DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 4     <-- 4 -->        PDF

kultura očekivao najveći prirast, morale su se poseći iz razloga, jer su


bile slabe, kržljave, degenerisane ti svakako osuđene na propast.


Ovi primeri jasno pokazuju kako su discipline uzgajanja šuma i raču


nanje vrednosti šuma išle pogrešnim putem.


Razume se da time ne mislimo red´ da se sa pomenutim čistim seča


ma u planinskim šumama slažemo; isto tako se nismo izjasnili niti protiv


svakog veštačkog pošumljavanja u ravničkim predelima. Naše gledište po


tim pitanjima izložićemo malo docnije.


S time u vezi iznećemo neke principe l´z uređivanja šuma koje —


uzgred rečeno — ne smatramo nekakovim novim »izumima«. Radi s© samo


da se iznesu iskustva stečena u praksi o kojima se do sada nije vodilo


dovoljno računa.


Suština je tih načela u sledećem:


povećati proizvodnju drvne mase;


povećati procenat tehničkog drveta;


povećati vrednost šuma uz održanje i poboljšanje osnovnih sredstava


proizvodnje.


Da bi se postigao ovaj cilj moraju se više no do sada koristiti stečena


iskustva sa parolom: isprobano staro zadržati lii spojiti sa.


zdravi m novim . Sem toga je potrebno vršiti stalno kontrolu i evi


denciju izvršenja postavljenih zadataka sa svrhom da se utvrde uspesi


ili neuspesi, a po tom da se blagovremeno isprave nastale greške i otklone


eventualni propusti.


2. ZEMLJIŠTE, DRVNA ZALIHA, PRIRAST I TIP ŠUME. Glavni
uslov i glavni zadatak uređivanja šuma je da se trajno obezbede potrebe
društva na drvetu. Zbog toga su drvna zaliha i prirast, koji se
stvara na njoj, čvorne tačke šumske proizvodnje.
Radi dugotrajnog životnog procesa i, sporog tempa šumske proizvodnje
do sada se malo obraćala pažnja drvnoj zalihi i problemima šumsko
uzgojne prirode. Pitanjima pošumljavanja i šumskih kultura posvećivana
je mnogo veća pažnja. To je dobro, ali nije pravilno.


Proizvodni kapaciteti u šumskom gospodarstvu jesu zemljište i postojeća
drvna zaliha, Prema tome težište šumskog gospodarstva treba da
bude u pretvaranju postojeće drvne zalihe u onakovu koja će obezbediti
trajne prihode što je moguće vrednije i u što većoj količini, a ne u gospodarstvu
pošumljavanja. Time nije rečeno da se o pitanjima prirodnog i
veštačkog pošumljavanja neće voditi računa. Naprotiv, pretpostavlja se,
da će gospodarstvo negovanja postojećih drvnih zaliha trajno stvarati´ potrebne
preduslove kako za prirodno, tako i za veštačko pošumljavanje.


Pošto su održanjie produktivne snage tla i trajno obezbeđenje prihoda
na drvetu dijaliktički povezani, naše h´i mišljenje i predloži po tim
pitanjima bili u načelu sledeći:


a) da se u svim planinskim predelima uzgaja prirodan tip šume sa
prebornom sečom;


b) da se u svim prigorskim i ravničkim prededlima uzgaja visoka (iznimno
niska) jednodobna šuma sa prirodnim pošumljavanjem oplodnom sečom
(kod niske šume, seča na panj);


322