicirano je svega 650,
a od toga je 1/. na stranim jezicima. Stavimo li taj podatak u procentualan
odnos prema svima radovima citiranim u B.bliografiji, ustanovit ćemo da ih
ima samo 8°/o. Ogledamo li radove iz nekih drugih grupa predmeta, nerazmjer
nam postaje još očitiji.


Već izneseni podaci ukazuju na činjenicu, koliko je malo bilo razumijevanja
i pažnje za razvoj onog dijela šumarstva, koji je osnovna* baza za
gotovo sve grane šumske privrede i za drvnu industriju te pomoćna grana
za razvoj drugih vrsta privrede (poljoprivreda, građevinarstvo, rudnici,
elektrifikacija i mnoge druge).


Analizirajući naše prilike u razdoblju između prošla dva svjetska rata


(v. Z. Bunjevčević, Šum. list 1946), dolazimo do zaključka, da je takvo
stanje u našoj literaturi donekle bilo uslovljeno ldšim objektivnim okolnostima
za napredan rad, na koje šumarski stručnjaci nisu mogli utjecati, ili
se u njima nisu mogli ili nisu htjeli snalaziti. Ali uza sve to bilo je mogućnosti,
da se stječu i više objavljuju nova iskustva; makar ona bila i negativna,
ona bi ukazivala na način kako da se korigira dotadašnja praksa bar
u tehnici izvršavanja uzgojnih postupaka u dotičnim prirodnim i gospodarskim
okolnostima.
Iz navedenih činjenica nužno se pojavljuju ova dva pitanja:


1. Koji su stvarni uzroci u prošlosti djelovali na nedovoljnu saradnju.
u našim stručnim časopisima u rješavanju problema uzgajanja šuma.
364