DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Kod procjenjivanja hranjivosti suhoga kvasca važno je znati kakav
je sadržaj amiinokiselina kvaščevog proteina. Na osnovu istraživanja fKraus
i Schlottmann5) došlo se je do rezultata da kvaščev protein po svom sadržaju
amiinokiselina stoji po sredini između vegetabilnog i animalnog
proteina. Na osnovu istraživanja engleskih istraživača kvaščev protein
imade biološku vrijednost proteina mlijeka.


Evo sastava aminokiselina proteina animalnog (mišići, mlijeko, jaja)
i vegetabilnog porijekla (kvasac, kukuruz i pšenica).


Animalni pro tein Vegetabilm pi O´tein
Animalni protein
mišići mlijeko jaja kvasac kukuruz pšenica
Arginin 7,5 3,8 5,2 4,3
Ih
1,8 4,4
Lysön 7,6 6,0 6,4 6,4 — 2,2
Tryptophan 1,3 2,2 U 1,4 — —
Histidin. 1,8 2,5 1,4 2,8 0,8 1,2
Phenylalamin 3,2 3,9 5,1 4,1 7,6 1,0
Leucin lil,6 9,7 10,7 10,6 25,0 4,1
Isoleucin 3.2 — — 3,2 — —
Threonin 52 — 4,4 5,0 — —
Methionin 3,3 3,4 4,6 — — —
Valin 3,4 7,9 2,5 4>4 1,9 —


Ritzman 14


Kvasac iz drveta bogat je na vitaminima: vitamin Bi, vitamin .., vitamin
E, vitamin D (ergosterol), vitamin H (biotin), nikotinska kiselina Ud.


Kvasac iz drveta upotrebljava se kao dodatak stočnoj hrani, U novije
vrijeme kvasac se upotrebljavao u Njemačkoj kao dodatak ljudskoj
hrani, U Engleskoj su za vrijeme drugog svjetskog rata vršeni pokusi
prehrane ljudi sa hranom kojoj je bio dodavan kvasac.


Nadalje su vršeni pokusi sa prehranom krava muzara. Obrok hrane
sastojao se iz nejednakih dijelova repe i kvasca. Pokus je dao povoljne
rezultate u pogledu količine koja se može dodati stočnoj hrani; i u pogledu
probavljivosti takove hrane. Isto tako su vršeni hranidbeni pokusi sa
svinjama (Macrae i dr.), dodavalo se je 8 do 20% kvasca hrani za svinje.
Istraživanjem je utvrđen rahitogeni efekt. Ovaj se dade posvema eliminirati
ako se hrani dodaje ribljeg ulja ili kalcijevih soli.


Dr. Moehring vršio je istraživanje ishrane stoke sa 30°/o zobenog brašna,
30% kvasca, 10°/o glukoze a 10% ramikala (smjesa kaolina, vapnenca,
glicerofosfonie kiseline i vitamina D).


5 clt. pod 2)


352