DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Dr. Schwab hranio je mladu telad sa 20% kvasca, 25 do 30% zobenog
brašna, 50 do 55% šećera iz drveta i 2% ramikale.
Fangaul vršio je pokuse ishrane peradi dodavanjem 30% drvnog šećera
hrani za perad. Perad je dobila na težini i povećala se njihova nosivost jaja.


Za vrijeme prvog svjetskog rata dana je sugestija da se u Njemačkoj
kvasac upotrebi kao dodatak hrani i to u juhi, umaku, kao začin varivu,
kao pašteta, dodatak kruhu (do 10% kvasca), surogat za meso Ltd.


Kvasac kao dodatak ljudskoj hrani upotrebljen je za vrijeme drugog
svjetskog rata. Kvasac se upotrebljavao kao surogat za meso, kao dodatak
mesu, u juhi, umaku, začinima za variva, kobasicama i raznim nadjevima.
Umaci od kvasca sa rižom, tjesteninom i krumpirom naročito su dobri, jer
kvasac miriše po parmezanu. Kvasac se dodavao kruhu. Dobar je i hranjiv
biskvit koji se dobije od jaja, kvasca i bijeloga brašna.


Glavni konzument bila´je njemačka vojska. Vojska je 1942 planirala
svoje potrebsi na kvascu i to 4.000 tona suhog kvasca i 2000 tona kvasca
za ekstrakte, uz to još 20.000 tona kvasca za ishranu ruskih zarobljenika
i 15.000 tona za stočnu hranu. U toj godini cjelokupna produkcija u Njemačkoj
i´iznosila je 10 do 11 tisuća tona.


Kvasac je vojsci služio za izradu pašteta, umaka, kao dodatak kruhu
i u dehidriranoj juhi.
U 1944 godini Njemačka vojska planirala je svoje potrebe na kvascu
za 100.000 tona a proizvedeno je u toj godini samo 15.000 tona kvasca.


Prema istraživanju dr. Schmidt-a dobri su rezultati postignuti dodavanjem
suhog kvasca tjestenini i kruhu i to u količini od 2 do 10%. Od
kvasca se dobiju dobre i hranjive paštete. Kvasac za slastice dodavao se
je do 15% u čokoladi, nije ®a održao, jer je m´iris kvasca sasvim potisnuo
miris kakao. [


U Engleskoj su vršeni pokusi prehrane sa dodavanjem kvasca hrani
za djecu i odrasle. Rezultati ovog istraživanja bili su povoljni. Umjerene
količine kvasca dodane hrani (keksima, tjestenini, krumpiru, zobenoj kaši,
juhi) probavljene su bez ikakovih poteškoća. Melambv (1943) utvrdio je
da konzumiranje od 5 do 15 gr suhog kvasca dnevno povećava sekreciju
kiselina u želucu pasa. Platt (1943) došao je do istog zaključka kod svog
pokusa sa ishranom ljudi.


5. Sporedni produkti
Kod hidrol´ze drveta dobivaju se kao sporedni produkti pentozani,
smole, treslovime, octena kiselina, furfural i lignin.


Najvažniji sporedni produkt kod hidrolize drveta jest lignin. Na 100
kg suhe drvne tvari dobiva se od četinjača cea 30 do 33 kg a od listača
cea 20 do 25 kg lignina. Lignin se može upotrebiti kao gorivo. Suhi l´gndn
imade kaloričnu vrijednost od 6000 cal, sa 50% vlage lignin imade kaloričnu
vrijednost od 4000 cal. Lignin sa 20% vlage može se br iketirati i
upotrebiti kao gorivo u kućanstvima. Lignin neutraliziran sa vapnom
dodaje sie tlu, ovim se dodavanjem poboljšavaju fizikalna svojstva tla.
Lignin se može upotrebiti za proizvodnju umjetnih masa, otopina treslovina
(liignosulfonska kiselina). Lignin se može dalje preraditi suhom destila


353