DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 36     <-- 36 -->        PDF

čijom. Iz njega se može dobiti generatorski plin. Sam lignin u suhom pul


verziranom stanju upotrebljava se kao pogonsko gorivo za motore (Rupa


motori). Djelovanjem fenolamina i aldehida iz lignina se može dobiti neka


vrst umjetne smole, koja ćmade smeđu do crnu boju. Ova se smola kada


je zagrijana dade formirati. U novije doba kod ovog postupka dodaje se


6 do 8°/o furfurola ili anilina u svrhu poboljšanja kvalitete smole.


Pentozami se dobivaju kod hidrolize tvrdih listača. Tvrde listače sa


drže 20 do 25°/o pentozana. Čisti pentozan upotrebljava se za dJetalne


svrhe, kod konzerviranja voća, proizvodnje marmelade i t. d. Pentozan


u tehničkoj kemiji služi za proizvodnju umjetnih masa, organskih kiselina,


furfurola i drugih otapala.


Smole se kod hidrolize drveta dobivaju ekstrakcijom. Ovu ekstrakciju


smole treba izvršiti prije hidrolize drveta.


Kod hidrolize drveta dobije se octena kiselina i to 4% od četinjača a
6% od listača. Octena kiselina pomješana je sa kiselinom (solnom ili sumpornom)
kojom se vrši hidroliza.


Kod hidrolize drveta i fermentacije drvnog šećera dobiva se iz pen


tozana furfurol, koji se upotrebljava kao otapalo u proizvodnji umjetne


smole.


.... M. ....., .......


.. .... ............ ........, ......... .
......... ....... ..... . ......


.. .. ........-....... ...... (........ ........, .........
. ......) ... . ...... ....... ..... .. ........ ...... ............,
... ..... . ..... ........ .... .... ... ...... ........ ............
..... . .............. .......... ....., . .... ......... .... ....
...... ....., ........ je .. ... ........ ...... ... .... .. ....... .........
......... ........ ..... . ......; .. ..... ........ ...........
. ..... ...... ..... .... .... ..........-....... ...... .... .... je ........
.. ... ...... ......... . .......... ..... ....... ..... . .. ..
........ .. .......... ............ . ......... ..... . ...... ....
na« . .. ......, a ........ . GCCP. ........ .. ....... ....... . ...........
...... ... ... ..... .. .. ... .... ........, .........., ....
. ....... .. ...... .... .. ...... je ... ........ .... .. . no .... ...
.. .... ...... ......... ..... 1—3 ........ ....... ......... ........
. ......... .. II ...-.... ........ ........ . ......... . ...
.. .. ........ . .. ..... ...... .......... . . ...... ...........


.. ........ ........ ...... ......... ...... ......... je ........
.. .. ..... .. ....... .......... .... . . ....... .... . .. .. ....
....... . ......... ...... .......


....... ........... .... .. ....... .. ......... a ...... .........
.. ........ .......... (.........., ............ . ..............)
... . ..... . ..... .... .. ....... . .... ....... ..»... . ........


354